Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Paràmetres d'arrencada
5.1.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.2. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.2.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.2.2. Configuració de l'arrencada
5.2.3. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.2.4. Informar d'errors d'instal·lació
5.2.5. Emissió d'informes d'error