Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PA-RISC
Fotnoter

1

Vilket listas på förstasidan av PDF-versionen och i sidfoten i HTML-versionen.

2

Med några moduler från GNOME 2.16.

3

Den gamla adressen volatile.debian.net kommer även att vara giltig framöver.

4

Flaggan filetype bör redan vara inställd på de flesta filsystem, förutom möjligen på system som installerats före sarge.

5

Den här funktionen kan inaktiveras genom att lägga till parametern panic=0 till dina uppstartparametrar.

6

Debians pakethanteringssystem tillåter vanligtvis inte att ett paket tar bort eller ersätta en fil som ägs av ett annat paket såvida det inte har definierats att ersätta det paketet.

7

Körning av det här kommandot i början av uppgraderingsprocessen kan ge felaktigheter. Anledningarna beskrivs i nästkommande avsnitt. I det fallet behöver du vänta tills du har gjort en minimal systemuppgradering enligt Minimal systemuppgradering, Avsnitt 4.5.4 och uppgraderat din kärna enligt Uppgradering av kärnan, Avsnitt 4.5.5 innan du kör det här kommandot för att uppskatta diskutrymmet.

8

Det här kommandot kommer att fastställa huruvida du behöver libfam0 och xlibmesa-glu installerade och automatiskt välja dem åt dig:

   # aptitude
      install x11-common \ $(dpkg-query --showformat '${Package}
      ${Status}\n' -W libfam0c102 xlibmesa-glu \ | grep 'ok installed$' |
      sed -e's/ .*//; s/c102//')

9

Reglerna där genereras automatiskt av skriptet /etc/udev/rules.d/z45_persistent-net-generator.rules för att få statiska namn för nätverksgränssnitten. Ta bort den här symboliska länken för att inaktivera den statiska enhetsnamngivningen för nätverkskort genom udev.

10

Eller så länge som ingen annan utgivning sker i den tidsperioden. Normalt sett stöds endast två stabila utgåvor åt gången.


Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PA-RISC

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (nuvarande), Andreas Barth (nuvarande), Javier Fernández-Sanguino Peña (nuvarande), Steve Langasek (nuvarande)
debian-doc@lists.debian.org