[ föregående ] [ Innehåll ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ nästa ]


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PA-RISC
Kapitel 6 - Mer information om Debian GNU/Linux


6.1 Ytterligare läsning

Förutom dessa kommentarer till utgåvan och installationsguiden finns ytterligare dokumentation för Debian GNU/Linux tillgänglig från Debian Documentation Project (DDP), som har som mål att skapa högkvalitativ dokumentation för Debian-användare och utvecklare. Dokumentation som till exempel Debian Reference, Debian New Maintainers Guide, och Debian FAQ finns tillgängliga tillsammans med många andra dokument. För fullständiga detaljer om tillgängliga resurser, se webbplatsen för DDP.

Dokumentation för individuella paket installeras i /usr/share/doc/paket. Den kan inkludera information om copyright, Debian-specifika detaljer och dokumentation från upphovsmännen.


6.2 Få hjälp

Det finns många källor för hjälp, råd och stöd för Debian-användare, men dessa bör endast användas om dokumentationen inte har hjälpt till att lösa problemet. Det här avsnittet tillhandahåller en kort introduktion till dessa, vilka kan vara till hjälp för nya Debian-användare.


6.2.1 Sändlistor

De sändlistor som är mest intressanta för Debian-användarna är listan debian-user (engelsk) och andra debian-user-språkkod-listor (för andra språk). För information om dessa listor och detaljer om hur man prenumererar, se http://lists.debian.org/. Leta i arkiven efter svar på dina frågor innan du postar en ny fråga och därmed följer listetiketten.


6.2.2 Internet Relay Chat

Debian har en IRC-kanal som är dedicerad till att ge stöd och hjälp till Debian-användare. Kanalen finns på IRC-nätverket OFTC. För att komma åt kanalen, peka din favorit-IRC-klient till irc.debian.org och gå in i kanalen #debian.

Följ kanalens riktlinjer, respektera andra användare fullt ut. Riktlinjerna finns tillgängliga på Debians wiki.

För mer information om OFTC, besök dess webbplats.


6.3 Rapportera fel

Vi strävar mot att göra Debian GNU/Linux till ett högkvalitativt operativsystem, det betyder dock inte att paketen som vi tillhandahåller är helt felfria. I enlighet med Debians filosofi om "öppen utveckling" och som en tjänst till våra användare, tillhandahåller vi all information om rapporterade fel på vårat eget felhanteringssystem (BTS). BTS är bläddringsbar på bugs.debian.org.

Om du hittar ett fel i distributionen eller i paketerad programvara som är en del av den, vänligen rapportera felet så att det kan rättas till i framtida utgåvor. Felrapportering kräver att du har en giltig e-postadress. Vi frågar efter den så att vi kan spåra fel och utvecklarna kan kunna komma i kontakt med de som rapporterat felet om de skulle behöva ytterligare information.

Du kan skicka in en felrapport med programmet reportbug eller manuellt via e-post. Du kan läsa mer om felhanteringssystemet och hur man använder det genom att läsa referenskorten (tillgängliga i /usr/share/doc/debian om du har paketet doc-debian installerat) eller online i felhanteringssystemet.


6.4 Att bidra till Debian

Du behöver inte vara en expert för att bidra till Debian. Genom att hjälpa användare med problem på de olika sändlistorna för användarstöd bidrar du till gemenskapen. Identifiering (och hitta en lösning, viktigt nog) av problem relaterade till utveckling av distributionen genom att delta i sändlistorna för utveckling är också mycket hjälpsamt. För att underhålla Debians högkvalitativa distribution skicka in felrapporter och hjälp utvecklarna att spåra upp och rätta till dem. Om du är bra på att sätta ihop ord kanske du vill bidra mer aktivt genom att hjälpa till att skriva dokumentation eller översätta befintlig dokumentation till ditt eget språk.

Om du kan avsätta mer tid, skulle du kunna ansvara för en del av den fria programvaran i Debian. Speciellt behjälpligt är det om personer adopterar eller ansvarar för saker som folk har frågat efter om att inkluderas i Debian. Databasen Work Needing and Prospective Packages har detaljer om den här informationen. Om du har intresse av mer specifika grupper kan du finna glädje i att bidra till några av Debians underprojekt vilka inkluderar porteringar till specifika arkitekturer, Debian Jr. och Debian Med.

I vilket fall som helst, om du arbetar i den fria programvarugemenskapen på något sätt, som en användare, programmerare, författare eller översättare hjälper du redan den fria programvaran. Att bidra är belönande och roligt, såväl som att det låter dig träffa nya människor som att det ger dig den där varma känslan inom dig.


[ föregående ] [ Innehåll ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ nästa ]


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PA-RISC

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (nuvarande), Andreas Barth (nuvarande), Javier Fernández-Sanguino Peña (nuvarande), Steve Langasek (nuvarande)
debian-doc@lists.debian.org