[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ següent ]


Notes de llançament de Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), ARM
Capítol 5 - Consideracions en relació a etch


5.1 Possibles problemes

De vegades, els canvis tenen efectes col·laterals que no es poden evitar fàcilment sense exposar-se a errors en alguna altra banda. A continuació es documenten diversos aspectes problemàtics que cal tenir en compte. Llegiu també les errates, la documentació dels paquets importants, els informes d'error i la informació esmentada a l'apartat Més per llegir, Secció 6.1.


5.1.1 Problemes amb dispositius relacionats amb udev

Encara que s'ha provat udev àmpliament, és possible que experimenteu problemes menors amb alguns dispositius. El problema més habitual és trobar-se amb els permisos i/o propietaris d'un dispositiu canviats. En alguns casos, també pot passar que un dispositiu no es s'hagi creat per defecte (p.ex. /dev/video i /dev/radio).

udev proporciona mecanismes de configuració per tractar amb aquests problemes. Vegeu udev(8) i /etc/udev per a més informació.


5.1.2 Aplicacions incompatibles amb nuclis 2.4

Certes aplicacions a etch poden deixar de funcionar amb un nucli 2.4. Per exemple, poden requerir suport per a epoll(), que no està disponible en nuclis d'aquesta sèrie. Aquestes aplicacions poden no funcionar, o no funcionar correctament fins que es torni a arrencar amb un nucli 2.6.

Un exemple d'aquest problema és el proxy HTTP squid.


5.1.3 Alguns llocs de la xarxa són inaccessibles amb TCP

Des del 2.6.17, Linux fa un ús agressiu de l'escalat de finestra TCP, tal com s'especifica l'RFC 1323. Alguns servidors tenen un comportament erroni, i anuncien de forma incorrecta la mida de la finestra per ells mateixos. Vegeu els informes d'error #381262, #395066, #401435.

Hi ha dos solucions a aquests problemes: o reduir la mida màxima permesa de la finestra TCP a un valor inferior (preferible), o desconnectar l'escalat de la finestra TCP (en desús). Vegeu les ordres de exemple a la pàgina de les errades del debian-installer. 3145c3189


5.1.4 Actualitzacions més lentes dels fitxers d'índex de l'APT

Per defecte, a la versió de l'apt que hi ha etch s'utilitza un nou mecanisme d'actualització dels fitxers d'índex dels paquets (quan executeu aptitude update), que descarrega uns fitxers de diferències (en comptes dels fitxers índex sencers) anomenats pdiff. Aquesta nova característica hauria d'utilitzar menys ample de banda i ser més ràpida en la majoria de sistemes. Malauradament, també pot tenir l'efecte contrari, fent les actualitzacions més lentes en sistemes amb connexions de xarxa ràpides (o molt properes a una rèplica) i que s'actualitzin amb molt poca freqüència, ja que pot trigar més temps en unir les diferències que en descarregar l'índex sencer. És possible desactivar aquesta opció afegint Acquire::Pdiffs "false"; al fitxer de configuració /etc/apt/apt.conf.

Aquest canvi afecta principalment als usuaris de les branques unstable i testing de Debian GNU/Linux, degut a la natura canviant d'aquests arxius. Als usuaris de etch només els afectarà aquesta opció en actualitzar l'estat de l'arxiu de seguretat.


5.1.5 La inicialització asíncrona de la xarxa és impredictible

En sistemes que utilitzen udev per carregar els controladors de les interfícies de xarxa, és possible que, degut a problemes relacionats amb el comportament asíncron de udev, el controlador de xarxa no es carregui abans de l'execució de /etc/init.d/networking durant l'arrencada. Encara que incloure allow-hotplug a /etc/network/interfaces (a més a més de auto) assegurarà que la interfície de xarxa estigui activa tan aviat com estigui disponible, no es garanteix que aquest procés acabi abans que la seqüència d'arrencada comenci a iniciar els serveis de xarxa, alguns dels quals poden no comportar-se correctament en l'absència de la interfície de xarxa.


5.1.6 Problemes en utilitzar xarxes sense fils basades en WPA

A sarge, el paquet wpasupplicant funcionava com a servei del sistema, i es configurava mitjançant /etc/default/wpasupplicant i el fitxer de configuració /etc/wpasupplicant.conf.

A etch, /etc/init.d/wpasupplicant s'ha descartat, i el paquet Debian ara s'integra amb /etc/network/interfaces, de forma similar a com ho fan altres paquets com wireless-tools. Això significa que wpasupplicant ja no proporciona un servei directament.

Per a més informació pel que fa a la configuració de wpasupplicant, si us plau referiu-vos a /usr/share/doc/wpasupplicant/README.modes.gz, que també conté exemples de fitxers /etc/network/interfaces. Podeu trobar informació actualitzada quant al funcionament de wpasupplicant a Debian a la pàgina del Wiki.


5.1.7 Problemes amb caràcters no ASCII al nom dels fitxers

Muntar sistemes de fitxers vfat, ntfs o iso9660 amb fitxers que continguin caràcters no ASCII al seu nom pot provocar fallades quan s'intenta accedir a aquests fitxers, a menys que es muntin amb l'opció utf8. Un indicador d'aquest tipus de problema pot ser l'error següent: 'Caràcter multibyte o ampliat invàlid o incomplet'. Una possible solució és utilitzar defaults,utf8 com a opcions per a sistemes de fitxers vfat, ntfs i iso9660 quan continguin aquest tipus de caràcters.

Fixeu-vos que el nucli Linux no suporta noms de fitxers que no distingeixin entre majúscules i minúscules en sistemes de fitxers vfat quan s'utilitza utf8.


5.1.8 El so deixa de funcionar

En algunes ocasions el so deixa de funcionar després de l'actualització. Si us passa açò, feu les comprovacions de l'alsa: executeu alsaconf com a root, i afegiu el vostre usuari al grup audio, utilitzeu l'alsamixer i assegureu-vos que els nivells estan amunt i que no està muts, mireu si l'arts o l'esound s'han aturat, assegureuvos que els mòduls OSS no estan carregats, mireu si els altaveus estan engegats, i comproveu que l'ordre cat /dev/urandom > /dev/dsp funciona com a root.


5.2 Actualització a un nucli 2.6

Els nuclis de la sèrie 2.6 contenen grans canvis respecte dels de la sèrie 2.4. Alguns mòduls han canviat de nom i molts controladors han estat parcialment o gairebé completament reescrits. Actualitzar a un nucli 2.6 des d'una versió anterior no és, doncs, un procés per prendre's a la lleugera. En aquesta secció tractarem d'avisar-vos d'algunes de les dificultats que podeu trobar-vos.

Si compileu el vostre nucli des de les fonts, assegureu-vos d'instal·lar module-init-tools abans de reiniciar amb el nucli 2.6. Aquest paquet reemplaça modutils per als nuclis 2.6. Si instal·leu un dels paquets de Debian linux-image, s'instal·larà aquest paquet de forma automàtica gràcies a les dependències.

Si utilitzeu LVM, heu d'instal·lar l'lvm2 abans de reiniciar, ja que el nucli 2.6 no suporta directament LVM1. Per accedir als volums LVM1, s'empra la capa de compatibilitats de lvm2 (el mòdul dm-mod). Podeu deixar instal·lat el lvm10; els scripts d'inici detectaran quin nucli s'utilitza i executaran la versió apropiada.

Si teniu entrades al fitxer /etc/modules (la llista de mòduls que es carregaran durant l'arrencada del sistema), aneu amb compte, hi ha alguns mòduls que han canviat de nom. Si us passa açò actualitzeu aquest fitxer amb els noms dels nous mòduls.

Una vegada instal·lat el nucli 2.6, però abans de reiniciar, assegureu-vos que disposeu d'algun mètode de recuperació. Primer assegureu-vos que la configuració del carregador té les entrades per als dos nuclis, el nou i el vell, el nucli 2.4. Assegureu-vos també que teniu un disquet de rescat o un CD-ROM a mà, no fos cas que un error a la configuració no us deixés arrencar amb el nucli antic.


5.2.1 Configuració del teclat

Un dels canvis més invasius en els nuclis 2.6 és un canvi fonamental en la capa d'entrada. Aquest canvi fa que tots els teclats semblin teclats de PC «normals». Açò vol dir que si actualment teniu seleccionat un teclat d'un altre tipus (p.ex. un USB-MAC o un teclat Sun), molt probablement en reiniciar el sistema amb el nou nucli 2.6 el vostre teclat deixi de funcionar.

Si podeu accedir al sistema via SSH des d'una altra màquina, podreu resoldre aquest problema executant dpkg-reconfigure console-data, escollint l'opció «Seleccioneu un teclat de la llista completa» i seleccionant un teclat «pc».

Si el teclat de la consola està afectat, probablement també caldrà reconfigurar el teclat per al sistema X Window. Podeu fer açò o bé executant dpkg-reconfigure xserver-xorg, o bé editant el /etc/X11/xorg.conf directament. No us oblideu de llegir la documentació que trobareu a Coses a fer abans de reiniciar, Secció 4.7.

Tingueu en compte que si esteu utilitzant un teclat USB, podria estar configurat o bé com un teclat de PC «normal» o com un USB-MAC. En el primer cas aquest problema no us afectarà.


5.2.2 Configuració del ratolí

De forma similar, a causa dels canvis en la capa d'entrada, potser haureu de reconfigurar el sistema X Window i el gpm si el ratolí no funciona després d'actualitzar a un nucli 2.6. La causa més probable és que el dispositiu que obté les dades des del ratolí hagi canviat. Potser caldrà carregar uns mòduls diferents.


5.2.3 Configuració de l'àudio

Als nuclis de la sèrie 2.6 es recomana utilitzar els controladors de so ALSA, en lloc dels antics controladors de so OSS. Els controladors de so ALSA es trien per defecte. Per fer funcionar el so, cal carregar els mòduls ALSA escaients. En general açò es farà de forma automàtica si teniu instal·lat, a més a més del paquet alsa-base, el paquet hotplug o el discover. El paquet alsa-base també afegeix els mòduls al «blacklists» (llistes negres) per evitar que el hotplug i el discover els carreguen. Si teniu mòduls OSS al fitxer /etc/modules, esborreu-los.


5.3 Transició d'XFree86 a X.Org

La transició a X.Org comporta canvis estructurals. En cas que tots els paquets estiguin instal·lats des de Debian i que estiguin a etch, l'actualització hauria de funcionar sense problemes. L'experiència ens diu que hi ha uns quants canvis dels que s'ha de ser conscient, ja que poden causar problemes a l'actualització.

El canvi més important és que el directori /usr/X11R6/bin s'ha eliminat i s'ha convertit en un enllaç simbòlic a /usr/bin. Açò vol dir que el directori ha d'estar buit en el moment que s'instal·len nous paquets. Els paquets nous entren en conflicte amb la majoria de paquets que utilitzen /usr/X11R6/bin, però en alguns casos cal alguna interacció manual. Sobretot, recordeu no fer l'actualització del sistema des d'una sessió X.

En el cas que l'actualització quede avortada durant la instal·lació d'X.Org, hauríeu de comprovar si queda encara algun fitxer a /usr/X11R6/bin. Podeu emprar dpkg -S per trobar a quins paquets de Debian pertanyen aquests fitxers (si n'hi ha cap), i desinstal·lar eixe paquet amb dpkg --remove. Apunteu els paquets que esborreu, de forma que pugueu instal·lar posteriorment els paquets de substitució. Abans de continuar amb la instal·lació, s'han d'esborrar tots els fitxers de /usr/X11R6/bin.

Vegeu la pàgina http://wiki.debian.org/Xorg69To7 per obtenir més detalls i altres qüestions.

Si experimenteu problemes amb l'X.Org després de reengegar, valdria la pena que reengegareu el servidor de fonts executant /etc/init.d/xfs restart. Açò ajuda ja que el /etc/X11/fs/xfs.options conté una línia amb no-restart-on-upgrade, però els camins de les fonts han canviat.


5.4 Manca de suport per a pantalles de 8 bits en moltes aplicacions

Després d'actualitzar a les darreres versions d'X.Org i a les seves corresponents biblioteques, els terminals X que només puguin representar colors de 8 bits de profunditat no funcionaran. Això és degut a que la biblioteca gràfica vectorial Cairo 2D (libcairo2) no té suport per a pseudocolors de 8 bits. Aquesta biblioteca s'utilitza en els escriptoris GNOME i Xfce, així com en moltes altres aplicacions basades en Gtk2+, com ara abiword.

Sistemes coneguts als que afecta aquest problema inclouen algunes màquines SUN i terminals X de Tektronix, NCD, IBM i SGI, així com d'altres terminals remots d'X. Si és possible, configureu aquests terminals per utilitzar colors de 16 bits.

Hi ha més informació disponible a l'informe d'error #4945 de Freedesktop.


5.5 Actualització des d'exim 3 a exim4

Un dels paquets que ha quedat obsolet amb el llançament d'etch és l'agent de transferència de Correu (MTA) exim, que ha estat completament reemplaçat pel nou paquet exim4.

L'exim (versió 3.xx) ha romàs sense manteniment extern per part dels seus desenvolupadors durant anys, i Debian també l'ha abandonat. Si encara esteu utilitzant exim 3.xx, actualitzeu la vostra instal·lació de l'exim a exim4 manualment. Com que l'exim4 forma part de sarge, podeu escollir fer l'actualització al vostre sistema sarge abans de fer l'actualització a etch, o després de l'actualització d'etch, si us convé. Recordeu que l'exim antic no s'actualitzarà i que el manteniment de seguretat no continuarà després que s'abandoni el manteniment de Sarge.

Fixeu-vos que, depenent de la vostra configuració de debconf, és possible que no se us demani cap pregunta durant la instal·lació d'exim4. Si això és així, la configuració predeterminada serà del tipus 'enviament local'. Sempre podeu tornar a configurar-lo utilitzant l'ordre dpkg-reconfigure exim4-config.

Els paquets exim4 a Debian estan molt ben documentats. La pàgina web del paquet és http://wiki.debian.org/PkgExim4 al Wiki de Debian, i el fitxer README es pot trobar a http://pkg-exim4.alioth.debian.org/README/README.Debian.html i també a dins del propi paquet.

El fitxer README té un capítol que parla sobre l'empaquetat, on s'expliquen les diferents variants de paquets que proporcionem, i té també un capítol que explica com actualitzar des de l'exim 3, que us ajudarà a fer la transició actual.


5.6 Actualització de l'apache2

L'Apache s'ha actualitzat a la nova versió 2.2. En general això no hauria de donar problemes a la majoria d'usuaris, però hi ha alguns punts que cal tenir en compte.

http://httpd.apache.org/docs/2.2/upgrading.html conté els canvis dels desenvolupadors. Llegiu aquesta pàgina, i recordeu especialment que:

Alguns canvis específics per a Debian inclouen que la cadena SSL ha deixat d'estar definida per defecte, ja que el protocol SSL actualment està suportat pel mateix paquet.

Si esteu utilitzant el MPM ITK experimental (que es troba al paquet apache2-mpm-itk), el mòdul CGI no s'activarà correctament per defecte. Per activar-lo com cal, haureu d'inhabilitar manualment el mod_cgid i activar mod_cgi:

   # cd /etc/apache2/mods-enabled
   # rm cgid.conf cgid.load
   # ln -s ../mods-available/cgi.load .
   # /etc/init.d/apache2 force-reload

5.7 Actualitzar Zope i Plone

Zope i tots els seus productes relacionats s'han actualitzat. Molts d'aquests també s'han esborrat de la distribució (ja sigui per que han quedat obsolets, o a causa d'incompatibilitats amb els nous Zope, CMF o Plone).

Malauradament, no hi ha cap forma senzilla de garantir l'actualització d'un servidor complex com zope o plone. Encara que Plone inclou una eina de migració, l'experiència mostra que les migracions automàtiques fallen fàcilment.

Per aquest motiu, es recomana que els usuaris configurin el sistema de manera que pugui continuar funcionant amb una instal·lació sarge de Zope/Plone juntament amb les noves versions de etch mentre s'està provant la migració.

La forma més fàcil i segura d'aconseguir-ho és fent una còpia del sistema anterior cap a un altre disc dur o partició; aleshores, actualitzar només una de les dues còpies. Podeu utilitzar chroot per executar la versió sarge en paral·lel amb la versió etch.

No és possible tenir instal·lades les anteriors i les noves versions de Zope/Plone alhora en un sistema etch, en part degut a que les versions més antigues depenen de python2.3, que no es pot instal·lar al mateix temps que python2.4.


5.8 Expansió de comodins amb GNU tar

Les versions anteriors de GNU tar assumeixen una expansió a l'estil de l'intèrpret d'ordres quan s'extreuen fitxers d'un llistat o arxiu. Per exemple:

   tar xf foo.tar '*.c'

extrauria tots els fitxers el nom dels quals acabi en '.c'. Aquest comportament no estava documentat i era incompatible amb les implementacions tradicionals de tar. Per tant, a partir de la versió 1.15.91, GNU tar ja no segueix per defecte el comportament descrit. Per exemple, la invocació anterior s'interpreta ara com una petició per extreure de l'arxiu el fitxer '*.c'.

Vegeu /usr/share/doc/tar/NEWS.gz per a més informació.


5.9 NIS i Network Manager

La versió de ypbind inclosa a nis per a etch incorpora suport per a Network Manager. Aquest suport fa que ypbind desactivi la funcionalitat de client NIS quan Network Manager informi que l'usuari s'ha desconnectat. Com Network Manager informarà sovint que l'ordinador està desconnectat si està inactiu, els usuaris de NIS amb sistemes de client NIS haurien d'assegurar-se que el suport per a Network Manager està desactivat en aquests sistemes.

Això es pot fer desinstal·lant el paquet network-manager, o editant el fitxer /etc/default/nis tot i afegint -no-dbus a YPBINDARGS.

La utilització de -no-dbus és l'opció predeterminada en noves instal·lacions de Debian, però no ho era en versions anteriors.


5.10 Configuracions del PHP desaprovades

Des de fa anys, se sap que activar el paràmetre register_globals al PHP pot ser insegur i perillós, i ja fa temps que l'opció està desactivada per defecte. Aquesta configuració és considera obsoleta als sistemes Debian per massa perillosa. El mateix s'aplica a defectes en safe_mode i open_basedir, que han estat sense manteniment des de fa temps.

Des d'aquest llançament, l'equip de seguretat no farà cap manteniment per a un cert nombre de configuracions PHP que se sap que no són segures. Principalment, tots els problemes resultants de tenir activada l'opció register_globals no s'abordaran.

Si executeu aplicacions propietàries que requereixen el register_globals, activeu-lo només pels seus camins respectius, p.ex. utilitzant un fitxer de configuració d'Apache. Teniu més informació al fitxer README.Debian.security, que es troba al directori de la documentació del PHP (/usr/share/doc/php4, /usr/share/doc/php5).


5.11 Estat de la seguretat dels productes de Mozilla

Els programes de Mozilla firefox i thunderbird (que sense la marca a Debian són iceweasel i icedove són importants eines per a molts usuaris. Malauradament, la política de seguretat dels desenvolupadors és instar a l'actualització de les noves versions desenvolupades, cosa que entra en conflicte amb la política de Debian de no fer grans canvis funcionals en una actualització de seguretat. No podem pronosticar-ho avui, però durant el temps de vida de etch l'equip de seguretat de Debian podria arribar a un punt en què mantenir els productes de Mozilla ja no sigui possible, i podria anunciar la fi del manteniment de seguretat per als seus productes. Heu de tenir açò en compte quan desplegueu Mozilla i considerar alternatives dins Debian si l'absència de suport de seguretat us suposa cap problema.


5.12 L'escriptori KDE

El control de mitjans de KDE ha canviat en la versió que hi ha a etch: ha passat d'utilitzar device:/ a media:/. La configuració d'alguns usuaris podria estar emmagatzemada amb enllaços a device:/, i s'hauria d'adaptar. Principalment, el fitxer ~/.kde/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/services conté aquesta referència i es podria esborrar de forma segura ja que no es crearà quan es configuren nous usuaris.

S'han produït prou canvis en l'escriptori KDE des de la versió que venia a sarge a la versió etch, podeu obtenir més informació a les Notes de llançament del KDE 3.5.


5.13 Canvis i suport de l'escriptori GNOME

Si utilitzàveu GNOME a sarge no us beneficiareu d'alguns canvis introduïts en la configuració per defecte de Debian per a etch. En alguns casos extrems, el GNOME podria no gestionar correctament la vostra antiga configuració i podria no comportar-se correctament.

Si no heu modificat molt la vostra configuració de l'escriptori GNOME, hauríeu de canviar el nom del directori .gconf que hi ha al directori de l'usuari per un nom diferent (quelcom de l'estil .gconf.old) de forma que es puga recrear, amb la configuració per defecte per etch en engegar una nova sessió.

Amb el llançament de etch, Debian ja no conté paquets de la versió 1 del GNOME. Encara queden alguns paquets per suportar altres paquets de Debian que no s'han actualitzat a GNOME 2. Els paquets de GTK1.2 estan encara mantinguts de forma completa.

S'han produït molts canvis en l'escriptori GNOME des de la versió que venia en sarge fins la versió de etch, encara podeu trobar més informació a les Notes de llançament del GNOME 2.14.


5.14 Editor predeterminat

Si esteu utilitzant el vim com a editor per defecte, açò pot canviar a nano durant l'actualització.

Els administradors que desitgin canviar l'editor per defecte per a tots els usuaris, hauran d'actualitzar les alternatives del sistema utilitzant:

   # update-alternatives --config editor

Els usuaris que desitgen canviar l'editor per defecte poden definir la variable d'entorn EDITOR introduint les línies següents als seus perfils:

   EDITOR=vi
   export EDITOR
   alias editor=$EDITOR

5.15 Missatge del dia

El fixer etc/motd és ara un enllaç a /var/run/motd que el /etc/init.d/bootmisc.sh torna a construir des d'una plantilla, /etc/motd.tail, cada vegada que es reinicia. Açò vol dir que els canvis fets a /etc/motd es perdran. Els canvis fets al /etc/motd.tail no s'aplicaran automàticament al /etc/motd excepte si es reinicia.

D'altra banda, la variable EDITMOTD del /etc/default/rcS ja no te cap efecte. Si voleu desactivar l'actualització del motd, o voleu mantenir el contingut del vostre missatge del dia tan sols haureu de apuntar l'enllaç del /etc/motd a un fitxer diferent com el /etc/motd.static i fer els vostres canvis allí.


5.16 No hi ha suport per unicode a emacs21*

L'Emacs21 i emacs21-nox no estan preparats per defecte per utilitzar Unicode. Per obtenir més informació i una possible solució vegeu Bug #419490.


[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ següent ]


Notes de llançament de Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), ARM

$Id: release-notes.ca.sgml,v 1.29 2007-08-17 11:52:02 xerakko Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (current), Andreas Barth (current), Javier Fernández-Sanguino Peña (current), Steve Langasek (current)
debian-doc@lists.debian.org