4.2. Descarregar fitxers de les rèpliques de Debian

Per trobar la rèplica mes pròxima (i possiblement la mes ràpida, mireu la llista de rèpliques de Debian.

Quan descarregueu fitxers de una rèplica de Debian, assegureu-vos que descarregueu els fitxers en mode binari, ni mode text ni mode automàtic.

4.2.1. On trobar imatges d'instal·lació

Les imatges d'instal·lació estan ubicades en cada rèplica de Debian al directori debian/dists/etch/main/installer-arm/current/images/ — el MANIFEST llista cada imatge i el seu propòsit.

4.2.1.1. Fitxers d'instal·lació de RiscPC

L'instal·lador de RiscPC s'arrenca inicialment des de RISC OS. Tots els fitxers necessaris es proveeixen en un arxiu Zip, .../current/riscpc/dinstall.zip. Descarregueu aquest fitxer a la maquina RISC OS, copieu el component linloader.!Boot a lloc, i executeu !dInstall.

4.2.1.2. Fitxers d'instal·lació de Netwinder

La manera més fàcil d'arrencar un Netwinder és a traves de la xarxa, fent servir la imatge de TFTP proveïda .../images/netwinder/netboot/boot.img .

4.2.1.3. Fitxers d'instal·lació de CATS

CATS es pot arrencar ja sigui mitjançant la xarxa o des del CD-ROM. Podeu obtenir el nucli i la imatge initrd des de .../images/netwinder/netboot/ .

4.2.1.4. Fitxers d'instal·lació de NSLU2

S'ofereix una imatge del firmware per a Linksys NSLU2 que carregarà el debian-installer automàticament. La podeu obtenir a .../images/nslug2/netboot/di-nslu2.bin .