C.5. Programes de Debian per particionar

Els desenvolupadors de Debian han adaptat nombroses varietats de programes de particionament a fi que funcionen en diversos tipus de discs durs i arquitectures d'ordinador. Tot seguit hi ha una llista dels programes adients per a la vostra arquitectura.

partman

És l'eina de Debian recomanada per particionar. Aquesta navalla suïssa també pot redimensionar particions, crear sistemes de fitxers i associar-los a punts de muntatge.

cfdisk

És un particionador de discs d'ús senzill, apte per a tothom.

Tingueu en compte que el cfdisk no reconeix particions FreeBSD en absolut i que, novament, els noms de dispositiu poden diferir.

Un d'aquests programes s'executarà de manera predeterminada quan seleccioneu Particiona un disc dur (o paregut). Es podria utilitzar una eina de particionament des de la línia de comandes al VT2, malgrat que no es recomana.

C.5.1. Particionar per a PA-RISC

PALO, el carregador de HPPA, requereix una partició de tipus “F0” en algun lloc dins les primeres 2 GiB. Aquí és on es guardarà el carregador, un nucli opcional i el disc RAM, per tant feu-l'ho suficientment gran almenys per aquest — 4 Mib (jo prefereixo 8–16 MiB). Un requeriment addicional de la firma és que el nucli Linux ha d'estar dins dels primers 2 GiB del disc. Això s'aconsegueix normalment incloent la partició arrel ext2 sencera dins dels primers 2 GiB del disc. Alternativament podeu crear una petita partició ext2 aprop de l'inici del disc i muntar-la a /boot, aquest és el directori on el(s) nucli(s) Linux es guardaran. /boot necessita ser suficientment gran com per contenir tots els nuclis (i còpies de seguretat) que es vulguin carregar; 25–50 MiB és normalment suficient.