2.3. Kringutrustning och annan maskinvara

Linux har stöd för ett stort antal maskinvaruenheter såsom möss, skrivare, skannrar, PCMCIA och USB-enheter. Dock krävs inte de flesta av dessa enheter vid installation av systemet.

USB-maskinvara fungerar i allmänhet bra, endast vissa USB-tangentbord kan kräva ytterligare konfiguration (se Avsnitt 3.6.4, “Maskinvaruproblem att se upp för”).

Än en gång, se Linux Hardware Compatibility HOWTO för att fastställa om din specifika maskinvara stöds av Linux.