Debian GNU/Linux 4.0 har efterträtts av Debian GNU/Linux 5.0 (Lenny). Vissa av installationsavbildningarna kanske inte längre är tillgängliga, eller fungerar inte längre, och vi rekommenderar att du istället installerar Lenny.

Installera Debian GNU/Linux etch-and-a-hald

Översikt

etch-and-a-half-utgåvan är egentligen bara den nyaste punktutgåvan av etch, men med en nyare kärna (version 2.6.24). Huvudsyftet med denna utgåva är att tillåta installation av Etch på system som inte stöds av kärnan 2.6.18 som används i vanliga Etch-installationer.

För mer detaljer rörande omfattning, ändamål och begränsningar i etch-and-a-half-utgåvan, se versionsfakta.

Installation

För nya installationer av etch-and-a-half används den aktuella utgåvan av Debianinstalleraren för Lenny, med mindre förändringar för kompatibilitet med Etch.

Vänligen läs anmärkningarna nedan noggrant innan du installerar etch-and-a-half.

Följande installationsinställningar finns tillgängliga för att installera Debian GNU/Linux etch-and-a-half:

CD-avbildning för nätverksinstallation (vanligtvis 135-175 MB)
 • Finns bara tillgänglig för vissa arkitekturer.
 • Kommer att automatiskt installera etch-and-a-half.
 • Kommer att automatiskt installera 2.6.24-kärnan.
 • Kan även användas i kombination med avbildningar från nuvarande full uppsättningen av CD/DVD för Etch. Efter installationen av ett grundsystem kommer installeraren att fråga efter ytterligare CDs skall skannas; sätt in CD1 eller DVD1 vid detta tillfälle, eller KDE eller Xfce-CD-skivorna.
businesscard CD-avbildning (vanligtvis 20-50 MB)
 • Tillgänglig för alla anpassningar/arkitekturer.
 • Behöver bootas med inställningen 'suite=etch' för att installera etch-and-a-half.
 • Kommer att automatiskt installera 2.6.24-kärnan.
nätbootavbildningar
 • Tillgänglig för alla arkitekturer.
 • Behöver bootas med inställningen 'suite=etch' för att installera etch-and-a-half.
 • Kommer att automatiskt installera 2.6.24-kärnan.
 • Andra avbildningar än netboot (usb-minne, floppy) kan vara användbara, men har inte testats.
 • Avbildningar för underarkitekturer som stöds i Lenny med som inte stöds i Etch, kanske inte är användbara.

Kompletterande anmärkningar

Dokumentation

Om du endast läser ett dokument innan du installerar, läs Installationshjälp, en snabb genomgång av installationsprocessen. Annan användbar dokumentation inkluderar:

Errata

Detta är en lista på kända problem i installeraren som skeppades med Debian GNU/Linux etch-and-a-half. Om du har upplevt problem med Debianinstallationen och inte ser detta problem i denna lista, vänligen skicka en installationsrapport där du beskriver problemet eller undersök wikin för andra kända problem.

Mer problem kan hittas i Versionsfaktan för etch-and-a-half eller i erratan för den aktuella utgåvan av Debian Installer för Lenny, på vilket installeraren för etch-and-a-half är baserad.

Utöver detta så är erratan som listas nedan specifik för utgåvan etch-and-a-half.

Errata specifik för etch-and-a-half