Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbilder
4.3. Skapa startdisketter från diskettavbilder
4.3.1. Skriva diskettavbilder från ett Linux eller Unix-system
4.3.2. Skriva diskettavbilder från DOS, Windows eller OS/2
4.4. Förbereda filer för uppstart med USB-minne
4.4.1. Kopiera filerna — det enkla sättet
4.4.2. Kopiera filerna — det flexibla sättet
4.4.3. Lägga till en ISO-avbild
4.4.4. Starta upp på USB-minne
4.5. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.5.1. Starta upp hårddiskinstalleraren med LILO eller GRUB
4.6. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.6.1. Konfigurera en BOOTP-server
4.6.2. Konfigurering av DHCP-server
4.6.3. Aktivering av TFTP-server
4.6.4. Flytta TFTP-avbilderna till rätt plats
4.7. Automatisk installation
4.7.1. Automatisk installation med Debian Installer