Дебиан ГНУ/Линукс 4.0 -- Заслуги (или Вина)

Управление на изданието

Това издание на Дебиан бе управлявано от Steve Langasek и Andreas Barth.

Останалите от Дебиан

Програмистите и всички останали, които помогнаха.