Инсталиране на Дебиан ГНУ/Линукс 4.0r9

Дебиан ГНУ/Линукс 4.0 бе наследен от Дебиан ГНУ/Линукс 5.0 (lenny). Някои от инсталационните файлове може вече да не са достъпни или да не работят. Препоръчваме да инсталирате дистрибуцията lenny.

За да инсталирате Дебиан ГНУ/Линукс 4.0r9 (etch), изтеглете някой от следните файлове-образи:

компактдискове за мрежова инсталация (обикновено 135-175 MB)

дискове-визитки (обикновено 20-50 MB)

компактдискове (чрез jigdo)

други носители (зареждане от мрежата, USB и други)

Забележки

Документация

Ако предпочитате де прочетете само един документ преди да инсталирате, нека това бъде Инструкцията за инсталиране – бърз преглед на процеса на инсталиране. Препоръчва се и следната документация:

Допълнения

Това е списък на познатите до момента проблеми в инсталатора на Дебиан GNU/Linux 4.0r9. Ако сте срещнали проблем по време на инсталацията и не го намирате в този списък, изпратете ни доклад за инсталацията с описание на проблема или проверете wiki за други познати проблеми.

Допълнителна информация за версия 4.0r3

Тази версия поправя двата проблема, открити във версия 4.0r2.

Допълнителна информация за версия 4.0r2

Тази версия поправя проблема с настройката на серийната конзола в GRUB, открит във версия 4.0r0.

Поради недоглеждане, инсталатора не използва версия на ядрото, налична в дисковете версия 4.0r2, а малко по-стара (2.6.18.dfsg.1-13). Заредените по време на инсталацията модули може да са от по-новата версия (2.6.18.dfsg.1-16), но тъй като програмните интерфейси на двете версии са съвместими, това не би трябвало да създава проблеми.

Поради същата причина добавената поддръжка за машини Nevada SGI O2, спомената в анонса на изданието всъщност не е включена.

Тези два проблема ще бъдат коригирани в следващото обновяване на Etch.

Допълнителна информация за версия 4.0r1

Тази версия поправя няколко проблема, забелязани във версия 4.0r0. Повече компактдискове устройства с интерфейс USB ще бъдат откривани и програмата gksu ще бъде конфигурирана правилно когато се инсталира със забранен административен потребител (режим sudo). Създаването на файлови системи ext2 на компютри с архитектура amd64 вече работи.

Списъкът с огледални сървъри е обновен, а също и преводите на Каталонски и Румънски на програмата за управление на дисковите дялове.

С обновяването на в тази версия някои от инсталационните образи на версия 4.0r0 (мрежова инсталация и инсталация от дискети) ще спрат да работят поради разлика във версията на ядрото. Инсталациите, базирани на компактдискове не са засегнати.

Допълнителна информация за версия 4.0r0

Възможна промяна на дисковите устройства след рестартиране
Поради разлика в реда на зареждане на модулите на ядрото е възможно на системи с много дискови контролери след рестартиране ядрото или системата udev да асоциират с дисковете устройства с имена, различни от имената по време на инсталацията.
Това може да доведе до невъзможност да се зареди системата. В повечето случаи това може да бъде поправено като се редактира конфигурацията на програмата за начално зареждане и файла /etc/fstab, евентуално чрез използване на авариен режим на инсталатора.
Имайте предвид обаче, че този проблем може да се появи отново при следващо рестартиране. Справянето с тази ситуация е приоритет за следващата версия на инсталатора на Дебиан.
Възможен проблем при промяна на размера на дискови дялове с файлова система ext3
В момента инсталаторът не може да променя размера на дискови дялове с файлова система ext3, която използва функциите dir_index или resize_inode, включително и дялове, създадени от самия инсталатор.
Промяната на размера може да се извърши ръчно чрез натискане на бутона „Назад“ на екрана за манипулиране на дяловете за връщане в главното меню, стартиране на обвивка и използване на командите fsck.ext3, resize2fs и евентуално fdisk или parted. При следващо стартиране на програмата за манипулиране на дисковите дялове на инсталатора ще се използват новите, преоразмерени дялове.
Грешка при използване на шифроване loop-aes по време на инсталиране от носител USB
Ако по време на инсталиране от носител USB е използвано шифроване loop-aes, това може да доведе до грешка със следното (или подобно) съобщения в syslog (#434027):
partman-crypto: ioctl: LOOP_SET_STATUS: Invalid argument, requested cipher or key length (256 bits) not supported by kernel.
Причината е, че в началото на инсталацията образът на компактдиска се монтира с модула loop, което не позволява на по-късното зареждане на модула loop-aes.
Проблемът може да се заобиколи чрез ръчно демонтиране на компактдиска, отстраняване на модула loop, зареждане на модула loop-aes и монтиране на образа на компактдиска наново.
Непълно инсталиране на задачата Работен плот от компактдиска
Обемът на компактдиска е твърде малък за целия комплект пакети за работен плот. Ако използвате само компактдиска като източник на пакети ще бъдат инсталирани само част от необходимите пакети за пълнофункционален работен плот.
Можете да разрешите този проблем или по време на инсталацията, като изберете огледален сървър от мрежата като допълнителен източник на пакети (не се препоръчва ако нямате добра връзка към Интернет), или след рестартиране и влизане във вече инсталираната система да използвате apt-cdrom за да добавите допълнителни компактдискове към източниците на пакети и после отново изберете задачата Работен плот в aptitude.
Маршрутизатори с грешки могат да причинят мрежови проблеми
Ако срещнете мрежови проблеми по време на инсталацията, причината може да е маршрутизатор някъде между вас и огледалния сървър на Дебиан, който не работи правилно с window scaling. Прочетете #401435 и тази статия в kerneltrap за повече информация.
Временно решение на проблема можете да намерите като изключите TCP window scaling. За целта стартирайте обвивка и въведете следната команда:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
За инсталирана вече система би било добре да не изключвате напълно TCP window scaling. Следната команда ще зададе обхват за четене и запис, който би трябвало да работи за почти всеки маршрутизатор:
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
Проблеми след рестартиране заради използване на UTF-8 по подразбиране
Инсталираната система използва UTF-8 по подразбиране. Въпреки това все още не всички приложения поддържат правилно UTF-8, което може да доведе до различни проблеми при използването им.
Проверете дали проблемите, на които се натъквате не са вече докладвали и ако не са изпратете доклад за грешка в съответния пакет (не в инсталатора).
Ограничена локализация на инсталираната система
При версията на инсталатора за Дебиан Sarge пакетът localization-config отговаряше за част от локализацията на инсталираната система. Този пакет се стартираше като част от base-config, който е премахнат в Etch. За в бъдеще предвиждаме на адаптираме localization-config да се изпълнява преди рестартиране, но междувременно някои локализации няма да бъдат зададени автоматично при инсталиране на езици, различни от английски.
Не се поддържа инсталиране на Sarge
В резултат на някои структурни промени в инсталатора, не се поддържа инсталацията на Sarge (oldstable).
Графичен инсталатор
Графичният инсталатор все още има известни проблеми (вижте също Ръководството за инсталиране):
  • някои не-американки клавиатурни подредби не работят добре (мъртвите клавиши и комбиниращите символи не работят)
  • възможно е сензорните панели да не работят оптимално. ако срещнете проблеми по-добре използвайте външна мишка
  • функционалността при създаване на шифрирани дискови дялове е ограничена
  • би трябвало да работи на почти всички системи PowerPC системи с графична карта ATI, но едва ли ще работи на други системи PowerPC
Фалшиво предупреждение за липсващ дял за временна памет когато се инсталира задачата за преносим компютър
При инсталиране на задачата преносим компютър излиза неправилно предупреждение от пакета uswsusp със следното съдържание: No swap partition found; userspace software suspend will not work (Не е открит дял за временна памет; софтуерното приспиване няма да работи). Съобщението е некоректно и софтуерното приспиване ще работи нормално. Вижте също и доклада за грешка #427104.
Повреден драйвер за мрежов адаптер sky2
Драйверът за мрежовия адаптер sky2 в ядро (2.6.18.dfsg.1-11), използвано от инсталатора е повреден и може да доведе до аварийно спиране на ядрото. Следният доклад съдържа пример за проблема: #404107. Докладът #411115 съдържа серия от кръпки които може би поправят тези проблеми.
i386/amd64: настройка на серийната конзола в GRUB
Има някои проблеми при настройването на серийната конзола на GRUB от инсталатора. Всички подробности се намират в доклад за грешка #416310. Накратко, тези проблеми могат да бъдат решени като се уверите, че настройките за четност и битове са указани в параметъра console=.
За повечето потребители това означава, че вместо да заредят инсталатора с параметър console=ttyS0,9600, трябва да използват console=ttyS0,9600n8.
i386: инсталатора може да не успее да се стартира на някои по-стари системи
Поради повторно появяване на вече отстранена грешка системата за първоначално зареждане, използвана от повечето инсталатори – syslinux, някои по-стари системи може да не успеят да заредят инсталатора. Ако зареждането спре след показването на текста Loading initrd.gz...., можете да пробвате някой от алтернативните образи, които използват по-стара версия на syslinux. Прочетете също и доклада за грешка #415992.
amd64: форматирането на файлови системи ext2 не е възможно (поправено в 4.0r1)
Тъй като модула на ядрото ext2 не е наличен, създаването на файлови системи ext2 не е възможно. Този пропуск ще бъде отстранен в следващото обновяване на инсталатора на Etch.
powerpc: разни проблеми
Архитектурата PowerPC има няколко проблема в това издание:
  • инсталирането от дискета на старите модели PowerMac (OldWorld) не работи, тъй като не се създава възел за устройство за модула swim3, а и както miboot не е включен
  • Модулът snd-powermac вече не се зарежда по подразбиране, защото това предизвиква увисване на някои системи. Ако е нужен трябва ръчно да бъде добавен в /etc/modules
sparc: инсталирането на sparc32 от компактдиск може да се провали
Модулът esp има сериозни проблеми, което означава, че инсталирането от компактдиск няма да работи за повечето системи sparc32. Като заместител препоръчваме инсталирането чрез зареждане от мрежата.
sparc: инсталаторът изглежда блокирал по време на началното зареждане
Съществуват две ситуации, при които инсталаторът може да изглежда блокирал по време на началното зареждане, след изписване на Booting Linux.... Първата е когато в системата има два графични контролера (това е описано в ръководството за инсталиране). Втората ситуация се наблюдава само при някои графични карти ATI и се дължи на грешка в модула, който обслужва графичната карта.
И в двата случая проблемът може да бъде заобиколен като се добави параметър video=atyfb:off при зареждане на инсталатора.
s390: неподдържани възможности
  • дисциплината DASD DIAG не се поддържа
  • мрежови интерфейси LCS не се поддържат