5.1. Starta upp installeraren på ARM

5.1.1. Uppstart från TFTP

Uppstart från nätverket kräver att du har en nätverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad för uppstarter (DHCP, RARP eller BOOTP).

Installationsmetoden som har stöd för nätverksuppstart finns beskriven i Avsnitt 4.3, “Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

5.1.1.1. Starta upp NetWinder via TFTP

Netwinder har två nätverksgränssnitt: Ett 10 Mbps NE2000-kompatibelt kort (som generellt sett refereras till som eth0) och ett 100 Mbps Tulip-kort. Det kan uppstå problem vid inläsning av avbilden via TFTP med 100 Mbps-kortet så det rekommenderas att du använder 10 Mbps-gränssnittet (det som är märkt som 10 Base-T).

Notera

Du behöver NeTTrom 2.2.1 eller senare för att starta upp installationssystemet, och version 2.3.3 rekommenderas. Tyvärr finns inte filerna för den fasta programvaran tillgängliga för hämtning för tillfället på grund av licensproblem. Om denna situation ändras, kan du hitta nya avbilder på http//www.netwinder.org/.

När du startar upp din Netwinder måste du avbryta uppstartsprocessen under nedräkningen. Det här låter dig ställa in ett antal inställningar för den fasta programvaran som behövs för att kunna starta upp installeraren. Börja först med att läsa in standardinställningarna:

  NeTTrom command-> load-defaults

Sedan måste du konfigurera nätverket, antingen med en statisk adress:

  NeTTrom command-> setenv netconfig_eth0 flash
  NeTTrom command-> setenv eth0_ip 192.168.0.10/24

där 24 är antalet bitar i nätmasken, eller en dynamisk adress:

  NeTTrom command-> setenv netconfig_eth0 dhcp

Du kanske även behöver konfigurera inställningen route1 om TFTP-servern inte finns på det lokala subnätet. Om du följer dessa inställningar, måste du ange TFTP-servern och avbildens plats. Du kan sedan lagra dina inställningar till flashminnet.

  NeTTrom command-> setenv kerntftpserver 192.168.0.1
  NeTTrom command-> setenv kerntftpfile boot.img
  NeTTrom command-> save-all

Nu måste du berätta för den fasta programvaran att TFTP-avbilden ska användas för att starta upp:

  NeTTrom command-> setenv kernconfig tftp
  NeTTrom command-> setenv rootdev /dev/ram

Om du använder en seriekonsoll för att installera din Netwinder, behöver du lägga till följande inställning:

  NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram console=ttyS0,115200

Alternativt, för installationer med ett tangentbord och skärm måste du ställa in:

  NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram

Du kan använda kommandot printenv för att granska dina miljöinställningar. Efter att du har validerat att inställningarna är korrekta kan du läsa in avbilden:

  NeTTrom command-> boot

Om du springer på några problem, finns en detaljerad HOWTO tillgänglig.

5.1.1.2. Uppstart från TFTP på CATS

På CATS-maskiner, använd boot de0: eller liknande på Cyclone-prompten.

5.1.2. Uppstart från cd-rom

Den enklaste vägen för de flesta personer är att använda en uppsättning Debian-cd-skivor. Om du har en cd-uppsättning och om din maskin har stöd för att starta upp direkt från cd, bra! Bara att mata in din cd-skiva, starta om och fortsätt till nästa kapitel.

Observera att vissa cd-enheter kan kräver speciella drivrutiner och kan därför vara otillgängliga i de tidiga stegen av installationen. Om det visar sig att det vanliga sättet att starta upp från en cd inte fungerar på din maskinvara, besök det här kapitlet igen och läs om alternativa kärnor och installationsmetoder som kan fungera för dig.

Även om du inte kan starta upp från cd-rom kan du antagligen installera Debians systemkomponenter och de paket du vill från cd-rom. Starta helt enkelt upp på ett annat media, såsom disketter. När det är dags att installera operativsystemet, grundsystemet och eventuellt andra paket, peka installationssystemet till cd-rom-enheten.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.3, “Felsök installationsprocessen”.

För att starta upp en cd-rom från Cyclones konsollprompt, använd kommandot boot cd0:cats.bin

5.1.3. Starta upp från den fasta programvaran

Det finns ett ökande antal konsumentenheter som startar upp direkt från ett flashchip på enheten. Installeraren kan skrivas till flash så att den automatiskt startar upp när du startar om dina maskiner.

Notera

I många fall gäller inte din garanti när den fasta programvaran i inbäddade enheter ändras. Ibland kan du inte heller återhämta din enhet om det inträffar problem under flashningsprocessen. Var därför försiktig och följ stegen noga.

5.1.3.1. Starta upp NSLU2

Det finns tre sätt hur man lägger in installerarens fasta programvara i flash-minnet:

5.1.3.1.1. Använda webbgränssnittet i NSLU2

Gå till administrationsavsnittet och välj menyposten Upgrade. Du kan sedan bläddra på din disk efter installationsavbilden du tidigare hämtade ner. Tryck sedan på knappen Start Upgrade, bekräfta, vänta ett par minuter och bekräfta igen. Systemet kommer sedan att starta upp direkt in i installeraren.

5.1.3.1.2. Via nätverket med Linux/Unix

Du kan använda upslug2 från valfri Linux- eller Unix-maskin för att uppgradera maskinen via nätverket. Den här programvaran är paketerad för Debian. Först måste du försätta din NSLU2 i uppgraderingsläge:

 1. Koppla loss alla diskar och/eller enheter från USB-portarna.

 2. Stäng av din NSLU2

 3. Tryck och håll nere omstartsknappen (tillgänglig genom ett litet hål på baksidan ovanför strömanslutningen).

 4. Tryck och släpp strömknappen för att starta upp NSLU2.

 5. Vänta 10 sekunder och se på ready-/status-lampan. Efter 10 sekunder kommer en att ändra färg från orange till röd. Släpp omedelbart omstartsknappen.

 6. Lampan på NSLU2 för ready/status kommer att blinka rött och grönt (det är en sekunds fördröjning före den första gröna). NSLU2 är nu i uppgraderingsläge.

Se NSLU2-Linux-sidor om du har problem med det här. När din NSLU2 är i uppgraderingsläge, kan du lägga in den nya flashavbilden:

sudo upslug2 -i di-nslu2.bin

Observera att verktyget även visar MAC-adressen på din NSLU2, vilket kan vara användbart för att konfigurera din DHCP-server. Efter att hela avbilden har skrivits och validerats kommer systemet att automatiskt starta om. Se till att du ansluter din USB-disk igen nu, annars kommer installeraren inte att kunna hitta den.

5.1.3.1.3. Via nätverket med Windows

Det finns ett verktyg för Windows för att uppgradera firmware via nätverket.