2.6. Maquinari per a la connexió de xarxes

Pràcticament qualsevol targeta de xarxa (NIC) suportada pel nucli Linux és també suportada pel sistema d'instal·lació; els controladors modulars s'haurien de carregar automàticament. Inclou la majoria de targetes PCI i PCMCIA. Moltes targetes ISA antigues també són suportades.

Tal i com passa amb l'XDSI, el protocol D-channel per a les (antigues) German 1TR6 no és suportat; debian-installer tampoc suporta les plaques Spellcaster BRI ISDN. Durant la instal·lació no se suporta l'ús de l'XDSI.

2.6.1. Controladors que requereixen microprogramari

Actualment, el sistema d'instal·lació no suporta la recuperació de microprogramari. Això vol dir que qualsevol targeta de xarxa que utilitzi un controlador el qual requereixi carregar microprogramari no és suportada per defecte.

Si no teniu disponible cap altra NIC durant la instal·lació, encara és possible instal·lar Debian GNU/Linux utilitzant la imatge completa d'un CD-ROM o DVD. Seleccioneu l'opció de no configurar la xarxa i instal·leu només aquells paquets que estiguin disponibles al CD/DVD. Podreu instal·lar el controlador i el microprogramari que necessiteu quan la instal·lació s'hagi completat (després de reiniciar) i configurar la xarxa manualment. Adoneu-vos de què el microprogramari i el controlador poden estar en paquets diferents, i que poden no estar disponibles a la secció “main” de l'arxiu de Debian GNU/Linux.

Si el controlador en si que està suportat, podreu utilitzar la NIC durant la instal·lació copiant el microprogramari d'algun mitjà a /usr/lib/hotplug/firmware. No oblideu copiar-lo a la mateixa ubicació del sistema instal·lat abans de reiniciar al final de la instal·lació.

2.6.2. Targetes de xarxa sense fils

Les targetes de xarxa sense fils també estan, en general, suportades, però amb una condició. Molts adaptadors sense fils necessiten controladors que o no són lliures o no s'han acceptat al nucli oficial de Linux. Aquestes NIC poden ser usades en Debian GNU/Linux, però no estan suportades durant la instal·lació.

Si no teniu disponible cap altra NIC durant la instal·lació, encara és possible instal·lar Debian GNU/Linux utilitzant la imatge completa d'un CD-ROM o DVD. Utilitzeu el mateix procediment que el que s'ha descrit anteriorment per aquelles NIC que necessiten microprogramari.

En alguns casos, el controlador que necessiteu no estarà disponible en un paquet Debian. Haureu de buscar si hi ha disponible el codi font a Internet i, si hi és, compilar-lo. Com fer-ho està fora de l'abast d'aquest manual. Si no hi ha disponible cap controlador per a Linux, l'últim recurs que teniu és utilitzar el paquet ndiswrapper, el qual us permet utilitzar-ne un de Windows.