Debian GNU/Linux installeren 4.0r9

Debian GNU/Linux 4.0 werd vervangen door Debian GNU/Linux 5.0 (lenny). Sommige van deze installatie-images zijn mogelijk niet langer beschikbaar of werken niet meer. Het wordt aanbevolen om in de plaats daarvan lenny te installeren.

Voor de installatie van Debian GNU/Linux 4.0r9 (etch), kunt u een van de volgende images downloaden:

netinst cd-image (meestal 135-175 MB)

visitekaart-cd-image (meestal 20-50 MB)

andere images (netboot, usb-stick, enz.)

Opmerkingen

Documentatie

Indien u slechts één document leest voor u met installeren begint, lees dan onze Installatie-Howto met een snel overzicht van het installatieproces. Andere nuttige informatie is:

Errata

Dit is een lijst met bekende problemen in het installatieprogramma dat met Debian GNU/Linux 4.0r9 wordt geleverd. Indien u bij het installeren van Debian op een probleem gestoten bent en dit probleem hier niet vermeld vindt, stuur ons dan een installatierapport waarin u het probleem beschrijft of raadpleeg de wiki voor andere gekende problemen.

Errata voor release 4.0r3

Deze release lost de twee onderstaande problemen voor 4.0r2 op.

Errata voor release 4.0r2

Deze uitgave lost het probleem op in verband met het instellen van de seriële console met GRUB, zoals hieronder vermeld wordt voor de uitgave 4.0r0.

Door een onoplettendheid gebruikt het installatieprogramma niet de kernelversie die is uitgebracht met 4.0r2, maar een iets oudere (2.6.18.dfsg.1-13). Modules welke later in de installatie worden geladen, kunnen van een latere versie zijn (2.6.18.dfsg.1-16), maar omdat deze twee versies ABI-compatibel zijn, zou dit geen probleem mogen zijn.

Om dezelfde reden is de in de releaseaankondiging vermelde ondersteuning voor Nevada SGI O2 machines niet echt opgenomen in deze release.

Deze twee problemen zullen opgelost worden met de volgende tussenrelease voor Etch.

Errata voor release 4.0r1

Deze nieuwe release lost enkele problemen op die in de originele 4.0r0 release aanwezig waren. Meer USB cd-stations zullen gevonden worden en gksu zal correct geconfigureerd worden bij een installatie met een gedeactiveerd root-account (sudo-modus). Het aanmaken van ext2-bestandssystemen is nu mogelijk op amd64.

Ook de lijst met spiegelservers werd geactualiseerd, samen met de Catalaanse en de Roemeense vertaling van het schijfindelingsprogramma.

Met de update van de kernel voor deze versie, zullen sommige installatie-images die oorspronkelijk met etch 4.0r0 zijn uitgebracht (netboot en diskettes) niet langer werken vanwege een niet-overeenkomende kernelversie. Installaties met cd worden niet getroffen.

Errata voor release 4.0r0

Schijfapparaten kunnen bij het opnieuw opstarten veranderen
Op systemen met meerdere schijfcontrollers kan door een andere volgorde waarin stuurprogramma's geladen worden, de kernel/udev bij het herstarten van het systeem een andere apparaatnode toekennen dan tijdens de installatie het geval was.
Dit kan ertoe leiden dat het systeem niet opgestart kan worden. In de meeste gevallen kan dit gecorrigeerd worden door de configuratie van het opstartprogramma en /etc/fstab te wijzigen, mogelijk door gebruik te maken van de reddingsmodus van het installatiesysteem.
Houd er echter rekening mee dat dit probleem zich opnieuw kan voordoen wanneer de volgende keer opgestart wordt. Het oplossen van dit probleem heeft prioriteit voor de volgende release van het Debian-installatieprogramma.
De grootte van bestaande ext3-partities aanpassen kan mislukken
Momenteel is het installatieprogramma niet in staat om de grootte van ext3-partities waarvoor de functies dir_index en/of resize_inode geactiveerd zijn, aan te passen. Dit geldt ook voor ext3-partities die werden aangemaakt met het installatieprogramma van Etch.
U kunt de grootte van een ext3-partitie echter handmatig aanpassen tijdens de installatie. Ga door tot aan de schijfindelingsstap, gebruik dan de knop <Terug> om terug te keren naar het hoofdmenu, start vervolgens een shell en pas de grootte van het bestandssysteem aan en voer een schijfindeling uit met de commando's die in de shell ter beschikking staan (fsck.ext3, resize2fs en bijv. fdisk of parted). Indien u na het voltooien van de aanpassing van de grootte opnieuw het programma partman start, zou dit de nieuwe grootte van de partitie moeten weergeven.
Fout bij gebruik van encryptie met loop-aes tijdens een installatie met hd-media
Indien encryptie met behulp van loop-aes gebruikt wordt tijdens een installatie met de hd-media-images (bijv. vanaf een USB-stick), kan deze mislukken met de volgende (of soortgelijke) foutmelding in het syslog-bestand (#434027):
partman-crypto: ioctl: LOOP_SET_STATUS: Invalid argument, requested cipher or key length (256 bits) not supported by kernel (Ongeldig argument, gevraagde coderingsmethode of sleutellengte (256 bits) niet ondersteund door kernel).
Oorzaak van dit probleem is dat in een vroeg stadium van de installatie het cd-image in een lus opnieuw is aangekoppeld met behulp van de gewone loop-module, wat voorkomt dat de loop-aes-module later wordt geladen.
U kunt dit probleem omzeilen door het cd-image handmatig te ontkoppelen, de loop-module te ontladen, de loop-aes-module te laden en het cd-image opnieuw aan te koppelen.
Onvolledige installatie van de Desktop-taak vanaf een volledige cd
Het volledige cd-image is te klein om alle pakketten te kunnen bevatten die nodig zijn om de volledige Desktop-taak te installeren. Dit betekent dat wanneer u enkel de cd gebruikt als pakketbron, enkel een deel van de Desktop-taak geïnstalleerd zal worden.
U kunt dit oplossen door ofwel tijdens de installatie ervoor te kiezen om naast de cd een netwerkspiegelserver te gebruiken als bron voor te installeren pakketten (niet aanbevolen indien u niet over een behoorlijke internetverbinding beschikt), ofwel kunt u nadat u opnieuw bent opgestart in het geïnstalleerde systeem, apt-cdrom gebruiken om extra cd's te laden en vervolgens in aptitude de Desktop-taak opnieuw selecteren.
Routers die bugs vertonen, kunnen netwerkproblemen veroorzaken
Als u netwerkproblemen ondervindt tijdens de installatie, kan dit worden veroorzaakt door een router ergens tussen u en de Debian-spiegelserver die niet correct omgaat met window scaling. Zie #401435 en dit artikel van kerneltrap voor details.
U kunt dit probleem omzeilen door TCP window scaling uit te zetten. Activeer een shell en geef het volgende commando:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
Voor het geïnstalleerde systeem moet u TCP window scaling waarschijnlijk niet volledig uitschakelen. Met de volgende opdracht wordt een bereik voor lezen en schrijven ingesteld dat met bijna elke router zou moeten werken:
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
Algemene problemen na opnieuw opstarten vanwege UTF-8-standaard
In het geïnstalleerde systeem is UTF-8 nu als standaard ingesteld. Echter, nog niet alle toepassingen ondersteunen UTF-8 goed, wat kan resulteren in kleine of grote problemen bij het gebruik ervan.
Controleer of dergelijke problemen al zijn gemeld en indien niet, dien dan een bugrapport in tegen het relevante pakket (niet tegen het installatieprogramma).
Beperkte lokalisatie van geïnstalleerd systeem
In de Sarge-versie van het installatieprogramma was het pakket localization-config verantwoordelijk voor een deel van de lokalisatie van het geïnstalleerde systeem. Dit pakket werd uitgevoerd als onderdeel van base-config, dat in de release is weggelaten. Het aanpassen van localization-config zodat het wordt uitgevoerd voordat het systeem opnieuw wordt opgestart, staat op onze TODO-lijst, maar ondertussen kan het zijn dat bepaalde lokalisatie niet automatisch uitgevoerd wordt bij een installatie in een andere taal dan het Engels.
Installatie van Sarge niet ondersteund
Als gevolg van enkele structurele wijzigingen in het installatieprogramma wordt de installatie van Sarge (oldstable) niet ondersteund.
Grafische installatieprogramma
Het grafische installatieprogramma heeft nog enkele bekende problemen (zie ook de Installatiehandleiding):
  • sommige niet-Amerikaanse toetsenbordindelingen worden niet volledig ondersteund (dode toetsen en het combineren van tekens werken niet)
  • touchpads zouden moeten werken, maar de ondersteuning is misschien niet optimaal; als u problemen ondervindt, moet u in plaats daarvan een externe muis gebruiken
  • beperkte ondersteuning voor het maken van versleutelde partities
  • zou moeten werken op bijna alle PowerPC-systemen die een ATI grafische kaart hebben, maar het is onwaarschijnlijk dat het op andere PowerPC-systemen zal werken
Onterechte waarschuwing over ontbrekend wisselgeheugen bij de installatie van de laptop-taak
Bij het installeren van de laptop-taak zal het pakket uswsusp een onterechte waarschuwing geven met de melding: Geen swap-partitie gevonden; gebruikersruimteslaapstand zal niet werken. Dit is een louter foutieve waarschuwing en de slaapstand zou correct moeten werken. Zie ook bug #427104.
Het is bekend dat netwerkstuurprogramma sky2 defect is
Het is bekend dat het netwerkstuurprogramma sky2 defect is in de kernel (2.6.18.dfsg.1-11) welke gebruikt wordt in het installatieprogramma. Dit kan aanleiding geven tot kernel panic. Zie bijvoorbeeld #404107. #411115 bevat een reeks patches die het probleem oplossen.
i386/amd64: instellen van seriële console in GRUB
Er zijn enkele problemen met de manier waarop het installatieprogramma GRUB probeert in te stellen voor het gebruik van een seriële console. De volledige details zijn te vinden in het bugrapport #416310. In het kort kunnen deze problemen worden opgelost door ervoor te zorgen dat de pariteits- en bits-opties ook worden doorgegeven in de definitie console=.
Voor de meeste mensen zal dit betekenen dat in de plaats van het installatieprogramma te starten met de optie console=ttyS0,9600, ze de optie console=ttyS0,9600n8 zullen moeten gebruiken.
i386: het opstarten van het installatieprogramma kan op sommige oudere systemen mislukken
Door een regressie in het opstartprogramma syslinux dat voor de meeste images van het installatieprogramma gebruikt wordt, is het mogelijk dat het opstarten van het installatieprogramma mislukt op bepaalde oudere systemen. Indien het opstarten stopt na het weergeven van Loading initrd.gz...., zou u het moeten proberen met een van de alternatieve images die een oudere versie van syslinux gebruiken. Zie ook het bugrapport #415992.
amd64: aanmaken van een ext2-bestandssysteem is niet mogelijk (opgelost in 4.0r1)
Omdat de ext2-kernelmodule niet beschikbaar is, is het niet mogelijk om een ext2-bestandssysteem aan te maken. Dit zal opgelost worden met de volgende update van het installatieprogramma voor Etch.
powerpc: verschillende problemen
De versie van Debian voor PowerPC kampt in deze uitgave met verschillende problemen:
  • op OldWorld PowerMac is de installatie vanaf diskette defect omdat geen apparaatnode gecreëerd wordt voor de swim3-module en omdat miboot niet opgenomen is
  • de module snd-powermac wordt niet langer standaard geladen omdat ze sommige systemen zal doen blokkeren; u zult ze handmatig moeten toevoegen aan /etc/modules
sparc: installaties met cd kunnen mislukken op sparc32
De kernelmodule met het stuurprogramma esp is defect, hetgeen betekent dat voor de meeste sparc32-systemen geen installatie vanaf cd mogelijk is. We suggereren om in plaats daarvan gebruik te maken van de netboot-installatiemethode.
sparc: installatieprogramma blijkt vast te lopen tijdens het opstarten
Er zijn twee situaties waarin het installatieprogramma blijkt vast te lopen tijdens het opstarten na het weergeven van Booting Linux.... De eerste situatie doet zich voor wanneer er twee grafische controllers aanwezig zijn (dit wordt ook beschreven in de installatiehandleiding). De tweede is toe te schrijven aan een bug in het ATI framebufferstuurprogramma van de kernel en treft enkel bepaalde ATI grafische kaarten.
In beide gevallen kan dit probleem omzeild worden door de parameter video=atyfb:off toe te voegen bij het opstarten van het installatieprogramma.
s390: niet-ondersteunde functionaliteit
  • momenteel is geen ondersteuning beschikbaar voor de DASD DIAG discipline
  • ondersteuning voor LCS netwerkkaarten is niet langer beschikbaar