[ föregående ] [ Innehåll ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ nästa ]


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PA-RISC
Kapitel 1 - Introduktion


De primära målen för dessa Kommentarer till utgåvan är att informera användare om större ändringar i Debian GNU/Linux-distributionen för att tillhandahålla information om hur man på ett säkert sätt uppgraderar från tidigare utgåva till den aktuella utgåvan och till slut att informera användare om kända tänkbara problem som användare kan påträffa vid uppgradering till eller vid användning av etch-utgåvan.

Observera att det är omöjligt att lista alla kända problem och därför har ett urval gjorts baserat på en kombination av den allmänna förekomsten och problemets inverkan.

Den senaste versionen av det här dokumentet finns alltid tillgängligt på http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes. Om versionen som du läser är äldre än en månad[1], kanske du vill hämta ner den senaste versionen.

Observera att vi endast ger stöd för och dokumenterar uppgraderingen från den tidigare utgåvan av Debian (i det här fallet, uppgradering från sarge). Om du behöver uppgradera från äldre utgåvor föreslår vi att du läser tidigare versioner av kommentarerna för utgåvan och uppgraderar till sarge först.


1.1 Rapportera fel i det här dokumentet

Vi har försökt att testa alla de olika uppgraderingsstegen som beskrivs i det här dokumentet och vi har även försökt att förutse alla de tänkbara problem som kan inträffa för våra användare.

Oavsett, om du tror att du har hittat fel i den här dokumentationen (felaktig information eller att information saknas), skicka in en felrapport via felrapporteringssystemet mot paketet release-notes.


1.2 Bidra med uppgraderingsrapporter

Vi välkomnar all information från användare som relaterar till uppgraderingar från sarge till etch. Om du vill ge oss information kan du skicka in den genom en felrapport via felrapporteringssystemet mot paketet upgrade-reports med dina erfarenheter. Vi önskar att du komprimerar eventuella bilagor som inkluderats (med gzip).

Inkludera följande information när du skickar in din uppgraderingsrapport:

Observera: du bör ta dig tid att granska och ta bort eventuellt känslig och/eller konfidentiell information från loggfilerna innan de inkluderas i en felrapport eftersom informationen kommer att publiceras i en publik databas.


1.3 Källor för det här dokumentet

Det här dokumentet genereras med hjälp av debiandoc-sgml. Källorna för Kommentarer till utgåvan finns tillgängliga i cvs-förrådet för Debian Documentation Project. Du kan använda webbgränssnittet för att komma åt dess filer individuellt via webben och se dess ändringar. För mer information om hur man kommer åt cvs-förrådet, konsultera cvs-sidorna för Debian Documentation Project.


[ föregående ] [ Innehåll ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ nästa ]


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PA-RISC

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (nuvarande), Andreas Barth (nuvarande), Javier Fernández-Sanguino Peña (nuvarande), Steve Langasek (nuvarande)
debian-doc@lists.debian.org