A.3. Installation

När installeraren har startat kommer du bli hälsad med en startskärm. Tryck Enter för uppstart, eller läs instruktionerna för de andra uppstartsmetoderna och parametrar (se Avsnitt 5.2, “Uppstartsparametrar”).

Efter ett tag kommer du bli frågad att välja ditt språk. Använd piltangenterna för att välja ett språk och tryck Enter för att fortsätta. Efter det kommer du bli frågad att välja ditt land med de val som inkluderar länder där ditt språk talas. Om det är inte är på den korta listan finns en lista över att länder i världen tillgänglig.

Du kan bli frågad att bekräfta ditt tangentbordarrangemang. Välj den förvalda om du är osäker.

Nu är det bara att luta sig tillbaka under tiden Debian-installer identifierar din maskinvara och läser in resten av sig själv från cd-skiva, startdiskett, USB etc.

Efter det kommer installeraren att försöka att identifiera din nätverksmaskinvara och ställa in nätverket via DHCP. Om du inte är ansluten till ett nätverk eller inte har DHCP har du getts möjligheten att konfigurera nätverket manuellt.

Nu är det dags att partitionera dina diskar. Först kommer du få möjligheten att automatiskt partitionera antingen en hel disk eller ledigt utrymme på en disk (guidad partitionering). Det här rekommenderas för nya användare eller de som har bråttom. Om du inte vill partitionera automatiskt, välj Manuell från menyn.

Om du har en befintlig DOS- eller Windows-partition som du vill behålla, var väldigt försiktig med automatisk partitionering. Om du väljer manuell partitionering kan du använda installeraren för att ändra storlek på existerande FAT eller NTFS-partitioner för att skapa plats åt Debian-installationen: välj helt enkelt partitionen och ange dess nya storlek.

På nästa skärm kan du se din partitionstabell, hur partitionerna kommer att formateras och var de kommer att monteras. Välj en partition att modifiera eller ta bort. Om du använde automatisk partitionering bör du kunna välja Slutför partitioneringen och skriv ändringarna till hårddisken från menyn för att använda det som ställts in. Kom ihåg att tilldela åtminstone en partition som växlingsutrymme och att montera en partition på /. Appendix C, Partitionera för Debian har mer information om partitionering.

Nu kommer debian-installer att formatera dina partitioner och börja installera grundsystemet, vilket kan ta lite tid. Det här följs av installation av kärnan.

Nästa steg är att ställa in din tidszon och klocka. Installeraren kommer automatiskt att försöka välja de korrekta inställningarna och kommer endast att fråga om den inte kan det. Det här steget efterföljs av konfiguration av användarkonton. Som standard behöver du tillhandahålla ett lösenord för kontot “root” (administratör) och nödvändig information för att skapa ett vanligt användarkonto.

Grundsystemet som blev installerat tidigare är en fungerande men mycket minimal installation. Nästa steg låter dig installera ytterligare paket genom att välja olika funktioner som ditt system ska utföra för att göra systemet mer funktionellt. Innan paketen kan installeras behöver apt konfigureras eftersom den definierar var paketen ska hämtas från. Funktionen “Standardsystem” kommer som standard att väljas och bör vanligtvis installeras. Välj funktionen “Skrivbordsmiljö” om du vill använda ett grafiskt skrivbord efter installationen. Se Avsnitt 6.3.5.2, “Val och installation av programvara” för ytterligare information om det här steget.

Det sista steget är att installera en starthanterare. Om installeraren identifierar andra operativsystem på din dator kommer den att lägga till de i uppstartsmenyn och informera dig. Som standard kommer GRUB att installeras på huvudstartsektorn (MBR) på första hårddisken som normalt sett är ett bra val. Du kommer att ges möjligheten att åsidosätta det valet och installera den någon annanstans.

debian-installer kommer nu att berätta för dig att installation är färdigställd. Mata ut cd-skivan eller andra uppstartsmedia och tryck Enter för att starta om din maskin. Den bör starta upp till det nyligen installerade systemet där du kan logga in. Det här förklaras mer i Kapitel 7, Starta upp ditt nya Debian-system.

Om du behöver mer information om installationsprocessen, se Kapitel 6, Användning av Debian Installer.