Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Käynnistysparametrit
5.1.1. Debianin asentimen parametrit
5.2. Asennusprosessin vianetsintä
5.2.1. Romppujen luetettavuus
5.2.2. Käynnistysasetukset
5.2.3. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.2.4. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.2.5. Asennusraporttien lähettäminen