Huomaa: Alkuperäinen sivu on tätä suomennosta uudempi.

Debian GNU/Linux 4.0r9:n asennus

Debian GNU/Linux 5.0 (lenny) on korvannut Debian GNU/Linux 4.0:n. Osa näistä asennusvedoksista ei ole enää saatavilla, tai ei enää toimi, ja siksi suosittelemme asentamaan lennyn sen sijaan.

Asentaaksesi Debian GNU/Linux 4.0r9:n (etch), lataa jokin seuraavista vedoksista:

verkkoasennus-CD:n vedos (yleensä n. 135-175 Mt)

käyntikortti-CD:n vedos (yleensä n. 20-50 Mt)

muut vedokset (verkkokäynnistys, usb-tikku jne.)

Huomautuksia

Ohjeet

Jos haluat lukea vain yhden dokumentin ennen asennusta, lue Asennus-HOWTO, pikainen läpivalaisu asennusprosessista. Muita hyödyllisiä ohjeita ovat:

Ongelmat

Tämä on luettelo Debian GNU/Linux 4.0r9 mukana tulleen asentimen tunnetuista ongelmista. Jos sinulla on ongelma Debianin asentamisessa etkä löydä ongelmaa mainittuna täällä, lähetä meille asennusraportti, jossa kuvaat ongelman. Voit myös tarkistaa wikistä muita tunnettuja ongelmia.

Julkaisun 4.0r3 ongelmat

Tämä julkaisu sisältää korjaukset kahteen alla mainittuun 4.0r2:n ongelmaan.

Julkaisun 4.0r2 ongelmat

Tämä julkaisu korjaa alempana mainitun, 4.0r0-julkaisussa ilmenneen sarjaterminaalin asetusongelman GRUBin kanssa.

Sattuneen erehdyksen vuoksi, asennin käyttää 4.0r2:ssa julkaistun ytimen sijaan hieman vanhempaa versiota (2.6.18.dfsg.1-13). Asennuksen myöhemmässä vaiheessa ladattavat moduulit saattavat olla vanhemmasta versiosta (2.6.18.dfsg.1-16), mutta tästä ei pitäisi aiheutua ongelmia sillä nämä kaksi versiota ovat binäärirajapinnaltaan yhteensopivia.

Samaisesta erehdyksestä johtuen tämä julkaisu ei itse asiassa sisälläkään julkaisutiedotteessa mainittua tukea Nevada SGI O2 -koneille.

Nämä ongelmiin tulee korjaus etchin seuraavassa puolijulkaisussa.

Julkaisun 4.0r1 ongelmat

Tämä julkaisu sisältää korjauksia muutamiin alkuperäisessä 4.0r0-julkaisussa ilmenneisiin ongelmiin. Asennin tunnistaa lisää USB-CD-asemia ja gksu konfiguroidaan oikein asennettaessa järjestelmään jossa root-käyttäjätili ei ole käytössä (sudo-tila). Ext2-tiedostojärjestelmien luonti on mahdollista nyt myös amd64-järjestelmissä.

Peilipalvelinluettelo on päivitetty, sekä myöskin osiointiohjelman katalaanin- ja romaniankieliset käännökset.

Tässä julkaisussa tapahtuneen ytimen päivityksen vuoksi eräät alunperin etch 4.0r0:n myötä julkaistut asennusvedokset (verkkokäynnistys- ja levykevedokset) eivät enää toimi ytimen version yhteensopimattomuuden vuoksi. Tämä ei koske CD-asennuksia.

Julkaisun 4.0r0 ongelmat

Levylaitetiedostot saattavat muuttua uudelleenkäynnistyksessä
Useampia levyohjaimia sisältävissä järjestelmissä ydin/udev saattaa osoittaa järjestelmän uudelleenkäynnistyksessä levyille eri laitenoodin kuin mitä käytettiin asennuksen aikana, koska ajureiden latausjärjestys on saattanut muuttua.
Tämä voi johtaa järjestelmän käynnistyksen epäonnistumiseen. Useimmissa tapauksissa ongelman voi korjata tekemällä tarvittavat muutokset bootloaderin asetuksiin ja /etc/fstab-tiedostoon, mahdollisesti käyttämällä asentimen rescue-tilaa.
Kannattaa kuitenkin huomioida, että ongelma saattaa ilmetä uudelleen seuraavissa uudelleenkäynnistyksissä. Ongelma korjataan seuraavaan Debian-asentimeen.
Aiemmin luotujen ext3-osioiden koon muuttaminen saattaa epäonnistua
Asennin ei tällä hetkellä pysty muuttamaan dir_index- ja/tai resize_inode-valinnoilla luotujen ext3-osioiden kokoa. Tämä koskee myös Etch-asentimella luotuja ext3-osioita.
Ext3-osioiden kokoa voi kuitenkin muuttaa manuaalisesti asennuksen aikana. Suorita asennus osiointivaiheeseen saakka, paina <Go Back>-nappia palataksesi päävalikkoon, käynnistä komentotulkki ja muuta tiedostojärjestelmän ja osion kokoa käytettävissä olevilla komennoilla (fsck.ext3, resize2fs ja esim. fdisk tai parted). Jos käynnistät partmanin uudelleen osioiden muokkauksen jälkeen, sen pitäisi näyttää osion uusi koko.
Virhe käytettäessä loop-aes-salausta hd-media-asennuksessa
Mikäli loop-aes-salausta käytetään asennettaessa hd-media-vedoksilta (esim. USB-tikulta) voi asennus epäonnistua seuraavalla (tai samankaltaisella) virheviestillä syslogissa (#434027):
partman-crypto: ioctl: LOOP_SET_STATUS: Invalid argument, requested cipher or key length (256 bits) not supported by kernel.
Tämän ongelman aiheuttaa asennuksen aikaisessa vaiheessa tapahtuva CD-vedoksen silmukkaliitos tavallisella loop-moduulilla, joka estää loop-aes-moduulin lataamisen myöhemmin.
Tämä ongelma on mahdollista kiertää irrottamalla käsin CD-vedos, poistaa loop-moduuli, ladata loop-aes-moduuli ja liittää uudelleen CD-vedos.
Desktop-tehtävän asennus CD:ltä jää vajaaksi
Täydellä CD-vedoksella ei ole riittävästi tilaa kaikille täydellisessä Desktop-tehtävän asennuksessa tarvittaville paketeille. Jos pakettilähteenä käytetään ainoastaan CD:tä, vain osa Desktop-tehtävään kuuluvista paketeista asennetaan.
Ongelman voi kiertää joko asennuksen aikana valitsemalla pakettien asennuslähteeksi joku peilipalvelin CD:n lisäksi (ei suositella jos verkkoyhteys on hidas), tai lisäämällä asennetun järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen apt-cdrom:illa pakettilähteiksi lisää CD-levyjä ja valitsemalla sen jälkeen aptitudella Desktop-tehtävän uudelleen.
Vialliset reitittimet saattavat aiheuttaa verkko-ongelmia
Jos asennuksen aikana ilmenee verkko-ongelmia, ne saattavat johtua koneesi ja Debian-peilipalvelimen välillä olevasta reitittimestä joka ei käsittele TCP-ikkunan skaalausta oikein. Ongelmaa on käsitelty vikailmoituksessa #401435 ja kerneltrapin artikkelissa.
Ongelman voi kiertää poistamalla TCP-ikkunan skaalauksen käytöstä. Käynnistä komentotulkki ja syötä seuraava komento:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
Asennetusta järjestelmästä TCP-ikkunan skaalausta ei kannattane poistaa kokonaan käytöstä. Seuraavat komennot asettavat luku- ja kirjoitusarvot sellaisiksi, että niiden pitäisi toimia lähes kaikkien reitittimien kanssa:
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
Uudelleenkäynnistyksen jälkeisiä yleisiä UTF-8-ongelmia
Asennettu järjestelmä käyttää oletuksena UTF-8-merkistöä. Kaikki sovellukset eivät kuitenkaan toistaiseksi sisällä kunnollista tukea UTF-8:lle, mikä saattaa aiheuttaa pieniä tai suurempiakin ongelmia kyseisiä sovelluksia käytettäessä.
Jos jonkun sovelluksen kanssa ilmenee ongelmia, tarkista onko joku jo ilmoittanut ongelmasta, mikäli ei, tee vikailmoitus kyseisestä paketista (ei asentimesta).
Asennetun järjestelmän kotoistus rajallista
Asentimen sarge-versiossa paketti localization-config vastasi joidenkin asennetun järjestelmän osien kotoistuksesta. Kyseinen paketti oli osa base-config:ia, joka on poistettu julkaisusta. localization-config:in sovittaminen niin, että se ajetaan ennen uudelleenkäynnistystä, on tehtävälistallamme, mutta toistaiseksi osa kotoistuksesta ei välttämättä tapahdu automaattisesti jos asennus tehdään muilla kielillä kuin englanniksi.
Sargen asennusta ei tueta
Eräiden asentimeen tehtyjen rakenteellisten muutosten vuoksi Sargen (oldstable) asennusta ei enää tueta.
Graafinen asennin
Graafisen asentimen kanssa on vielä muutamia ongelmia (kts. myös asennusopas):
  • joidenkin ei-US-näppäimistökarttojen tuki puutteellinen (deadkeys ja combining characters eivät toimi)
  • tasohiiret saattavat toimia, mutta toiminta ei ole välttämättä optimaalista; jos ongelmia ilmenee, käytä erillistä hiirtä
  • rajattu tuki salattujen osioiden luomiselle
  • pitäisi toimia lähes kaikissa PowerPC-järjestelmissä joissa on ATI:n näytönohjain, mutta ei luultavasti toimi toimi muissa PowerPC-järjestelmissä
Väärä varoitus puuttuvasta swap-osiosta asennettaessa laptop-tehtävää
Kun laptop-tehtävän asennus on suoritettu, uswsusp-paketti antaa virheellisen ilmoituksen: No swap partition found; userspace software suspend will not work. Tämä on aiheeton varoitus ja virransäästöominaisuuksien pitäisi toimia oikein. Katso myös vikailmoitus #427104.
Sky2-verkkolaitteen ajuri on rikki
Asentimen ytimen (2.6.18.dfsg.1-11) käyttämä sky2-verkkolaitteen ajuri on rikki ja saattaa aiheuttaa ytimen panikointia. Katso esim. vikailmoitus #404107. Vikailmoitus #411115 sisältää joitain paikkauksia, jotka saattavat auttaa ongelmien korjauksessa.
i386/amd64: sarjaterminaalin asetukset GRUBin kanssa
Joitain ongelmia esiintyy kun asennin yrittää asettaa GRUBin käyttämään sarjaterminaalia. Yksityiskohtaisempia tietoja löytyy vikailmoituksesta #416310. Lyhyesti, nämä ongelmat ratkeavat kun varmistetaan että console= -määrittelyyn sisältyy myös pariteetti- ja bittivalinnat.
Useimmille tämä tarkoittaa sitä, että asennin käynnistetään valinnalla console=ttyS0,9600n8 valinnan console=ttyS0,9600 sijaan.
i386: asentimen käynnistys saattaa epäonnistua joissakin vanhemmissa järjestelmissä
Useimmissa asennusvedoksissa käytetyssä syslinux-käynnistyslataajassa ilmenneen ongelman vuoksi jotkut vanhemmat järjestelmät eivät välttämättä pysty käynnistämään asenninta. Jos käynnistys pysähtyy kohtaan Loading initrd.gz...., kokeile jotakin vaihtoehtoisista vedoksista jotka käyttävät syslinuxin vanhempaa versiota. Kts. myös vikailmoitus #415992.
amd64: ext2-tiedostojärjestelmien luominen ei mahdollista (korjattu julkaisussa 4.0r1)
Koska ytimen ext2-moduulia ei ole saatavilla, ext2-tiedostojärjestelmien luonti ei ole mahdollista. Tämä korjataan seuraavan etch-asentimen päivityksen yhteydessä.
powerpc: erinäisiä ongelmia
PowerPC-siirroksella on useita ongelmia tässä julkaisussa:
  • OldWorld PowerMac -järjestelmien levykeasennus ei toimi, sillä swim3-moduulille ei luoda laitenoodia ja lisäksi miboot puuttuu asentimesta
  • snd-powermac-moduulia ei ladata enää oletuksena sillä se jumittaa jotkut järjestelmät; moduuli on lisättävä tiedostoon /etc/modules käsin
sparc: sparc32:n CD-asennukset saattavat epäonnistua
Ytimen esp-moduuli on rikki, joten asennus CD:ltä ei ole mahdollista useimmissa sparc32-järjestelmissä. Suosittelemme käyttämään netboot-asennusmenetelmää CD-asennuksen sijaan.
sparc: asennin pysähtyy käynnistyksessä
On ilmennyt kaksi tilannetta joissa asennin näyttäisi pysähtyvän käynnistyksessä kohdan Booting Linux... jälkeen. Ensimmäinen koskee järjestelmiä joissa on kaksi näytönohjainta (tästä on myös maininta asennusoppaassa). Toinen johtuu ytimen ATI framebuffer -ajurissa olevasta viasta ja koskee vain tiettyjä ATI:n näytönohjaimia.
Molemmissa tapauksissa ongelman voi kiertää käyttämällä parametria video=atyfb:off asentimen käynnistyksen yhteydessä.
s390: ei-tuetut ominaisuudet
  • "DASD DIAG discipline"-tuki puuttuu toistaiseksi
  • LCS-verkkolaitteita ei tueta enää

Asennusjärjestelmästä kehitellään paranneltuja versioita seuraavaa Debian-julkaisua silmällä pitäen, ja niitä voi myös käyttää etchin asennukseen. Lisätietoja löydät Debian-asentimen projektisivulta.