[ föregående ] [ Innehåll ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ nästa ]


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PA-RISC
Kapitel 2 - Vad är nytt i Debian GNU/Linux 4.0


Den här utgåvan innehåller officiellt stöd för AMD64-arkitekturen vilken ger stöd för 64-bitars processorer från både Intel (EM64T) och AMD (AMD64). För den tidigare utgåvan, Debian GNU/Linux 3.1 ("sarge"), fanns en inofficiell version tillgänglig av den här porteringen.

Officiellt stöd för arkitekturen Motorola 680x0 ("m68k") har uteslutits på grund av att det inte mötte kriterierna som ställts av Debians utgåveansvariga. De viktigaste underliggande anledningarna var prestanda och begränsat stöd för viktiga komponenter. Dock förväntas m68k-porteringen att kvarstå som aktiv och finnas tillgänglig för installation även om den inte är en del av den här officiella stabila utgåvan.

Följande arkitekturer stöds officiellt av Debian GNU/Linux etch:

Du kan läsa mer om porteringsstatus och porteringsspecifik information för din arkitektur på Debians webbsidor för porteringar.


2.1 Vad är nytt i distributionen?

Den nya utgåvan av Debian kommer med ännu fler programvaror än dess föregångare sarge; distributionen inkluderar över 6500 nya paket och innehåller totalt 18200 paket. Större delen av programvaran i distributionen har uppdaterats: över 10700 programvarupaket (det är 68 % av alla paket i sarge). Ett stort antal paket (över 3500, 23 % av paketen i sarge) har av olika anledningar tagits bort från distributionen. Du kommer inte att se några uppdateringar för dessa paket och de kommer att markeras som "föråldrade" i din pakethanterare.

Den här utgåvan av Debian GNU/Linux byter från XFree86 till 7.1-utgåvan av X.Org, vilken inkluderar stöd för ett större urval av hårdvara och förbättrad automatisk identifiering. Det här tillåter användningen av Compiz, som är en av de första fönsterhanterarna för kompositering för X Window System vilket erbjuder fullständig OpenGL-accelereringen i hårdvaran för de enheter som stöds.

Debian GNU/Linux skickar än en gång med flera olika skrivbordsprogram och -miljöer. Bland annat inkluderas skrivbordsmiljöerna GNOME 2.14[2], KDE 3.5.5a och Xfce 4.4. Produktivitetsprogrammen har även uppgraderats, inklusive kontorssviterna OpenOffice.org 2.0.4a och KOffice 1.6 såväl som GNUcash 2.0.5, GNUmeric 1.6.3 och Abiword 2.4.6.

Uppdateringar av andra skrivbordsprogram inkluderar uppgradering till Evolution 2.6.3 och Gaim 2.0. Mozilla-sviten har även uppdaterats och huvudprogrammen har bytt namn: iceweasel (version 2.0.0.2) är webbläsaren Firefox och icedove (version 1.5) är e-postklienten Thunderbird.

Den här utgåvan inkluderar även, bland annat, följande programvaruuppdateringar:

Den officiella Debian GNU/Linux-distributionen levereras på 19 till 23 binär-cd-skivor (beroende på arkitektur) och ett liknande antal källkods-cd-skivor. En dvd-version av distributionen finns även tillgänglig.


2.1.1 Pakethantering

Aptitude är det föredragna programmet för pakethanteringen i konsollen. Aptitude har stöd för de flesta kommandoradsåtgärder som apt-get har och har visats sig vara bättre på att lösa beroendeproblem än apt-get. Om du fortfarande använder dselect, bör du byta till aptitude som det officiella verktyget för pakethantering.

För etch har en avancerad konfliktlösarmekanism implementerats i aptitude som försöker att hitta den bästa lösningen om konflikter uppstår på grund av ändringar i beroenden mellan olika paket.

Secure APT finns nu tillgänglig i etch. Den här funktionen utökar säkerheten för Debian GNU/Linux-system helt enkelt genom att erbjuda stöd för stark kryptografi och digitala signaturer för att validera hämtade paket. Den här utgåvan inkluderar verktyget apt-key för att lägga till nya nycklar till apts nyckelring, vilken som standard endast inkluderar den aktuella signeringsnyckeln för Debian-arkivet och som tillhandahålls av paketet debian-archive-keyring.

I dess standardkonfiguration kommer nu apt att varna om paket hämtas från källor som inte har autentiserats. Framtida utgåvor kan tvinga att alla paket måste verifieras innan de kan hämtas. Administratörer av inofficiella apt-förråd uppmuntras att generera en kryptografisk nyckel och signera sina Release-filer, såväl som att tillhandahålla ett säkert sätt att distribuera sina publik nycklar.

För mer information kan du läsa apt(8), kapitlet Package signing in Debian i Securing Debian Manual och Debians wiki.

En annan funktion som lades till i apt är möjligheten att endast hämta ändringarna i Packages-filerna sedan din senaste uppdatering. Mer om den här funktionen går att läsa i Långsammare uppdatering av APT:s paketindexfiler, Avsnitt 5.1.3.


2.1.2 debian-volatile är nu en officiell tjänst

Tjänsten debian-volatile som introducerades som en inofficiell tjänst med utgåvan av sarge, har nu blivit en officiell Debian GNU/Linux-tjänst.

Det här betyder att den nu använder en .debian.org-adress[3]. Tänk på att uppdatera din /etc/apt/sources.list på lämpligt sätt om du redan använder den här tjänsten.

debian-volatile tillåter användare att enkelt uppdatera stabila paket som innehåller information som lätt blir utdaterad. Exempel är signaturlistorna för en antivirusprodukt eller mönsteruppsättningen för ett skräppostfiler. För mer information och en lista över spegelservrar, se arkivets webbsida.


2.2 Systemförbättringar

Det har skett ett antal ändringar i distributionen som nya installationer av etch har nytta av men som inte automatiskt kan tillämpas på uppgraderingar från sarge. Det här avsnittet ger en överblick för de mest relevanta ändringarna.

Prioritet för grundläggande utvecklingspaket har sänkts

Ett antal utvecklingspaket som brukade ha prioriteten standard har nu prioriteten optional, vilket betyder att de inte längre kommer att installeras som standard. Det inkluderar standard-C/C++-kompilatorn gcc, såväl som annan programvara (dpkg-dev, flex, make) och utvecklingshuvudfiler (libc6-dev, linux-kernel-headers).

Om du vill få dessa paket installerade på ditt system är det enklaste sättet att installera paketet build-essential som kommer att dra in de flesta av dessa paket.

SELinux-prioriteten är standard men inte aktiverad som standard

Paketen som behövs för SELinux-stödet har promoterats till prioriteten standard. Det betyder att de kommer att installeras som standard under nya installationer. För befintliga system kan du installera SELinux genom att köra:

     # aptitude install selinux-basics

Observera att SELinux-stödet inte är aktiverat som standard. Information om hur man konfigurerar och aktiverar SELinux kan hittas på Debians wiki.

Ny inet-superdemon som standard

Standard-inet-superdemonen för etch är openbsd-inetd istället för netkit-inetd. Den kommer inte att startas om inga tjänster har konfigurerats, vilket som standard är sant. Den nya standarddemonen kommer att installeras automatiskt vid uppgradering.

Standard vi-klon ändrad

vi-klonen som installeras som standard är nu en kompakt version av vim (vim-tiny) istället för nvi.

Ändringar i standardfunktioner för ext2/ext3

Nya ext2- och ext3-filsystem kommer att skapas med funktionerna dir_index och resize_inode aktiverat som standard. Den första funktionen ger högre hastighet för åtgärder på kataloger som innehåller många filer; den andra gör det möjligt att ändra storlek på ett filsystem under drift (exempelvis när det monteras).

Användare som uppgraderar från sarge kan överväga att lägga till flaggan dir_index manuellt genom att använda tune2fs[4]; flaggan resize_inode kan inte läggas till på ett befintligt filsystem. Det är möjligt att kontrollera vilka flaggor som är inställda för ett filsystem med hjälp av dumpe2fs -h.

Standardteckenkodning för etch är UTF-8

Standardteckenkodningen för nya installationer av Debian GNU/Linux är UTF-8. Ett antal program kommer även att konfigureras till att använda UTF-8 som standard.

Användare som uppgraderar till etch och önskar att byta till UTF-8 kommer att behöva konfigurera om sina miljöer och lokaldefinitioner. Den systembreda standarden kan ändras genom att köra dpkg-reconfigure locales; välj först en UTF-8-lokal för ditt språk och land och ställ sedan in den som standard. Observera att byte till UTF-8 betyder att du antagligen även behöver konvertera befintliga filer från din tidigare teckenkodning till UTF-8.

Paketet utf8-migration-tool innehåller ett verktyg kan hjälpa till i migreringen men paketet finns endast tillgängligt i unstable eftersom det inte blev färdigt i tid för etch. Det rekommenderas starkt att du skapar en säkerhetskopia av ditt data och konfiguration innan du använder verktyget.

Observera att vissa program kanske ännu inte fungerar korrekt i en UTF-8-miljö, mestadels på grund av visningsproblem.

Debians wiki innehåller ytterligare information om ändringar mellan sarge och etch.


2.3 Större kärnrelaterade ändringar

Debian GNU/Linux 4.0 levereras med kärnversionen 2.6.18 för alla arkitekturer; utgåvan är fortfarande mestadels kompatibel med 2.4-kärnor, men Debian tillhandahåller inte längre 2.4-kärnpaket eller stöd för dem.

Det har skett stora ändringar både i själva kärnan och i paketeringen av kärnan för Debian. Några av dessa ändringar gör uppgraderingsprocessen komplicerad och kan möjligen resultera i problem vid omstart av systemet efter uppgraderingen till etch. Det här avsnittet ger en överblick för de mest viktiga ändringarna; möjliga problem och information om hur man kommer runt dessa problem inkluderas i senare kapitel.


2.3.1 Ändringar i paketering av kärnan

Kärnpaketen har bytt namn

Alla Linux-kärnpaket har bytt namn från kernel-* till linux-* för att rensa upp i namnrymden. Det gör det enklare att inkludera icke-Linux-kärnor i Debian i framtiden.

Där det är möjligt kommer dummypaket för övergången att vara beroenden av de nya paketen som tillhandahålls för de utelämnade paketen.


2.3.2 Nya verktyg för att generera initrd-filer

Debianpaketen för kärnavbilder för PA-RISC kräver en initrd för uppstart av systemet. På grund av ändringar i kärnan kan inte längre verktyget som användes för att generera initrd-filer i sarge, initrd-tools, användas och har utfasats. Två nya verktyg har utvecklats som ersätter det: initramfs-tools och yaird. Koncepten bakom de nya verktygen är mycket olika; en överblick finns tillgänglig på Debians wiki. Båda kommer att generera en initrd som använder initramfs-filsystemet, vilket är ett komprimerat cpio-arkiv. Standard och rekommenderat verktyg är initramfs-tools.

Uppgradering till en etch-kärna kommer att innebära att initramfs-tools blir installerat som standard.

Paketet initrd-tools inkluderas fortfarande i etch på grund av att det behövs för uppgraderingar från sarge. Det kommer att utelämnas i nästa utgåva.


2.3.3 Dynamisk hantering av /dev och hårdvaruidentifiering

etch-kärnor tillhandahåller inte längre stöd för devfs.

Ersättningen för devfs är udev, en implementation av devfs i användarrymden.

udev monteras över katalogen /dev och befolkar den katalogen med enheter som stöds av kärnan. Den kommer även dynamiskt att lägga till och ta bort enheter som kärnmoduler läser in respektive tar bort, baserat på händelser som genereras av kärnan. udev är mycket mer mångsidig än devfs och erbjuder tjänster som används av andra paket som till exempel hal (hardware abstraction layer).

I kombination med kärnan tar även udev hand om identifiering av hårdvara och inläsning av moduler för identifierade enheter. På grund av att det här står det i konflikt med hotplug. I sarge kunde discover också användas för att läsa in moduler under uppstartsprocessen, men dess nya version i etch tillhandahåller inte längre den funktionen. discover används fortfarande av X.Org för att identifiera vilket grafikkort som finns i systemet.

Om du installerar en Debian-kärnavbild kommer udev att installeras som standard eftersom initramfs-tools är beroende av det.

Du kan undvika att installera udev genom att bygga en anpassad ickemodulär kärna eller genom att använda en alternativ initrd-generator, såsom yaird. Dock rekommenderas initramfs-tools som initrd-generator.


[ föregående ] [ Innehåll ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ nästa ]


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PA-RISC

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (nuvarande), Andreas Barth (nuvarande), Javier Fernández-Sanguino Peña (nuvarande), Steve Langasek (nuvarande)
debian-doc@lists.debian.org