[ föregående ] [ Innehåll ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ nästa ]


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PA-RISC
Appendix A - Hantera ditt sarge-system


Detta appendix innehåller information om hur du kontrollerar att du kan installera eller uppgradera paket från sarge innan du uppgraderar till etch. Det här bör endast vara nödvändigt i specifika situationer.


A.1 Uppgradering av ditt sarge-system

Det är inga grundläggande skillnader mot någon annan uppgradering av sarge som du gjort. Den enda skillnaden är att du först behöver se till att din paketlista fortfarande innehåller paket från sarge vilket förklarades i Kontrollera dina källistor, Avsnitt A.2.

Om du uppgraderar ditt system med en Debian-spegel kommer den automatiskt att uppgraderas till den senaste punktutgåvan av sarge.


A.2 Kontrollera dina källistor

Om någon av raderna i din /etc/apt/sources.list refererar till "stable", använder du faktiskt redan etch. Om du redan har kört apt-get update, kan du fortfarande komma tillbaka utan problem om du följer nedanstående procedur.

Om du även har installerat paket från etch, är det antagligen inte så stor mening att installera paket från sarge längre. I det fallet måste du bestämma dig om du vill fortsätta eller inte. Det är möjligt att nedgradera paket, men det beskrivs inte här.

Öppna filen /etc/apt/sources.list med din favoritredigerare (som root) och kontrollera alla rader som börjar med deb http: eller deb ftp: efter en referens till "stable". Om du hittar någon, ändra stable till sarge.

Om du har vissa rader som börjar med deb file: måste du själv kontrollera om platsen som de refererar till innehåller ett arkiv för sarge eller etch.

Viktigt! Ändra inte några rader som börjar med deb cdrom:. Om du gör det så ogiltigförklaras raden och du måste köra apt-cdrom igen. Bli inte rädd om en "cdrom"-källrad refererar till "unstable". Även om det är förvirrande, är det normalt.

Om du har gjort några ändringar, spara filen och kör

     # apt-get update

för att uppdatera paketlistan.


[ föregående ] [ Innehåll ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ nästa ]


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PA-RISC

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (nuvarande), Andreas Barth (nuvarande), Javier Fernández-Sanguino Peña (nuvarande), Steve Langasek (nuvarande)
debian-doc@lists.debian.org