[ föregående ] [ Innehåll ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ nästa ]


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PA-RISC
Kapitel 4 - Uppgraderingar från tidigare utgåvor


4.1 Förberedelse inför uppgraderingen

Vi föreslår att du läser informationen i Eventuella problemsituationer för etch, Kapitel 5 innan du uppgraderar. Det kapitlet täcker in möjliga problem som inte direkt relaterar till uppgraderingsprocessen men som fortfarande kan vara viktigt att känna till innan du påbörjar arbetet.


4.1.1 Säkerhetskopiera all data eller konfigurationsinformation

Innan uppgradering av ditt system rekommenderas det starkt att du gör en fullständig säkerhetskopia, eller åtminstone en säkerhetskopia av data eller konfigurationsinformation som du inte vill riskera att förlora. Uppgraderingsverktygen och -processen är ganska tillförlitliga men ett hårdvarufel mitt i en uppgradering kan resultera i ett allvarligt skadat system.

De huvudsakliga delar du vill säkerhetskopiera är innehållet i /etc, /var/lib/dpkg, /var/lib/aptitude/pkgstates och utdata från dpkg --get-selections "*" (citationstecknen är viktiga).

Själva uppgraderingsprocessen ändrar ingenting i katalogen /home. Dock är det känt att vissa program (exempelvis delar av Mozilla-sviten och skrivbordsmiljöerna GNOME och KDE) skriver över befintliga användarinställningar med nya standardvärden när en ny version av programmet startas för första gången av en användare. Som en försiktighetsåtgård bör du göra en säkerhetskopia av de dolda filerna och katalogerna (så kallade "punktfiler") i användarnas hemkataloger. Den säkerhetskopian kan hjälpa till att återställa eller återskapa de gamla inställningarna. Du kanske även vill informera dina användare om det här.

Alla paketinstallationsåtgärder måste köras med superanvändarens rättigheter, så logga antingen in som root eller använd su eller sudo för att få de nödvändiga åtkomsträttigheterna.

Uppgraderingen innebär att vissa förutsättningar måste mötas; du bör kontrollera dem innan den faktiska uppgraderingen påbörjas.


4.1.2 Informera användarna i förväg

Det är klokt att informera alla användare i förväg angående de uppgraderingar som du planerar att göra, även om användarna som kommer åt ditt system via en ssh-anslutning knappt kommer att märka det under uppgraderingen, och bör kunna fortsätta att arbeta som vanligt.

Om du vill vidta extra försiktighetsåtgärder bör du säkerhetskopiera eller avmontera användarnas partitioner (/home) före uppgradering.

Du kommer antagligen behöva göra en kärnuppgradering vid uppgradering till etch, så en omstart kommer vanligtvis vara nödvändig. Vanligtvis kommer den att göras efter att uppgraderingen är färdig.


4.1.3 Förbered för återställning

På grund av många ändringar i kärnan mellan sarge och etch gällande drivrutiner, identifiering av hårdvara och namnstandarden och ordning på enhetsfiler, finns det en risk att du kan uppleva problem vid omstart av ditt system efter uppgraderingen. En del kända tänkbara problem finns dokumenterade i det här och de nästkommande kapitlen av dessa Kommentarer till utgåvan.

Av den anledningen är det klokt att försäkra sig om att du kan återställa om ditt system skulle misslyckas att starta om eller, för fjärrhanterade system, misslyckas att komma åt nätverket.

Om du fjärruppgraderar via en ssh-länk är det starkt rekommenderat att du vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att kunna komma åt servern genom en fjärrserieterminal. Det finns en chans att, efter uppgraderingen av kärnan och omstart, vissa enheter kommer att få nya namn (som beskrivs i Ny ordning för enhetsnumrering, Avsnitt 4.6.3) och du kommer att behöva rätta till systemkonfigurationen genom en lokal konsoll. Om systemet av misstag startas om mitt i en uppgradering finns det en chans att du behöver återställa systemet med hjälp av en lokal konsoll.

Det självklara är att först försöka starta om med din gamla kärna. Dock, av olika anledningar dokumenterade någon annanstans i det här dokumentet, är det inte garanterat att det fungerar.

Om det misslyckas behöver du ett alternativt sätt att starta upp ditt system på så att du kan komma åt och reparera det. Ett alternativ är att använda en speciell räddningsavbild eller en levande Linux-skiva. Efter att du har startat upp från en sådan skicka bör du kunna montera ditt rotfilsystem och använda chroot in i det för att undersöka och rätta till problemet.

Ett annat alternativ som vi rekommenderar är att använda räddningsläget i Debian-installeraren för etch. Fördelen av att använda installeraren är att du kan välja bland dess många installationsmetoder för att hitta en som bäst passar din situation. För mer information, konsultera avsnittet "Återställning av ett trasigt system" i kapitel 8 av Installationsguiden och Debian Installer FAQ.


4.1.3.1 Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd

Paketet initramfs-tools inkluderar ett felsökningsskal[5] i de initrd-filer som den genererar. Om, till exempel, initrd-filen inte kan montera ditt rotfilsystem, kommer du att bli förflyttad in i det här felsökningsskalet vilket har grundläggande kommandon tillgängliga för att hjälpa till att spåra problemet och möjligen rätta till det.

Grundläggande saker att kontrollera är: närvaron av korrekta enhetsfiler i /dev; vilka moduler som läses in (cat /proc/modules); utdata för dmesg efter fel vid inläsning av drivrutiner. Utdata för dmesg kommer även att visa vilka enhetsfiler som har tilldelats till vilka diskar; du bör kontrollera det här mot utdata för echo $ROOT för att försäkra dig om att rotfilsystemet finns på den förväntade enheten.

Om du lyckas rätta till problemet, skriv exit för att avsluta felsökningsskalet och fortsätta uppstartsprocessen där felet inträffade. Så klart behöver du även rätta till det underliggande problemet och generera om initrd-filen så att nästa uppstart inte misslyckas igen.


4.1.4 Förbered en säker miljö för uppgraderingen

Uppgradering av distributionen bör göras antingen lokalt från en virtuell textkonsoll (eller en direktansluten serieterminal), eller från ett fjärrsystem via en ssh-anslutning.

För att öka säkerhetsmarginalen vid en fjärruppgradering föreslår vi att du kör uppgraderingsprocesser i den virtuella konsollen som tillhandahålls av programmet screen, vilket gör att man säkert kan återansluta till sessionen och försäkra sig om att uppgraderingsprocessen inte avbryts även om fjärranslutningen avbryts.

Viktigt! Du bör inte uppgradera via telnet, rlogin, rsh, eller från en X-session som hanteras av xdm, gdm eller kdm etc, på maskinen som du uppgraderar. Det är på grund av att de processer som hanterar dessa tjänster kan avslutas under uppgraderingen, vilket kan resultera i ett oåtkomligt system som endast är halvt uppgraderat.


4.1.5 Stöd för 2.2-kärnor har uteslutits

Om du kör en kärnversion lägre än 2.4.1 behöver du uppgradera till (åtminstone) 2.4-serien innan uppgradering av glibc. Det bör helst göras innan uppgraderingen påbörjas. Det rekommenderas att du uppgraderar direkt till 2.6.8-kärnan tillgänglig i sarge, istället för att uppgradera till en 2.4-kärna.


4.2 Kontrollera systemstatus

Uppgraderingsprocessen som beskrivs i det här kapitlet har designats för uppgraderingar från "rena" sarge-system utan tredjepartspaket. Speciellt finns det kända problem med tredjepartspaket som installerar program under /usr/X11R6/bin/ och orsakar problem med uppgraderingar på grund av övergången till X.Org (Övergång från XFree86 till X.Org, Avsnitt 5.2). För största möjliga tillförlitlighet för uppgraderingsprocessen bör du ta bort tredjepartspaket från ditt system innan du påbörjar uppgraderingen.

Den här proceduren antar även att ditt system har uppdaterats till den senaste punktutgåvan av sarge. Om du inte har gjort det här eller är osäker, följ instruktionerna i Uppgradering av ditt sarge-system, Avsnitt A.1.


4.2.1 Granska väntande åtgärder i pakethanteraren

I vissa fall kan användningen av apt-get för installation av paket istället för med aptitude kan göra att aptitude anser ett paket som "unused" och schemalägga det för borttagning. I allmänhet bör du se till att systemet är fullständigt uppdaterat och "rent" innan du fortsätter med uppgraderingen.

På grund av det här bör du granska om det finns några väntande åtgärder i pakethanteraren aptitude. Om ett paket är schemalagt för borttagning eller uppdatering i pakethanteraren kan det påverka uppgraderingsprocessen negativt. Observera att det endast är möjligt att rätta till det här om din sources.list fortfarande pekar på sarge; och inte till stable eller etch; se Kontrollera dina källistor, Avsnitt A.2.

För att göra det här måste du köra aptitude och trycka på "g" ("Gå"). Om det visar några åtgärder bör du granska dem och antingen rätta till dem eller implementera de föreslagna åtgärderna. Om inga åtgärder föreslås kommer du att se ett meddelande som säger "Inga paket är schemalagda för installation, borttagning eller uppgradering".


4.2.2 Inaktivera APT-nålning

Om du har konfigurerat APT att installera vissa paket från en annan distribution än den stabila (exempelvis från "testing"), kan du ändra din konfiguration för paketnålning i APT (lagrad i /etc/apt/preferences) för att tillåta uppgraderingen av paket till versionerna i den nya stabila utgåvan. Ytterligare information om APT-nålning kan hittas i apt_preferences(5).


4.2.3 Kontrollera paketstatus

Oavsett vilken metod som används för uppgradering, rekommenderas det att du kontrollerar statusen på paketen först och verifierar att alla paket är möjliga att uppgradera. Följande kommando kommer att visa de paket som har statusen Half-Installed eller Failed-Config, och de som har någon form av felstatus.

   # dpkg --audit

Du kan även inspektera tillståndet för alla paket på ditt system med dselect, aptitude, eller med kommandon som

   # dpkg -l | pager

eller

   # dpkg --get-selections "*" > ~/nuvarande-paket.txt

Det är önskvärt att ta bort eventuella tillbakahållna paket innan uppgradering. Om något paket är systemkritiskt och hålls tillbaka för uppgraderingen, kommer uppgraderingen att misslyckas.

Observera att aptitude använder en annan metod för att registrera paket som hålls tillbaka än apt-get och dselect. Du kan identifiera paket som hålls tillbaka med aptitude med

   # aptitude search "~ahold" | grep "^.h"

Om du vill kontrollera vilka paket du hade hållt tillbaka för apt-get, ska du använda

   # dpkg --get-selections | grep hold

Om du ändrat och byggt om ett paket lokalt, och inte bytte namn på det eller la in ett datum i versionen, måste du hålla tillbaka det för att förhindra att det uppgraderas.

Pakettillståndet "hold" för aptitude kan ändras med:

   # aptitude hold paketnamn

Ersätt hold med unhold för att ändra "hold"-tillståndet.

Om det är någonting du behöver rätta till, är det bäst att se till att din sources.list fortfarande refererar till sarge vilket förklaras i Kontrollera dina källistor, Avsnitt A.2.


4.2.4 Inofficiella källor och bakåtporteringar

Om du har några icke-Debianpaket på ditt system, bör du tänka på att dessa kan tas bort under uppgraderingen på grund av beroendekonflikter. Om dessa paket blev installerade genom att lägga till extra paketarkiv i din /etc/apt/sources.list, bör du kontrollera om det arkivet även erbjuder paket som är byggda för etch och ändra källraden på lämpligt sätt samtidigt som dina källrader för Debian-paket.

Vissa användare kan ha inofficiella bakåtporterade versioner av paket, som är "nyare" än de som finns i Debian, installerade på sina sarge-system. Sådana paket kommer med stor sannolikhet att orsaka problem under en uppgradering eftersom de kan resultera i filkonflikter[6]. Avsnittet Möjliga problem under uppgraderingen, Avsnitt 4.5.8 innehåller information om hur man hanterar filkonflikter om de skulle inträffa.


4.3 Avmarkera paket manuellt

För att förhindra att aptitude tar bort vissa paket som installerades som beroenden för andra paket behöver du manuellt avmarkera dem som auto-paket. Det inkluderar OpenOffice och Vim för skrivbordsinstallationer:

   # aptitude unmarkauto openoffice.org vim

Och 2.6-kärnavbilder om du har installerat dem med ett kärnmetapaket:

   # aptitude unmarkauto $(dpkg-query -W 'kernel-image-2.6.*' | cut -f1)

Observera: Du kan granska vilka paket som är markerade som auto i aptitude genom att köra:

   # aptitude search 'i~M <paketnamn>'

4.4 Förbered källor för APT

Innan du påbörjar uppgraderingen måste du redigera konfigurationsfilen för paketlistor i apt, /etc/apt/sources.list.

Apt kommer att anse att alla paket som kan hittas via någon "deb"-rad, och installera paketet med högsta versionsnumret, där prioritet ges till de förstnämnda raderna (på så sätt, om det är så att flera speglar, skulle du vanligtvis först namnge en lokal hårddisk, sedan cd-skivor, och sedan HTTP/FTP-speglar).

En utgåva kan ofta refereras till av både dess kodnamn (t.ex. sarge, etch) och efter dess statusnamn (alltså oldstable, stable, testing, unstable). Att referera till en utgåva efter dess kodnamn har fördelen att du aldrig blir överraskad av en ny utgåva och av den anledningen används den här metoden här. Det kan naturligtvis betyda att du själv måste hålla utkik efter nya utgåvor. Om du istället använder statusnamnet, kommer du bara att se massor av uppdateringar för paket som finns tillgängliga så snart en utgivning har skett.


4.4.1 Lägg till APT-källor på Internet

Standardkonfigurationen är inställd för installation från Debians huvudservrar på Internet, men du kanske önskar ändra /etc/apt/sources.list till att använda andra speglar, föredragsvis en spegel som är nätverksmässigt närmare dig.

Adresserna till Debians HTTP- eller FTP-speglar kan hittas på http://www.debian.org/distrib/ftplist (se avsnittet "Listan över Debianspeglingar"). HTTP-speglar är vanligtvis snabbare än FTP-speglar.

Till exempel, anta att din närmaste Debian-spegel är http://mirrors.kernel.org/debian/. När den spegeln inspekteras med en webbläsare eller FTP-program, kommer du att märka att huvudkatalogerna är organiserade så här:

   http://mirrors.kernel.org/debian/dists/etch/main/binary-hppa/...
   http://mirrors.kernel.org/debian/dists/etch/contrib/binary-hppa/...

Lägg till den här raden till din sources.list för att använda den här spegelservern med apt:

   deb http://mirrors.kernel.org/debian etch main contrib

Observera att "dists" läggs till automatiskt, och argumenten efter utgåvans namn används för att utöka sökvägen till flera kataloger.

Efter att du har lagt till dina nya källor ska du inaktivera de tidigare befintliga "deb"-raderna i sources.list genom att placera ett hash-tecken (#) framför dem.


4.4.2 Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver

Istället för att använda HTTP- eller FTP-paketspeglar, kanske du önskar ändra /etc/apt/sources.list till att använda en spegel på en lokal hårddisk (möjligen monterad över NFS).

Till exempel, din paketspegel kan finnas under /var/ftp/debian/, och innehålla huvudkataloger som dessa:

   /var/ftp/debian/dists/etch/main/binary-hppa/...
   /var/ftp/debian/dists/etch/contrib/binary-hppa/...

Lägg till den här raden till din sources.list för att använda den här med apt:

   deb file:/var/ftp/debian etch main contrib

Observera att "dists" läggs till automatiskt, och argumenten efter utgåvans namn används för att utöka sökvägen till flera kataloger.

Efter att du har lagt till dina nya källor ska du inaktivera de tidigare befintliga "deb"-raderna i sources.list genom att placera ett hash-tecken (#) framför dem.


4.4.3 Lägg till APT-källa från cd-rom eller dvd

Om du endast vill använda cd-skivor, kommentera ut de befintliga "deb"-raderna i /etc/apt/sources.list genom att placera ett hash-tecken (#) framför dem.

Se till att det finns en rad i /etc/fstab som aktiverar montering av din cd-rom-enhet på monteringspunkten /cdrom (den exakta monteringspunkten /cdrom krävs för apt-cdrom). Till exempel, om /dev/hdc är din cd-rom-enhet, ska /etc/fstab innehålla en rad som denna:

   /dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0

Observera att det inte får finnas några blanksteg mellan orden defaults,noauto,ro i det fjärde fältet.

För att verifiera att det fungerar, mata in en cd och försök köra

   # mount /cdrom  # det här monterar cd-skivan på monteringspunkten
   # ls -alF /cdrom # det här ska visa cd-skivans rotkatalog
   # umount /cdrom  # det här kommer att avmontera cd-skivan

Kör sedan:

   # apt-cdrom add

för varje Debian Binary cd-rom som du har, för att lägga till data om varje cd till APT:s databas.


4.5 Uppgradering av paket

Det rekommenderade sättet att uppgradera mellan utgåvor av Debian GNU/Linux är att använda pakethanteringsverktyget aptitude. Det här programmet gör säkrare val angående paketinstallationer än att köra apt-get direkt.

Glöm inte att montera alla nödvändiga partitioner (speciellt rot- och /usr-partitionerna) läs- och skrivbara, med ett kommando som det här:

   # mount -o remount,rw /monteringspunkt

Efter det ska du dubbelkontrollera att källraderna för APT (i /etc/apt/sources.list) refererar antingen till "etch" eller till "stable". Det ska inte finnas några källrader som pekar till sarge. Observera: källrader för en cd-skiva kommer ofta att referera till "unstable", även om det här är konstigt ska du inte ändra dem.


4.5.1 Spela in sessionen

Det rekommenderas starkt att du använder programmet /usr/bin/script för att spela in en utskrift av uppgraderingssessionen. Om problem uppstår har du en logg på vad som hände och, om det behövs, kan tillhandahålla exakt information i en felrapport. För att påbörja inspelningen, kör:

   # script -t 2>~/uppgradering-till-etch.time -a ~/uppgradering-till-etch.script

eller liknande. Lägg inte typescript-filen i en temporär katalog såsom /tmp eller /var/tmp (filer i dessa kataloger kan tas bort under uppgraderingen eller under en omstart).

Typescript kommer även att låta dig granska informationen som har rullat ut från skärmen. Växla helt enkelt till VT2 (med Alt-F2) och, efter inloggning, använd less -R ~root/uppgradering-till-etch.script för att visa filen.

Efter att du har färdigställt uppgraderingen, kan du stoppa script genom att ange exit vid prompten.

Om du har använt flaggan -t för script kan du använda programmet scriptreplay för att spela upp hela sessionen:

   # scriptreplay ~/uppgradering-till-etch.time ~/uppgradering-till-etch.script

4.5.2 Uppdatering av paketlistan

Först behöver listan över tillgängliga paket för den nya utgåvan hämtas. Det görs genom att köra:

   # aptitude update

Körning av det här första gången nya källor uppdateras kommer att skriva ut några varningar som relaterar till tillgängligheten för källorna. Dessa varningar är harmlösa och kommer inte att visas om du kör kommandot igen.


4.5.3 Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen

Du måste kontrollera att ditt system har tillräckligt mycket ledigt hårddiskutrymme innan du påbörjar en fullständig systemuppgradering, som beskrivs i Uppgradering av resten av systemet, Avsnitt 4.5.6. Alla paket som behöver hämtas för installation kommer att hämtas från nätverket och lagras i /var/cache/apt/archives (och underkatalogen partial/ under hämtningen) så du måste se till att du har tillräckligt utrymme på filsystemspartitionen som innehåller /var/ för temporär hämtning av paketen som ska installeras på ditt system. Efter hämtningen kommer du antagligen behöva mer utrymme på de andra filsystemspartitionerna för att både installera de uppgraderade paketen (som kan innehålla större binärfiler eller mer data) och de nya paketen som kommer att inkluderas i uppgraderingen. Om ditt system inte har tillräckligt med utrymme kan det resultera i en ofullständig uppgradering som kan vara svår att rätta till.

Både aptitude och apt kommer att visa dig detaljerad information om det diskutrymme som behövs för installationen. Du kan se det här estimatet innan den faktiska uppgraderingen påbörjas genom att köra:

   # aptitude -y -s -f --with-recommends dist-upgrade
   [ ... ]
   XXX uppgraderade, XXX nyinstallerade, XXX att ta bort och XXX inte uppgraderade.
   Behöver hämta xx.xMB/yyyMB arkiv. Efter uppackning kommer AAAMB diskplats att användas.
   Kommer att hämta/installera/ta bort paket.

[7]

Om du inte har tillräckligt med utrymme kan du se till att frigöra utrymme innan uppgraderingen. Du kan till exempel:

Observera att för att ta bort paket på ett säkert sätt, rekommenderas det att växla tillbaka din sources.list till sarge vilket förklaras i Kontrollera dina källistor, Avsnitt A.2.


4.5.4 Minimal systemuppgradering

På grund av vissa nödvändiga paketkonflikter mellan sarge och etch kommer en direkt körning av aptitude dist-upgrade ofta att ta bort ett stort antal paket som du vill behålla. Vi rekommenderar därför en tvådelad uppgraderingsprocess, först en minimal uppgradering för att komma runt dessa konflikter och sedan en fullständig dist-upgrade.

Kör först:

   # aptitude upgrade

Det här har effekten av att uppgradera de paket som kan uppgraderas utan att kräva att några andra paket tas bort eller installeras.

Följ upp den minimala uppgraderingen med:

   # aptitude install initrd-tools

Det här steget kommer automatiskt att uppgradera libc6 och locales och kommer att dra in stödbibliotek för SELinux (libselinux1). Vid det här tillfället kommer vissa körande tjänster att startas om, inklusive xdm, gdm och kdm. Ett resultat av detta är att lokala X11-sessioner kommer att brytas.

Nästa steg beror på uppsättningen paket som du har installerade. Dessa kommentarer till utgåvan ger allmänna råd om vilken metod som ska användas, men om du är osäker, är det rekommenderat att du undersöker de paketborttagningar som föreslås av varje metod innan du fortsätter.

Några vanliga paket som förväntas att bli borttagna är bland annat base-config, hotplug, xlibs, netkit-inetd, python2.3, xfree86-common och xserver-common. För en mer komplett lista över föråldrade paket i etch, se Föråldrade paket, Avsnitt 4.10.


4.5.4.1 Uppgradering av ett skrivbordssystem

Dessa uppgraderingssteg har verifierats att fungera på sarge-system med funktionen desktop installerad. Det är antagligen den metod som kommer att ge bäst resultat på system med funktionen desktop installerad, eller med paketen gnome eller kde installerade.

Det är antagligen inte den korrekta metoden att använda om du inte redan har paketen libfam0c102 och xlibmesa-glu installerade:

   # dpkg -l libfam0c102 | grep ^ii
   # dpkg -l xlibmesa-glu | grep ^ii

Om du har ett fullständigt skrivbordssystem installerat kan du köra:

   # aptitude install libfam0 xlibmesa-glu

4.5.4.2 Uppgradering av ett system med några X-paket installerade

System med vissa X-paket installerade, men inte den fullständiga funktionen desktop, kräver en annan metod. Den här metoden gäller i allmänhet för system med xfree86-common installerat, inklusive vissa serversystem som har serverfunktioner i tasksel installerade eftersom några av dessa funktioner inkluderar grafiska hanteringsverktyg. Det är antagligen den rätta metoden att använda för system som kör X, men som inte har den fullständiga funktionen desktop installerad.

   # dpkg -l xfree86-common | grep ^ii

Kontrollera först om du har paketen libfam0c102 och xlibmesa-glu installerade.

   # dpkg -l libfam0c102 | grep ^ii
   # dpkg -l xlibmesa-glu | grep ^ii

Om du inte har libfam0c102 installerat, ska du inte inkludera libfam0 i följande kommandorad. Om du inte har xlibmesa-glu installerat, ska du inte inkludera det i följande kommandorad. [8]

   # aptitude install x11-common libfam0 xlibmesa-glu

Observera att om du installerar libfam0 kommer det även att installera File Alteration Monitor (fam) såväl som RPC portmapper (portmap) om de inte redan finns tillgängliga i ditt system. Båda paketen kommer att aktivera nya nätverkstjänster i systemet även om de båda kan konfigureras till att bindas till det (interna) vändslingegränssnittet.


4.5.4.3 Uppgradering av ett system som inte har stöd för X installerat

På ett system utan X behövs inga extra kommandon som aptitude install och du kan hoppa till nästa steg.


4.5.5 Uppgradering av kärnan

Versionen för udev i etch saknar stöd för kärnversioner tidigare än 2.6.15 (som inkluderar sarge 2.6.8-kärnor), och udev-versionen i sarge kommer inte att fungera korrekt med de senaste kärnorna. I tillägg till det kommer en installation av etch-versionen av udev att tvinga igenom en borttagning av hotplug som används av Linux 2.4-kärnor.

Som en konsekvens av detta kommer antagligen det tidigare kärnpaketen inte att starta upp korrekt efter den här uppgraderingen. Det finns även ett tidsfönster under uppgraderingen i vilket udev har blivit uppgraderat men den senaste kärnan har inte blivit installerad. Om systemet blev omstartat vid den här tidspunkten, mitt i uppgraderingen, kan det orsaka att systemet inte kan starta upp på grund av att drivrutinerna inte identifieras och läses in korrekt. (Se Förbered en säker miljö för uppgraderingen, Avsnitt 4.1.4 för rekommendationer för att förbereda sig för den här tänkbara situationen om du uppgraderar från ett fjärrsystem.)

SÅvida inte ditt system har funktionen desktop installerad, eller andra paket som skulle orsaka ett inte accepterbart antal paketborttagningar, är det därför rekommenderat att du uppgraderar kärnan för sig själv.

För att fortsätta med den här kärnuppgraderingen ska du köra:

   # aptitude install linux-image-2.6-variant

Se Installera metapaketet för kärnan, Avsnitt 4.6.1 för hjälp med att fastställa vilken variant av kärnpaketen som du ska installera.

I skrivbordsfallet är det tyvärr inte möjligt att försäkra sig om att det nya kärnpaketet installeras omedelbart efter det nya udev installeras, så därför finns det ett tidsfönster när ditt system inte kommer att ha någon kärna med fullständigt stöd för hotplug installerad. Se Uppgradering av din kärna och relaterade paket, Avsnitt 4.6 för information om hur man konfigurerar systemet till att inte vara beroende av hotplug vid uppstart.


4.5.6 Uppgradering av resten av systemet

Du är nu redo att fortsätta med huvuddelen av uppgraderingen. Kör:

   # aptitude dist-upgrade

Det här kommer att genomföra en fullständig uppgradering av systemet, alltså installera de senaste tillgängliga versionerna av samtliga paket och lösa alla tänkbara beroendeändringar mellan paketen i olika utgåvor. Om det är nödvändigt kommer det även att installera några nya paket (vanligtvis nya versioner av bibliotek eller paket som fått nya namn) samt ta bort eventuella föråldrade paket som står i konflikt med varandra.

Vid uppgradering från en uppsättning cd-skivor, kommer du att bli uppmanad att mata in specifika cd-skivor vid olika tillfällen under uppgraderingen. Du kanske måste mata in samma cd-skiva flera gånger; det här är på grund av sammankopplade paket som har blivit utspridda över cd-skivorna.

Nya versioner av installerade paket, som inte kan uppgraderas utan att ändra installationsstatus för ett annat paket, kommer att lämnas kvar vid deras nuvarande version (visas som "held back"). Det kan lösas genom att antingen använda aptitude för att välja dessa paket för installation eller genom att prova aptitude -f install paket.


4.5.7 Hämta paketsignaturer

Efter uppgraderingen, med den nya versionen av apt, kan du nu uppdatera din paketinformation som kommer att inkludera den nya kontrollmekanismen för paketsignaturer:

   # aptitude update

Uppgraderingen har redan hämtat och aktiverat signeringsnycklarna för Debians paketarkiv. Om du lägger till andra (inofficiella) paketkällor kommer apt att skriva ut varningar relaterade till dess oförmåga att bekräfta att paketen som hämtas från dem är legitima och har inte ändrats av någon. För mer information, se Pakethantering, Avsnitt 2.1.1.

Du kommer att märka det, eftersom du använder den nya versionen av apt, att den hämtar paketskillnadsfiler (pdiff) istället för den fullständiga paketindexlistan. För mer information om den här funktionen kan du läsa Långsammare uppdatering av APT:s paketindexfiler, Avsnitt 5.1.3.


4.5.8 Möjliga problem under uppgraderingen

Om en åtgärd med aptitude, apt-get eller dpkg misslyckas med felet

   E: Dynamic MMap ran out of room

räcker inte standardutrymmet för cachen till. Du kan lösa det här genom att antingen ta bort eller kommentera rader som du inte behöver i /etc/apt/sources.list eller genom att öka storleken på cachen. Storleken på cachen kan ökas genom att ställa in APT::Cache-Limit i /etc/apt/apt.conf. Följande kommando kommer att ställa in den till ett värde som ska vara tillräckligt för uppgraderingen:

   # echo 'APT::Cache-Limit "12500000";' >> /etc/apt/apt.conf

Det här förutsätter att du inte redan har ställt in variabeln i den filen.

Ibland är det nödvändigt att aktivera alternativet APT::Force-LoopBreak i APT för att temporärt ta bort ett systemkritiskt paket på grund av en Conflicts/Pre-Depends-slinga. Aptitude kommer att varna dig om det här och avbryta uppgraderingen. Du kan lösa det genom att ange alternativet -o APT::Force-LoopBreak=1 på kommandoraden för aptitude.

Det är möjligt att beroendestrukturen för ett system kan vara så skadat att det kräver handpåläggning. Vanligtvis innebär det att använda aptitude eller

   # dpkg --remove paketnamn

för att plocka bort några av de störande paketen, eller

   # aptitude -f install
   # dpkg --configure --pending

I extrema fall kan du behöva tvinga fram en ominstallation med ett kommando som detta

   # dpkg --install /sökväg/till/paketnamn.deb

Filkonflikter bör inte inträffa om du uppgraderar från ett "rent" sarge-system, men kan inträffa om du har inofficiella bakåtporteringar installerade. En filkonflikt resulterar i ett fel som:

   Packar upp <paket-foo> (från <paketfil-foo>) ...
   dpkg: fel vid hantering av <paket-foo> (--install):
   försöker skriva över "<något-filnamn>",
   som också finns i paketet <paket-bar>
   dpkg-deb: underprocessen paste dödad av signal (Brutet rör)
   Fel uppstod vid hantering:
   <paket-foo>

Du kan försöka lösa en filkonflikt genom att tvinga igenom borttagning av paketet som nämns på sista raden i felmeddelandet:

   # dpkg -r --force-depends paketnamn

Efter att problemen har lösts, bör du kunna återuppta uppgraderingen genom att upprepa tidigare beskrivna aptitude-kommandon.

Under uppgraderingen kommer det att ställas frågor om konfiguration eller omkonfigurationen av flera paket. När du blir tillfrågad om någon fil i katalogerna /etc/init.d eller /etc/terminfo, eller filen /etc/manpath.config ska ersättas av paketansvariges version, är det oftast nödvändigt att svara "ja" för att upprätthålla systemets tillstånd. Du kan alltid återgå till de gamla versionerna, eftersom de kommer att sparas med en .dpkg-old-ändelse.

Om du inte är säker på vad som behöver göras, skriv ner namnet på paketet eller filen och red ut saker och ting senare. Du kan söka i typescript-filen för att granska informationen som visades på skärmen under uppgraderingen.


4.6 Uppgradering av din kärna och relaterade paket

Det här avsnittet förklarar hur man uppgraderar sin kärna och identifierar tänkbara problem relaterade till den här uppgraderingen. Du kan antingen installera ett av paketen linux-image-* som tillhandahålls av Debian, eller bygga en anpassad kärna från källkod.

Observera att en hel del information i det här avsnittet är baserad på antagelsen att du kommer att använda en av de modulära Debian-kärnorna tillsammans med initramfs-tools och udev. Om du har valt att använda en anpassad kärna som inte kräver en initrd eller om du använder en annan initrd-generator kan delar av den här informationen vara irrelevant för dig.

Observera också att om udev inte är installerat på ditt system är det fortfarande möjligt att använda hotplug för att identifiera hårdvara.


4.6.1 Installera metapaketet för kärnan

När du kör dist-upgrade från sarge till etch, rekommenderas det starkt att du installerar ett nytt linux-image-2.6-*-metapaket. Det här paketet kan installeras automatiskt av dist-upgrade-processen. Du kan verifiera det genom att köra:

   # dpkg -l "linux-image*" | grep ^ii

Om du inte ser något utdata, behöver du installera ett nytt linux-image-paket för hand. Kör följande kommando för att se en lista över tillgängliga linux-image-2.6-metapaket:

   # apt-cache search linux-image-2.6- | grep -v transition

Om du är osäker på vilket paket du ska välja, kör uname -r och leta efter ett paket med liknande namn. Om du till exempel ser "2.4.27-3-686" rekommenderas det att du installerar linux-image-2.6-686. Du kan även använda apt-cache för att se en lång beskrivning för varje paket för att hjälpa dig att välja den bästa möjliga. Till exempel:

   # apt-cache show linux-image-2.6-686

Du bör sedan använda aptitude install för att installera den. När den här nya kärnan har installerats bör du starta om vid nästa möjliga tillfälle för att dra nytta av den nya kärnversionen.

För den mer äventyrlige finns det ett enkelt sätt att bygga din egna anpassade kärna på Debian GNU/Linux. Installera verktyget kernel-package och läs dokumentationen i /usr/share/doc/kernel-package.


4.6.2 Uppgradering från en 2.6-kärna

Om du för närvarande kör en kärna ur 2.6-serien från sarge kommer den här uppgraderingen att ske automatiskt efter att du kör en fullständig uppgradering av systempaketen (som beskrivs i Uppgradering av paket, Avsnitt 4.5).

Om möjligt är det till din fördel att uppgradera kärnpaketet separat från själva dist-upgrade för att minska chanserna för ett temporärt icke-startbart system. Se Uppgradering av kärnan, Avsnitt 4.5.5 för en beskrivning av den här processen. Observera att det här bör endast göras efter den minimala uppgraderingsprocessen, beskriven i Minimal systemuppgradering, Avsnitt 4.5.4.

Du kan också göra det här steget om du använder din egna anpassade kärna och vill använda kärnan som finns tillgänglig i etch. Om din kärnversion inte stöds av udev är det rekommenderat att du uppgraderar efter den minimala uppgraderingen. Om din version stöds av udev kan du med säkerhet vänta tills efter den fullständiga systemuppgraderingen.


4.6.3 Ny ordning för enhetsnumrering

etch har en mer robust mekanism för att identifiera hårdvara än tidigare utgåvor. Dock kan den här orsaka ändringar på den ordning som enheter identifieras på ditt system vilket påverkar ordningen i vilken enhetsnamnen tilldelas. Om du till exempel har två nätverkskort som associeras med två olika drivrutiner, kan de enheter som eth0 och eth1 refererar till ändras. Observera att den nya mekanismen betyder att om du till exempel byter Ethernet-kort på ett körande etch-system, kommer det nya kortet även att få ett nytt gränssnittsnamn.

För nätverksenheter kan du undvika den här omnumreringen genom att använda regler i udev, mer specifikt genom definitionerna i /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules[9]. Alternativt kan du använda verktyget ifrename för att binda fysiska enheter till specifika namn vid uppstarten. Se ifrename(8) och iftab(5) för mer information. De två alternativen (udev och ifrename) bör inte användas samtidigt.

För lagringsenheter kan du undvika den här omsorteringen genom att använda initramfs-tools och konfigurera det att läsa in drivrutinsmoduler för lagringsenheter i samma ordning som de för närvarande läses in i. För att för det här, identifiera ordningen på lagringsmodulerna på ditt system genom att se på utdatat från lsmod. lsmod listar moduler i omvänd ordning än den de lästes in i, alltså den första modulen i listan är den som sist lästes in. Observera att det här endast fungerar för enheter som kärnan numrerar i en stabil ordning (som PCI-enheter).

Dock kommer borttagning och omläsning av moduler efter initial uppstart att påverka ordningen. Din kärna kan även ha några drivrutiner som är statiskt länkade, och dessa namn kommer inte att visas i utdatat från lsmod. Du kan möjligen läsa ut dessa drivrutinsnamn och inläsningsordning genom att se i /var/log/kern.log, eller utdatat från dmesg.

Lägg till dessa modulnamn till /etc/initramfs-tools/modules i den ordning som de ska läsas in i vid uppstarten. Vissa modulnamn kan ha ändrats mellan sarge och etch. Till exempel har sym53c8xx_2 blivit sym53c8xx.

Du kommer att behöva generera om dina initramfs-avbild(er) genom att köra update-initramfs -u -k all.

När du väl kör en etch-kärna tillsammans med udev kan du konfigurera om ditt system till att komma åt diskarna genom ett alias som inte är beroende av inläsningsordningen. Dessa alias finns under /dev/disk/-hierarkin.


4.6.4 Tidsproblem vid uppstart

Om en initrd som skapats med initramfs-tools används för att starta upp systemet, kan i vissa fall skapandet av enhetsfiler av udev ske för sent för uppstartsskripten att agera på.

De vanligaste symptomerna är att uppstarten misslyckas på grund av att rotfilsystemet inte kan monteras och du hamnar i ett felsökningsskal, men när du kontrollerar senare så finns alla nödvändiga enheter i /dev. Det har observerats i fall där rotfilsystemet finns på en USB-disk eller på RAID, speciellt om lilo används.

Ett sätt att komma runt det här problemet på är att använda uppstartsparametern rootdelay=9. Värdet för tidsgränsen (i sekunder) kan behöva justeras.


4.7 Saker att göra före omstart

När aptitude dist-upgrade har kört färdigt är den "formella" uppgraderingen färdig, men det finns vissa andra saker som bör tas om hand före nästa omstart.


4.7.1 Konvertering från devfs

Debian-kärnor inkluderar inte längre stöd för devfs. Därför behöver användare med devfs manuellt konvertera sina system före uppstart med en etch-kärna.

Om du ser strängen "devfs" i /proc/mounts så använder du säkerligen devfs. De konfigurationsfiler som refererar till devfs-liknande namn kommer att behöva justeras till att använda udev-liknande namn. Filer som säkerligen refererar till devfs-liknande enhetsnamn inkluderar /etc/fstab, /etc/lilo.conf, /boot/grub/menu.lst och /etc/inittab.

Mer information om tänkbara problem finns tillgängligt i felrapporten #341152.


4.7.2 Eventuellt saknade drivrutiner i initrd

Kärnorna i etch har ännu inte fullständigt stöd för sysfs för HP bus. initramfs-tools förlitar sig på det här för att inkludera drivrutiner för diskstyrkort i initrd. Om en drivrutin inte är inkluderad i initrd kan ditt system misslyckas med att starta upp.

Om ditt system använder modulen lasi700, 53c700 eller zalon7xx för att komma åt dina hårddiskar, kommer du behöva att inkludera den modulen i /etc/initramfs-tools/modules och generera om initrd innan du startar om ditt system. initrd kan genereras om genom att köra:

   # update-initramfs -u -k all

4.7.3 Uppgradering av mdadm

mdadm behöver nu en konfigurationsfil för att sätta samman MD-kedjor (RAID) från den initiala ramdisken och under systemets initieringssekvens. Se till att läsa och agera efter de instruktioner som finns i /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz efter att paketet har uppgraderats och innan du startar om. Den senaste versionen av den här filen finns tillgänglig på http://svn.debian.org/wsvn/pkg-mdadm/mdadm/trunk/debian/README.upgrading-2.5.3?op=file; läs den om du får problem.


4.8 Förberedelse inför nästa utgåva

Efter uppgraderingen finns det flera saker som du kan göra för att förbereda inför nästa utgåva.


4.9 Utfasade paket

I och med utgivningen av Lenny kommer ett större antal serverpaket att föråldras, därav undviker du problem genom att uppdatera till nyare versioner nu när du uppdaterar till Lenny.

Det inkluderar följande paket:


4.10 Föråldrade paket

etch introducerar tusentals nya paket men pensionerar och utelämnar mer än två tusen gamla paket som fanns i sarge. Den tillhandahåller inget uppgraderingssätt för dessa föråldrade paket. Då ingenting hindrar dig från att fortsätta att använda ett föråldrat paket om så önskas, kommer Debian-projektet vanligtvis att sluta ge säkerhetsstöd för det ett år efter utgivningen av etch[10], och kommer normalt sett inte att tillhandahålla annat stöd under den tiden. Att ersätta dem med tillgängliga alternativ, om det finns några, rekommenderas.

Det finns många anledningar till varför paket kan ha tagits bort från distributionen: de underhålls inte längre av upphovsmännen; det finns inte längre någon Debian-utvecklare som är intresserad i att underhålla paketen; funktionaliteten de tillhandahåller har ersatts av en annan programvara (eller en ny version); eller så anses de inte längre vara lämpliga för etch på grund av fel i dem. I det senare fallet kan paket fortfarande finnas i "unstable"-distributionen.

Att identifiera vilka paket på ett uppdaterat system som är "föråldrade" är enkelt eftersom pakethanteringsvertygen markerar dem så. Om du använder aptitude, kommer du att se en lista över dessa paket under "Föråldrade och lokalt skapade paket". dselect tillhandahåller en liknande sektion men listning som visas kan skilja sig. Dessutom, om du har använt aptitude för att manuellt installera paket i sarge kommer den att hålla kontroll på de paket som du manuellt installerat och kommer att kunna markera de paket som själva har hämtats in av beroenden, vilka inte längre behövs om ett paket har tagits bort. Dessutom, aptitude, till skillnad från deborphan kommer inte markera de manuellt installerade som föråldrade paket, i motsats till de som blev automatiskt installerade genom beroenden.

Det finns ytterligare verktyg som du kan använda för att hitta föråldrade paket, såsom deborphan, debfoster eller cruft. deborphan rekommenderas starkt, även om det endast kommer (i standardläget) rapportera om föråldrade bibliotek: paket i sektionerna "libs" eller "oldlibs" som inte används av några andra paket. Ta inte helt blint bort de paket som dessa verktyg presenterar, speciellt om du använder aggressiva ickestandardalternativ som är benägna att producera felaktigheter. Det rekommenderas starkt att du manuellt granskar paketen som föreslås för borttagning (alltså deras innehåll, storlek och beskrivning) innan du tar bort dem.

Debians felhanteringssystem tillhandahåller ofta ytterligare information om varför paketet blev borttaget. Du bör granska både de arkiverade felrapporterna för själva paketet och de arkiverade felrapporterna för pseudopaketet på ftp.debian.org.


4.10.1 Dummy-paket

Vissa paket från sarge har delats upp i flera paket i etch, ofta för att förbättra systemunderhållet. För att göra uppgraderingssättet enklare i sådana fall, tillhandahåller etch ofta så kallade "dummy"-paket: tomma paket som har samma namn som det gamla paketet i sarge med beroenden som gör att de nya paketen blir installerade. Dessa "dummy"-paket anses som föråldrade paket efter uppgraderingen och kan med säkerhet tas bort.

Beskrivningarna för de flesta (men inte alla) dummy-paket indikerar deras syfte. Paketbeskrivningar för dummy-paket är inte enhetliga, dock kan deborphan med flaggan --guess vara användbar för att identifiera dem på ditt system. Observera att vissa dummy-paket inte är tänkta att tas bort efter en uppgradering men används istället för att hålla kontroll på den för närvarande tillgängliga versionen av ett program över tid.


[ föregående ] [ Innehåll ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ nästa ]


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PA-RISC

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (nuvarande), Andreas Barth (nuvarande), Javier Fernández-Sanguino Peña (nuvarande), Steve Langasek (nuvarande)
debian-doc@lists.debian.org