[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ další ]


Poznámky k distribuci Debian GNU/Linux 4.0 (,,etch''), PA-RISC
Kapitola 2 - Co je nového v distribuci Debian GNU/Linux 4.0


Toto vydání přináší oficiální podporu architektury AMD64, která podporuje 64 bitové procesory od Intelu (EM64T) a AMD (AMD64). Tento port byl během předchozího vydání Debianu (Debian GNU/Linux 3.1 (,,Sarge'')) neoficiální.

Protože architektura Motorola 680x0 (,,m68k'') nesplňovala kritéria nastavená manažery pro vydávání Debianu, není již oficiálně podporována. Nejvážnějšími důvody byl slabý výkon a omezená podpora výrobců nezbytných komponent. I když již není port m68k součástí oficiálního vydání, předpokládáme, že zůstane aktivní a připravený k instalaci.

Následující výpis obsahuje přehled všech oficiálně podporovaných architektur pro Debian GNU/Linux etch.

Podrobné informace týkající se podpory jednotlivých architektur, portování balíků a údaje specifické pro každou architekturu jsou dostupné v dokumentu Debian port web pages.


2.1 Co je v distribuci nové?

Nová verze Debianu tradičně přináší více softwaru než její předchůdce sarge; distribuce obsahuje přes 6500 nových balíků, což dává celkem více než 18200 balíků. 10700 balíků bylo aktualizováno na novější verzi, což činí 68% balíků předchozí stabilní verze. Velké množství balíků (přes 3500, neboli 23% balíků předchozí stabilní verze) bylo také z distribuce z různých důvodů odstraněno. Tyto balíky uvidíte ve správcích balíků v sekci ,,zastaralé''.

S tímto vydáním přešel Debian GNU/Linux z XFree86 na X.Org verze 7.1, která podporuje širší škálu hardware a je vybavena lepší autodetekcí. To mimo jiné umožňuje použití Compizu, což je jeden z prvních kompozitních správců oken pro X Window System, který u podporovaných zařízení využívá všech výhod hardwarové akcelerace OpenGL.

Debian GNU/Linux opět přichází s několika desktopovými aplikacemi a prostředími. Mezi jinými obsahuje GNOME 2.14[1], KDE 3.5.5a a Xfce 4.4. Aktualizovány byly též kancelářské aplikace jako OpenOffice.org 2.0.4a, KOffice 1.6, GNUCash 2.0.5, GNUmeric 1.6.3 a Abiword 2.4.6.

Změny se dotkly i ostatních desktopových aplikací. Gaim povýšil na verzi 2.0, Evolution na verzi 2.6.3. Aktualizován byl také balík aplikací Mozilla a hlavní programy byly přejmenovány: iceweasel (verze 2.0.0.2) je webový prohlížeč Firefox s odstraněným brandingem, obdobně icedove (verze 1.5) je upravený poštovní klient Thunderbird.

Toto vydání dále obsahuje následující významnější aktualizace:

Oficiální instalační sada distribuce Debian GNU/Linux je nyní k dispozici na 19 až 23 instalačních CD (podle architektury) s binárními balíky a podobném počtu CD se zdrojovými balíky. Při instalaci lze rovněž využít instalační DVD.


2.1.1 Správa balíků

Preferovaným nástrojem pro správu balíků z konzole je aptitude. aptitude podporuje většinu příkazů apt-getu a navíc bylo prokázáno, že umí řešit závislosti lépe než apt-get. Pokud stále používáte dselect, měli byste přejít na aptitude, jakožto na oficiální rozhraní pro správu balíků. Pro vydání etch byl do aptitude vyvinut pokročilý systém řešení konfliktů mezi závislostmi.

V etchi je i Secure APT), který na systémech Debian GNU/Linux zvyšuje bezpečnost použitím silného šifrování a digitálních podpisů pro ověření stáhnutých balíků. Součástí je i nástroj apt-key, který na klíčenku APTu přidává nové klíče. Ve výchozím nastavení obsahuje klíčenka pouze aktuální podepisovací klíč Debianu, který je poskytován balíkem debian-archive-keyring.

Ve výchozím nastavení vás nyní bude apt varovat při každém stahování balíků z neověřených zdrojů. Budoucí verze budou možná vynucovat ověření všech balíků, jinak je odmítnou stáhnout. Správci neoficiálních zdrojů pro apt by si měli vytvořit kryptografické klíče, podepsat své soubory Release a zajistit bezpečný způsob distribuce odpovídajících veřejných klíčů.

Více informací naleznete v apt(8), kapitole Podepisování balíků v Debianu příručky Securing Debian a v Debian Wiki.

Jinou vlastností, která byla do systému APT přidána, je možnost stahovat pouze rozdíly v souboru Packages, které se objevily od vaší poslední aktualizace. Více naleznete v Pomalejší aktualizace seznamů balíků pro APT, Oddíl 5.1.3.


2.1.2 debian-volatile je oficiální službou

Služba debian-volatile, která byla s vydáním sarge představena jako neoficiální, se nyní stala oficiální službou Debian GNU/Linuxu.

To znamená, že již není používána adresa .debian.net, ale .debian.org. Pokud tuto službu využíváte, nezapomeňte si upravit své zdroje v /etc/apt/sources.list. Stará adresa bude ještě po nějakou dobu udržována.

Se službou debian-volatile mohou uživatelé stabilní distribuce jednoduše aktualizovat vybrané balíky, které rychle zastarávají, například databáze virových vzorů nebo pravidla pro filtrování spamu. Více informací a také seznam zrcadel naleznete na webových stránkách archivu.


2.2 Vylepšení systému

V distribuci bylo provedeno mnoho změn, jejichž přínos zaznamenáte při čisté instalaci etch, ale které nemusí být automaticky k dispozici při přechodu ze sarge. Tato kapitola popisuje nejvýznamnější změny.

Priorita vývojářských balíků byla snížena

Mnoho vývojářských balíků, které měly prioritu standardní, mají nyní prioritu volitelé, takže se při výchozí instalaci neinstalují, což šetří místo i čas instalace. Mezi tyto balíky patří standardní kompilátor C/C++ gcc, podpůrný software (dpkg-dev, flex nebo make) a také hlavičkové soubory (libc6-dev, linux-kernel-headers).

Chcete-li mít tyto balíky nainstalovány, je nejjednodušší nainstalovat balík build-essential, který díky závislostem doinstaluje většinu z nich.

SELinux má standardní prioritu, ale zatím není povolen

Balíkům, které jsou potřeba pro podporu SELinuxu, byla zvýšena priorita na standardní. To znamená, že budou instalovány automaticky při instalaci nového systému. U stávajících systémů můžete nainstalovat SELinux příkazem:

     # aptitude install selinux-basics

Samotný SELinux však zatím není ve výchozím nastavení povolený. Informace o nastavení a povolení SELinuxu naleznete ve wiki o SELinuxu v Debianu.

Nový superdémon inetd

Na místo starého inetd démona z balíku netkit-inetd se nyní používá implementace openbsd-inetd. Pokud nenalezne žádné služby, na které by měl dohlížet (což je případ čerstvě nainstalovaného systému), ani se nespustí. Tento démon se nainstaluje automaticky i při přechodu ze sarge.

Výchozí varianta vi se změnila

Jako výchozí varianta editoru vi se místo nvi instaluje kompaktní verze vimu (vim-tiny).

Změna výchozích vlastností ext2/ext3

Nově vytvářené souborové systémy ext2 a ext3 mají implicitně povolené příznaky dir_index a resize_inode. První vlastnost urychluje operace nad adresáři s mnoha soubory, druhá umožňuje změnit velikost souborového systému za provozu (tj. i když je připojen).

Uživatelé přecházející z sarge mohou nastavit příznak dir_index ručně nástrojem tune2fs[2]. Příznak resize_inode není možné přidat do existujícího systému. Seznam aktuálně nastavených příznaků souborového systému můžete zjistit příkazem dumpe2fs -h.

Výchozí kódování pro etch je UTF-8

Výchozí kódování nových instalací Debian GNU/Linuxu je UTF-8 a mnoho aplikací je pro toto kódování přednastaveno.

Uživatelé přecházející na etch ze starší verze se budou muset do tohoto kódování přepnout ručně vygenerováním příslušných locales a nastavením proměnných prostředí. Celosystémové nastavení můžete změnit příkazem dpkg-reconfigure locales. Nejprve vyberte příslušné UTF-8 prostředí pro váš jazyk a zemi a poté je nastavte jako výchozí. Přechod na UTF-8 znamená, že budete muset převést své stávající soubory z historických kódování (pro češtinu a slovenštinu iso-8859-2) do UTF-8.

S převodem by mohl pomoci balík utf8-migration-tool, který se ovšem nachází jen v unstable, protože nebyl připraven včas pro vydání etche. Před použitím je vhodné zálohovat data a konfigurační soubory.

Některé aplikace ještě nemusí v prostředí UTF-8 fungovat správně, doporučujeme kontaktovat jejich autory.

Více informací naleznete na wiki stránkách, které se zabývají přechodem ze sarge na etch.


2.3 Hlavní změny spojené s jádrem

Debian GNU/Linux 4.0 se na všech architekturách dodává s jádrem 2.6.18. Toto vydání sice je stále z větší části s jádry 2.4 kompatibilní, ale Debian již jádra 2.4 oficiálně nepodporuje.

V samotném jádře i ve způsobu jeho zabalení v Debianu se udály veliké změny. Některé z těchto změn komplikují hladký přechod na etch a potenciálně mohou vyústit v problémy při restartování do nového systému. Tato sekce probírá nejzávažnější změny. Potenciálními problémy a jejich obejitím se zabývají další kapitoly.


2.3.1 Změny v balení jádra

Balíky s jádrem se přejmenovaly

Všechny balíky s linuxovým jádrem byly přejmenovány z kernel-* na linux-*, což v budoucnu zjednoduší přidání jiných jader, než je linux.

Tam, kde to bylo možné, byly vytvořeny prázdné přechodové balíky, které zajistí přechod z odstraněných balíků na nové verze.


2.3.2 Nové nástroje pro vytváření initrd

Balíky s obrazy linuxového jádra na PA-RISC vyžadují pro zavedení systému initrd. Kvůli změnám v jádře se již nemůže pro vytváření initrd používat nástroj initrd-tools tak jako v sarge. Místo něj vznikly dva nové: initramfs-tools a yaird. Koncepty za oběma nástroji jsou poměrně odlišné (přehled naleznete v Debian Wiki), ale oba vytvoří souborový systém initramfs, což je zkomprimovaný cpio archiv. Výchozí a zároveň doporučený nástroj je initramfs-tools.

Při aktualizaci na oficiální jádro z etche se initramfs-tools nainstalují automaticky.

Balík initrd-tools je zatím stále součástí etche, protože je vyžadován při přechodu z sarge, ale s příštím vydáním Debianu bude zahozen.


2.3.3 Dynamická správa /dev a rozpoznávání hardware

Jádra z etche již nepodporují devfs.

Náhradou devfs je udev, implementace devfs v uživatelském prostoru..

udev se připojuje přes adresář /dev a soubory v něm umístěné vytváří a ruší dynamicky podle toho, které moduly jádra jsou zavedeny (na základě událostí generovaných jádrem). udev je mnohem pružnější než devfs a poskytuje služby, které jsou využívány programy jako hal (hardwarová abstraktní vrstva).

udev se také spolu s jádrem stará o rozpoznávání hardwaru a nahrávání příslušných modulů s ovladači. Kvůli tomu koliduje s balíkem hotplug. Ve starším sarge se pro nahrávání modulů při zavádění systému dal použít i discover, ale nová verze v etchi to již nepodporuje. discover se stále používá při instalaci X.Org pro rozpoznání grafické karty.

Při instalaci jádra dodávaného s Debianem se udev nainstaluje automaticky, protože na něm závisí generátor initrd initramfs-tools.

Instalaci udevu se můžete vyhnout kompilací vlastního nemodulárního jádra, nebo použitím alternativního generátoru initrd, např. yairdu. Doporučovaný generátor je však initramfs-tools.


[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ další ]


Poznámky k distribuci Debian GNU/Linux 4.0 (,,etch''), PA-RISC

$Id: release-notes.cs.sgml,v 1.16 2007-08-16 16:37:20 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop, Andreas Barth, Javier Fernández-Sanguino Peña, Steve Langasek
debian-doc@lists.debian.org