Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Uppstartsparametrar
5.1.1. Parametrar för Debian Installer
5.2. Felsök installationsprocessen
5.2.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.2.2. Uppstartskonfiguration
5.2.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.2.4. Rapportering av installationsproblem
5.2.5. Skicka installationsrapporter