D.6. Grafický instalátor

Grafická verze instalačního systému je dostupná pouze na několika architekturách, kam patří i Intel x86. Funkcionalita grafického instalátoru je shodná s textovou verzí, protože se jedná o stejné programy, liší se pouze vzhled.

Přestože je funkcionalita stejná, přesto přináší grafická verze několik výhod. Tou hlavní je, že podporuje více jazyků, konkrétně ty, jejichž znaková sada se nedá zobrazit v běžném rozhraní „newt“. Grafické rozhraní také zlepšuje použitelnost tím, že můžete volitelně používat myš a že je v některých případech zobrazeno více otázek na jediné obrazovce (typicky zadání hesla a jeho ověření).

Grafický instalátor je dostupný na všech obrazech CD a také při instalaci z pevného disku metodou hd-media. Protože grafický instalátor používá samostatný (mnohem větší) initrd než běžný instalátor, musíte jej místo tradičního install zavést volbou installgui. Analogicky, expertní nebo záchranný režim zavedete volbami expertgui resp. rescuegui.

Jednou výjimkou je speciální „mini“ ISO obraz[26], které se používá hlavně pro testování; toto zavedete volbou install. Pro zavádění ze sítě neexistuje grafická verze instalačního obrazu.

Grafický instalátor vyžaduje pro běh mnohem více paměti než tradiční verze: 96MB. Pokud instalace zjistí nedostatek paměti, automaticky se přepne do tradičního frontendu „newt“.

Při startu grafického instalátoru můžete používat zaváděcí parametry stejně, jako u tradiční verze. Jedním z těchto parametrů je přepnutí myši do levorukého režimu. Úplný seznam parametrů naleznete v kapitole 5.2 – „Zaváděcí parametry“.

D.6.1. Používání grafického instalátoru

Jak jsme již zmínili, grafický instalátor pracuje úplně stejně jako instalátor textový a tedy můžete pro instalaci plně využít informací sepsaných ve zbytku příručky.

Preferujete-li ovládání pomocí klávesnice, měli byste vědět dvě věci. Pro rozbalení/sbalení seznamu (např. při výběru kontinentů a zemí) můžete použít klávesy + a -. U otázek, kde můžete vybrat více než jednu možnost (např. výběr úloh), musíte pro pokračování dále nejprve přeskákat tabulátorem na tlačítko Pokračovat a poté stisknout Enter. Pokud byste stiskli Enter rovnou, změnili byste výběr položky, ale na tlačítko Pokračovat by to nemělo žádný vliv.

Pro přepnutí do jiné konzoly musíte kromě Levého Altu a funkční klávesy stisknout i klávesu Ctrl, stejně jako v systému X Window. Například pro přepnutí do prvního virtuálního terminálu byste použili: Ctrl-Levý Alt-F1.

D.6.2. Známé problémy

Etch je prvním vydáním Debianu, které obsahuje grafický instalátor a používá relativně nové technologie. Při instalaci se vyskytuje několik známých problémů, u kterých očekáváme, že budou vyřešeny v příštím vydání Debian GNU/Linuxu.

 • Informace na některých obrazovkách nejsou formátovány do pěkných sloupců, ale jsou mírně rozházené. Nejvíce je to vidět na první obrazovce s výběrem jazyka nebo na hlavní obrazovce partmanu.

 • Nemusí fungovat psaní všech znaků a v některých případech se mohou místo písmen zobrazovat různé symboly. Konkrétním případem je používání mrtvých kláves, které používáme pro psaní písmen jako ó nebo ď.

 • Podpora pro touchpady není zcela vyladěná.

 • Pokud je instalátor zaneprázdněný, tak byste se neměli přepínat do jiné konzoly, protože by to mohlo shodit grafický frontend. Frontend se sice automaticky restartuje, ale stále to může při instalaci způsobovat problémy. Přepnutí na jinou konzolu v okamžiku, kdy systém čeká na vstup od uživatele, by mělo fungovat bez problémů.

 • Podpora pro vytváření šifrovaných oblastí je omezená a není možné vytvořit náhodný šifrovací klíč pro šifrování oblasti. Jediný podporovaný způsob šifrování oblasti je šifrování oblasti za použití přístupové fráze.

 • Spuštění shellu z grafického rozhraní není zatím podporováno. To znamená, že příslušné volby nebudou v hlavním menu instalace (případně v záchranném režimu) zobrazeny. Místo toho se budete muset přepnout do shellů dostupných na druhé a třetí virtuální konzoli, jak je popsáno výše.

  Po zavedení instalace v záchranném režimu bývá užitečné spustit shell v kořenové oblasti již nainstalovaného systému. Toho dosáhnete tak, že se po výběru oblasti, která se má použít jako kořenová, přepnete na druhou nebo třetí virtuální konzoli a zadáte příkaz

  # chroot /target
  [26] Mini ISO můžete stáhnout z debianího zrcadla stejně jako ostatní soubory v 4.2 – „Stažení souborů z debianích zrcadel“, hledejte něco s názvem „gtk-miniiso“.