5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä ARM

5.1.1. Käynnistäminen TFTP:llä

Käynnistäminen verkosta edellyttää verkkoyhteyttä ja TFTP-käynnistyspalvelinta (DHCP, RARP, tai BOOTP).

Verkosta käynnistämistä tukeva asennustapa kuvataan kohdassa Kohta 4.3, “Tiedostojen valmistelu verkosta käynnistämiseen TFTP:llä”.

5.1.1.1. Käynnistäminen TFTP:llä Netwinderissa

Netwindereissa on kaksi verkkoliitäntää: 10 Mbit NE2000-yhteensoiva kortti (johon yleensä viitataan nimellä eth0) ja 100 Mbit Tulip-kortti. Otoksen noutamisessa 100 Mbit-kortilla saattaa olla pulmia, joten suositellaan käytettävän 10 Mbit-liitäntää (se, jossa lukee 10 Base-T).

Huomaa

Asennusjärjestelmän käynnistämiseen tarvitaan NeTTrom 2.2.1 tai uudempi, suositellaan versiota 2.3.3. Harmittavasti laiteohjelmatiedostoja ei tällä hetkellä ole saatavilla käyttöoikeussyistä. Jos tämä tilanne muuttuu, uudet otokset saattavat löytyä osoitteesta http//www.netwinder.org/.

Kun Netwinderia käynnistetään on käynnistysprosessi keskeytettävä lähtölaskennan aikana. Tällöin päästään muuttamaan muutamia laiteohjelmisto asetuksia joilla asennin saadaan käynnistettyä. Ensiksi, ladataan oletusasetukset:

  NeTTrom command-> load-defaults

Lisäksi on tehtävä verkkoasetukset, joko kiinteällä osoitteella:

  NeTTrom command-> setenv netconfig_eth0 flash
  NeTTrom command-> setenv eth0_ip 192.168.0.10/24

missä 24 on verkon peiton bittien lukumäärä, tai vaihtuvalla osoitteella:

  NeTTrom command-> setenv netconfig_eth0 dhcp

Mahdollisesti on tehtävä myös route1-asetukset jos TFTP-palvelin ei ole paikallisessa aliverkossa. Katso mallia näistä asetuksista ja anna TFTP-palvelimen osoite ja otoksen sijainti. Asetukset voi sitten tallentaa flash-muistiin.

  NeTTrom command-> setenv kerntftpserver 192.168.0.1
  NeTTrom command-> setenv kerntftpfile boot.img
  NeTTrom command-> save-all

Nyt on laiteohjelmistolle kerrottava että pitää käynnistää TFTP-otos:

  NeTTrom command-> setenv kernconfig tftp
  NeTTrom command-> setenv rootdev /dev/ram

Jos Netwinderin asennuksessa käytetään sarjapäätettä, on lisättävä seuraava asetus:

  NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram console=ttyS0,115200

Toinen tapa on käyttää näppäimistöä ja näyttöä jolloin käytetään asetuksia:

  NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram

Komennolla printenv näkee ympäristömuuttujien arvot. Kun on varmistettu asetusten olevan oikein, voidaan otos ladata:

  NeTTrom command-> boot

Jos tulee pulmia on ohje detailed HOWTO saatavilla.

5.1.1.2. Käynnistäminen TFTP:llä CATS:illa

Käytä CATS-koneilla komentoa boot de0: tai vastaavaa Cyclonen kehotteessa.

5.1.2. Käynnistys rompulta

Useimmille käyttäjille on helpointa käyttää Debianin romppusettiä. Jos käsillä on romppusetti, ja jos tietokone tukee käynnistystä suoraan rompulta, hienoa! Riittää kun asetat rompun asemaan, käynnistät ja jatkat seuraavaan lukuun.

Huomaa, että jotkin romppuasemat saattavat vaatia erikoisajureita, eikä niitä niin ollen voi käyttää asennuksen alkuvaiheissa. Jos ilmenee, ettei tavallinen rompulta käynnistämistapa toimi tietokoneella, lue tästä luvusta uudestaan kohdat vaihtoehtoisista ytimistä ja asennustavoista jotka saattaisivat tässä tilanteessa toimia.

Vaikka käynnistäminen rompulta ei toimisikaan, voitaneen Debianin järjestelmän osat ja tarvittavat paketit asentaa rompulta. Riittää kun käynnistää joltain muulta taltiolta, esimerkiksi levykkeeltä. Kun on aika asentaa käyttöjärjestelmä, peruskokoonpano ja lisäpaketteja, säädetään asennusjärjestelmä asentamaan ne rompulta.

Jos ilmenee pulmia, katso kohtaa Kohta 5.3, “Asennusprosessin vianetsintä”.

Cyclonen konsolin kehotteesta käynnistetään rompulta komennolla boot cd0:cats.bin

5.1.3. Käynnistäminen laiteohjelmistosta

Kuluttajalaitteet jotka käynnistyvät suoraan laitteen flash-muistilta ovat yleistymässä. Asennin voidaan kirjoittaa flash-muistiin, jolloin se käynnistyy automaattisesti kun laite käynnistetään uudelleen.

Huomaa

Useissa tapauksissa ei takuu ole voimassa enää sulautetun laitteen laiteohjelmiston muuttamisen jälkeen. Joskus ei myöskään ole mahdollista palauttaa alkuperäistä laiteohjelmistoa jos flashille kirjoituksessa ilmenee ongelmia. Tästä syystä on oltava huolellinen ja noudatettava ohjeita tarkkaan.

5.1.3.1. NSLU2:n käynnistäminen

Asentimen laiteohjelmisto voidaan tallentaa flashiin kolmella tavalla:

5.1.3.1.1. Käytetään NSLU2:n webbikäyttöliittymää

Mene "administration"-osaan ja valitse valikosta Upgrade. Levyltä voidaan nyt selata aiemmin noudettu asennusotos. Sitten painetaan Start Upgrade-painiketta, vahvistetaan, odotetaan muutama minuutti ja vahvistetaan taas. Laite käynnistyy suoraan asentimeen.

5.1.3.1.2. Verkon kautta Linuxista/Unixista

Miltä tahansa Linux- tai Unix-koneelta voidaan komennolla upslug2 päivittää laite verkon kautta. Tämä ohjelmisto on paketoitu Debianiin. Ensiksi on NSLU2 asetettava päivitystilaan:

 1. Irrota kaikki levyt ja laitteet USB-porteista.

 2. Sammuta NSLU2

 3. Paina ja pidä pohjassa reset-nappula (pieni reikä takana aivan virtaliittimen yläpuolella).

 4. Paina ja päästä ylös käynnistysnappula, NSLU2 käynnistyy.

 5. Katsele ready/status lediä, 10 sekunnin kuluttua se vaihtuu keltaisesta punaiseksi. Päästä reset-nappula heti ylös.

 6. NSLU2:n ready/status-ledi välkyy vuorotellen punaisena ja vihreänä (ennen ensimmäistä vihreää on yhden sekunnin viive). NSLU2 on nyt päivitystilassa.

Lue NSLU2-Linux pages -ohje jos tässä on pulmia. Kun NSLU2 on päivitystilassa, uusi otos voidaan kirjoittaa flashiin:

sudo upslug2 -i di-nslu2.bin

Huomaa, että työkalu näyttää myös NSLU2:n MAC-osoitteen, josta saattaa olla hyötyä DHCP-palvelimen asetuksia kirjoitettaessa. Kun koko otos on kirjoitettu ja varmennettu, käynnistyy laite automaattisesti uudelleen. Muista kytkeä USB-levy takaisin tässä kohtaa, muuten asennin ei löydä sitä.

5.1.3.1.3. Verkon kautta Windowsista

Windowsille on työkalu laiteohjelmiston päivittämiseen verkon kautta.