Debian GNU/Linux 4.0 -- Versionsfakta för Etch-och-en-halv

Översikt

Ytterligare paket har lagts till underutgåvan Debian 4.0r4 för att öka mängden maskinvara som stöds av Debian 4.0 (Etch). Bland annat gäller detta paket baserade på Linuxkärnan 2.6.24 och ytterligare drivrutiner för fönstersystemet X. Det är inte nödvändigt att installera dessa ytterligare paket, och det kommer inte att ske som standard. Uppdateringen ändrar inte på stödet för tidigare tillgängliga paket.

Den befintliga 2.6.18-baserade kärnan kommer fortsätta att vara standardkärna för Etch-utgåvan.

Nyligen tillgängliga paket

Uppdaterade paket i Etch

Några befintliga paket i Etch har uppdaterats för att lägga till stöd för ny maskinvara och kompatibilitet med 2.6.24-kärnan:

Installera utgåvan Etch-och-en-halv

Från och med den här utgåvan finns det nu två sätt att installera 4.0-utgåvan (Etch) av Debian.

  1. Installera med installationsprogrammet för Debian 4.0 (Etch)
    Om din maskinvara har tillräckligt stöd av det vanliga installationsprogrammet för Etch kan du välja att använda vanlig Etch-installationsmedia för att starta installationen av ditt system och sedan gå över till Etch-och-en-halv-kärnan. Det här är det bästa valet för användare som redan har ett installerat system med Etch eller som inte vill hämta nya installationsmedia men som vill lägga till stöd för den ytterligare maskinvara som bara stöds av kärnan i Etch-och-en-halv.
    Information om hur du hämtar och använder installationsprogrammet för Debian 4.0 (Etch).
  2. Använda det aktuella installationsprogrammet för Debian Lenny
    Med start i beta 2 innehåller installationsprogrammet för Lenny en installationskärna som är mycket lik kärnan i Etch-och-en-halv och har ett kompatibilitetsläge för att installera Etch-utgåvan. Detta alternativ passar bäst för användare vars maskinvara stöds av kärnan i Etch-och-en-halv, men inte av standardinstallationsprogrammet i Etch. Information om hur du hämtar och använder det Lenny-baserade installationsprogrammet för att installera Etch-och-en-halv.

Begränsningar

Maskinvaruspecifika anmärkningar