[ föregående ] [ Innehåll ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ nästa ]


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), ARM
Kapitel 3 - Installationssystem


Debian-installer är det officiella installationssystemet för Debian. Den erbjuder en uppsjö av installationsmetoder. Vilka metoder som finns tillgängliga för att installera ditt system beror på din arkitektur.

Avbilder av installeraren för etch kan hittas tillsammans med Installationsguiden på Debians webbplats.

Installationsguiden finns även inkluderad på den första cd-/dvd-skivan i de officiella Debian cd-/dvd-uppsättningarna:

     /doc/install/manual/sv/index.html

Du kanske även vill se errata för debian-installer för en lista över kända problem.


3.1 Vad är nytt i installationssystemet?

Det har skett en hel del utveckling med Debian Installer sedan dess första officiella utgivning med sarge som resulterat i både förbättrat hårdvarustöd och ett antal nya spännande funktioner.

I dessa Kommentarer till utgåvan kommer vi endast att lista de större ändringarna i installeraren. Om du är intresserad i en översikt över detaljerade ändringar sedan sarge, se utgåveinformationen för beta- och RC-utgåvorna av etch, tillgängliga från nyhetshistorik för Debian-installeraren.


3.1.1 Stora ändringar

Ingen omstart under installationen

Tidigare brukade installationen vara uppdelad i två delar: ställa in grundsystemet och göra det startbart, följt av en omstart och sedan uppstarten av base-config som tog hand om saker som användarkonfigurering, konfigurering av pakethanteringssystem och installation av ytterligare paket (med hjälp av tasksel).

För etch har det andra steget integrerats i själva Debian Installer. Det här har ett antal fördelar, inklusive ökad säkerhet och att, efter omstarten på slutet av installationen, det nya systemet redan bör ha den korrekta tidszonen och, om du installerade skrivbordsmiljön, kommer att starta det grafiska användargränssnittet.

Teckenkodningen UTF-8 är standard för nya system

Installeraren kommer att konfigurera system till att använda teckenkodningen UTF-8 istället för de gamla språkspecifika teckenkodningarna (t.ex. ISO-8859-1, EUC-JP eller KIO-8).

Mer flexibel partitionering

Det är nu möjligt att konfigurera filsystem på en LVM-volym med hjälp av guidad partitionering.

Installeraren kan även konfigurera krypterade filsystem. Med manuell partitionering har du möjligheten att välja mellan dm-crypt och loop-aes med en lösenfras eller en slumpmässig nyckel och du kan finjustera olika alternativ. Med guidad partitionering kommer installeraren att skapa en krypterad LVM-partition som innehåller alla andra filsystem (förutom /boot) som logiska volymer.

Räddningsläge

Du kan använda installeraren att lösa problem med ditt system, till exempel när det vägrar att starta upp. De första stegen kommer att vara precis som en vanlig installation, men installeraren kommer inte att starta partitioneraren. Istället kommer den att erbjuda dig en meny med räddningsalternativ.

Aktivera räddningsläget genom att starta upp installeraren med rescue, eller genom att lägga till uppstartsparametern rescue/enable=true.

Använder sudo istället för root-konto

Under expertinstallationer kan du välja att inte ställa in root-kontot (det kommer att vara låst), utan istället konfigurera sudo så att den första användaren kan använda det för systemadministration.

Kryptografisk verifiering av hämtade paket

Paket som hämtas med installeraren kommer numera att kontrolleras kryptografiskt med hjälp av apt, vilket gör det svårare att kompromettera ett system som blir installerat över nätverket.

Förenklad e-postkonfigurering

Om "standardsystem" installeras kommer installeraren att ställa in en grundläggande konfiguration för systemets e-postserver som endast kommer att tillhandahålla lokala e-postleveranser. E-postservern kommer inte vara tillgänglig för andra system anslutna till samma nätverk. Om du vill konfigurera ditt system till att hantera e-post som inte bara är lokal för systemet (antingen för att skicka eller ta emot e-post), behöver du konfigurera om e-postsystemet efter installationen.

Val av skrivbordsmiljö

Installationssystemet kommer att installera ett GNOME-skrivbord som standardskrivbord om användaren frågar efter ett.

Användare som önskar installera andra skrivbordsmiljöer kan enkelt göra det genom att lägga till uppstartsparametrar: tasks="standard, kde-desktop" för KDE och tasks="standard, xfce-desktop" för Xfce. Observera att det inte kommer att fungera när du installerar från en fullständig cd-avbild utan att använda en nätverksspegel som en ytterligare paketkälla; det kommer att fungera när du använder en dvd-avbild eller någon annan installationsmetod.

Det finns även separata cd-avbilder tillgängliga som installerar skrivbordsmiljöerna KDE eller Xfce som standard.

Nya språk

Tack vare massiva insatser från översättarna kan nu Debian installeras på 47 olika språk med det textbaserade installationsgränssnittet. Det är sex språk fler än i sarge. Språken som är nya i den här utgåvan är vitryska, esperanto, estniska, kurdiska, makedonska, tagalog, vietnamesiska och wolof. På grund av brist på uppdaterade översättningar har två språk utgått i den här utgåvan: persiska och kymriska.

Användare som inte önskar använda någon lokalanpassning kan nu välja C som sin föredragna lokal i installerarens språkval. Mer information om språken finns tillgänglig i språklistan för d-i.

Förenklad lokalanpassning och inställning av tidszon

Konfiguration av språk, länder och tidszoner har förenklats för att minimera mängden information som behövs från användaren. Installeraren kommer nu att gissa systemets språk och tidszon baserat på språkvalet eller kommer att tillhandahålla en begränsad lista om den inte kan gissa. Användarna kan fortfarande välja olika kombinationer om det behövs.

Förbättrad systembred lokalanpassning

Den mesta av internationalisering- och lokalanpassningsfunktionerna som tidigare hanterades av verktyget localization-config är nu inkluderade i Debian-installeraren eller i själva paketen. Det betyder att val av ett språk automatiskt kommer att installera de paket som behövs för det språket (ordböcker, dokumentation, typsnitt...) i både standard- och skrivbordsmiljöer. Konfiguration som inte längre hanteras automatiskt är bland annat konfiguration av pappersstorlek och vissa avancerade tangentbordsinställningar för X Windows för vissa språk.

Observera att språkspecifika paket endast kommer att installeras automatiskt om de finns tillgängliga under installationen.


3.1.2 Automatiserad installation

En hel del av ändringarna som nämndes i föregående avsnitt, antyder även ändringar i installerarens stöd för automatiserade installationer med förkonfigurationsfiler. Det här betyder att om du har befintliga förkonfigurationsfiler som fungerade med installeraren för sarge, kan du inte förvänta dig att dessa fungerar med den nya installeraren utan ändringar.

Bra nyheter är att Installationsguiden nu har en separat bilaga med omfattande dokumentation om hur man använder förkonfiguration.

Installeraren för etch introducerar några nya spännande funktioner som tillåter enklare och utförligare automatisering av installationer. Den lägger även till stöd för avancerad partitionering med RAID, LVM och krypterad LVM. Se dokumentationen för detaljer.


3.2 Popularitetstävling

Installationssystemet kommer än en gång att erbjuda installation av paketet popularity-contest. Det här paketet installerades inte som standard i sarge men det blev installerat i äldre utgåvor.

popularity-contest tillhandahåller värdefull information till Debian-projektet om vilka paket i distributionen som faktiskt används. Den här informationen används huvudsakligen för att bestämma ordningen i vilken paket inkluderas på installationsskivorna, men används också ofta av Debians utvecklare för att bestämma huruvida ett paket som saknar en paketansvarig ska adopteras eller inte.

Informationen från popularity-contest behandlas anonymt. Vi skulle uppskatta om du vill deltaga i den officiella kartläggningen; du kan på så sätt hjälpa till att förbättra Debian.


[ föregående ] [ Innehåll ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ nästa ]


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), ARM

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (nuvarande), Andreas Barth (nuvarande), Javier Fernández-Sanguino Peña (nuvarande), Steve Langasek (nuvarande)
debian-doc@lists.debian.org