A.2. Starta upp installeraren

Debian-cd-teamet ger ut byggnationer av cd-avbilder med debian-installer på sidan Debian GNU/Linux på cd. För mer information om var man får tag på cd-skivor, se Avsnitt 4.1, “Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar”.

Vissa installationsmetoder kräver andra avbilder än cd-avbilder. Avsnitt 4.2.1, “Var man får tag på installationsavbilder” förklarar hur man hittar avbilder på Debian-speglar.

Underavsnitten nedan ger detaljer om vilka avbilder du bör hämta för varje tänkbar installation.

A.2.1. Cd-rom

Det finns två olika cd-avbilder för nätinstallation (netinst) som kan användas för installation av etch med debian-installer. Dessa avbilder är tänkta att starta från cd och installera ytterligare paket över ett nätverk, därav namnet "netinst". Skillnaden mellan de två avbilderna är att på den fulla netinst-avbilden är grundpaketen inkluderade och om du använder visitkortsavbilden måste du hämta dessa från webbplatsen. Om du hellre vill kan du hämta en fullstorleks cd-avbild som inte behöver nätverk för att installeras. Du behöver endast den första cd-skivan i uppsättningen.

Hämta den typ du föredrar och bränn den till en cd-skiva. För att starta cd-skivan kanske du behöver att ändra din BIOS-konfiguration som förklaras i Avsnitt 3.6.1, “Starta BIOS-inställningsmenyn”.

A.2.2. Diskett

Om du inte kan starta från en cd, kan du hämta diskettavbilder för att installera Debian. Du behöver floppy/boot.img, floppy/root.img och möjligen en eller flera av drivrutinsdisketterna.

Startdisketten är den med boot.img på sig. När den här disketten startas kommer den att fråga dig att mata in en andra diskett — använd den med root.img på sig.

Om du planerar att installera över nätverket behöver du vanligtvis floppy/net-drivers-1.img. För PCMCIA- eller USB-nätverk, och vissa mindre vanliga nätverkskort, behöver du även en andra drivrutinsdiskett, floppy/net-drivers-2.img.

Om du har en cd-skiva men inte kan starta upp från den kan du starta upp från startdisketter och använda floppy/cd-drivers.img på en drivrutinsdiskett för att färdigställa installationen med cd-skivan.

Disketter är en av de minst pålitliga medium så var beredd på en hel del dåliga disketter (se Avsnitt 5.3.2, “Tillförlitlighet för disketter”). Varje .img-fil du hämtar får plats på en diskett; du kan använda kommandot dd för att skriva dem till /dev/fd0 eller andra sätt (se Avsnitt 4.3, “Skapa startdisketter från diskettavbilder” för detaljer). Eftersom du har mer än en diskett är det en bra idé att etikettera dem.

A.2.3. USB-minne

Det är också möjligt att installera från en flyttbar USB-lagringsenhet. Till exempel kan en USB-nyckelring vara ett händigt medium att installera Debian från och som du kan ta med dig överallt.

Det enklaste sättet att förbereda ditt USB-minne är att hämta hd-media/boot.img.gz och använda gunzip för att packa upp den 256 MB stora avbilden från den filen. Skriv den här avbilden direkt till ditt minne, som måste vara minst 256 MB stor. Så klart kommer det här att förstöra allt som redan finns på minnet. Montera sedan minnet, som nu har ett FAT-filsystem på sig. Hämta sedan en Debian netinst cd-avbild och kopiera den filen till minnet; vilket filnamn som helst är ok så länge det slutar på .iso.

Det finns andra, mer flexibla sätt att ställa in ett minne för användning av Debian-installer och det är möjligt att få det att fungera med mindre minnen. För detaljer, se Avsnitt 4.4, “Förbereda filer för uppstart med USB-minne”.

Vissa BIOS kan starta upp på USB-minnen direkt och vissa kan det inte. Du kanske behöver konfigurera ditt BIOS för att starta upp från en “flyttbar enhet” eller till och med en “USB-ZIP” för att få den att starta upp från USB-enheten. För hjälpfulla tips och detaljer, se Avsnitt 5.1.3, “Uppstart från USB-minne”.

A.2.4. Uppstart från nätverk

Det är också möjligt att starta upp debian-installer helt från nätverket. De olika metoderna att nätstarta beror på din arkitektur och nätstartskonfiguration. Filerna i netboot/ kan användas för att nätstarta debian-installer.

Det lättaste sättet att ställa in är antagligen nätstart via PXE. Packa upp filen netboot/pxeboot.tar.gz till /var/lib/tftpboot eller där det är lämpligast för din tftp-server. Ställ in din DHCP-server att skicka filnamnet /pxelinux.0 till klienterna och med lite tur bör allt fungera. För detaljerade instruktioner, se Avsnitt 4.6, “Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

A.2.5. Uppstart från hårddisk

Det är möjligt att starta installeraren utan flyttbar media men bara en befintlig hårddisk som kan ha ett annat operativsystem på sig. Hämta hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz och en Debian cd-avbild till toppnivåkatalogen av hårddisken. Se till att cd-avbilden har ett filnamn som slutar på .iso. Nu är det bara att starta linux med initrd. Avsnitt 5.1.2, “Uppstart från Linux med LILO eller GRUB förklarar ett sätt att göra det på.