Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä ARM
5.1.1. Käynnistäminen TFTP:llä
5.1.2. Käynnistys rompulta
5.1.3. Käynnistäminen laiteohjelmistosta
5.2. Käynnistysparametrit
5.2.1. Debianin asentimen parametrit
5.3. Asennusprosessin vianetsintä
5.3.1. Romppujen luetettavuus
5.3.2. Käynnistysasetukset
5.3.3. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.3.4. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.3.5. Asennusraporttien lähettäminen