Poznámky k distribuci Debian GNU/Linux 4.0 (,,etch''), ARM
Poznámky

1

S některými moduly z GNOME 2.16.

2

Příznak filetype by již měl být na většině systémů nastaven, výjimkou mohou být systémy instalované před sargeem.

3

Některé balíky již s tímto jádrem nemusí fungovat správně, viz Některé aplikace již nemusí fungovat s jádry řady 2.4, Oddíl 5.1.2.

4

Tato vlastnost se dá vypnout přidáním parametru panic=0 k ostatním zaváděcím parametrům.

5

Debianí systém správy balíků běžně neumožňuje, aby balík přepsal nebo odstranil soubor vlastněný jiným balíkem; minimálně pokud balík explicitně nenahrazuje původní balík.

6

Jak je popsáno v následujících sekcích, spuštění tohoto příkazu na začátku aktualizace může skončit chybou. V takovém případě musíte s příkazem pro zjištění potřebného místa počkat až provedete minimální aktualizaci (Minimální aktualizace systému, Oddíl 4.5.4) a aktualizujete jádro (Minimální aktualizace systému, Oddíl 4.5.4).

7

Tento složitější příkaz automaticky určí, zda potřebujete nainstalovat libfam0 a xlibmesa-glu a případně vám je označí k instalaci:

     # aptitude install x11-common \
       $(dpkg-query --showformat '${Package} ${Status}\n' -W libfam0c102 xlibmesa-glu \
         | grep 'ok installed$' | sed -e's/ .*//; s/c102//')

8

Moduly vyžadované systémem se mohou nahrávat staticky skrze soubor /etc/modules.

9

Pravidla v tomto souboru jsou vytvářena automaticky skriptem /etc/udev/rules.d/z45_persistent-net-generator.rules. Chcete-li zakázat perzistentní pojmenování síťových karet pomocí systému udev, můžete tento symbolický odkaz smazat.

10

Pokud mezitím vyjde další stabilní verze Debianu tak i dříve. Typicky jsou současně podporovány maximálně dvě stabilní verze.


Poznámky k distribuci Debian GNU/Linux 4.0 (,,etch''), ARM

$Id: release-notes.cs.sgml,v 1.16 2007-08-16 16:37:20 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop, Andreas Barth, Javier Fernández-Sanguino Peña, Steve Langasek
debian-doc@lists.debian.org