4.3. Skapa startdisketter från diskettavbilder

Startbara disketter används oftast som en sista utväg för att starta upp installeraren på maskinvara som inte kan starta upp från cd eller på andra sätt.

Diskettavbilder är filer som innehåller det kompletta innehållet av en diskett i råformat. Diskettavbilder, såsom boot.img, kan inte bara kopieras till diskettenheter. Ett speciellt program används för att skriva avbildsfilerna till disketter i råläge. Det här krävs för att de här avbilderna är råa representationer av disketten; det är nödvändigt att göra en sektorkopiering av data från filen till disketten.

Det finns olika tekniker för att skapa disketter från diskettavbilder. Det här avsnittet beskriver hur man skapar disketter från diskettavbilder på olika plattformar.

Innan du kan skapa disketterna behöver du först hämta ner dem från en av Debian-speglarna, som förklaras i Avsnitt 4.2, “Hämta filer från Debian-speglar”. Om du redan har en installations-cd eller dvd kan även diskettavbilderna finnas inkluderade på skivan.

Oavsett vilken metod du använder för att skapa dina disketter, bör du komma ihåg att aktivera skrivskyddet på disketterna när du har skrivit på dem, för att vara säker på att de inte oavsiktligt ändras.

4.3.1. Skriva diskettavbilder från ett Linux eller Unix-system

För att skriva diskettavbildsfilerna till disketterna behöver du antagligen root-åtkomst till systemet. Placera en bra, tom diskett i diskettenheten. Använd sedan kommandot

$ dd if=filnamn of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

där filnamn är en av diskettavbildsfilerna. /dev/fd0 är ett vanligt använt namn på diskettenheten, det kan vara annorlunda på den dator du använder. Kommandot kan återvända till prompten före Unix har skrivit klart disketten så se på aktivitetslampan på diskettenheten och se till att lampan slocknat och disketten slutat rotera innan du matar ut den från enheten. På vissa system behöver du köra ett kommando för att mata ut disketten från enheten .

Vissa system försöker att automatiskt montera en diskett när du matar in den i enheten. Du kanske behöver inaktivera den här funktionen innan arbetsstationen tillåter dig att skriva en diskett i råläge. Hur man gör det beror helt på ditt operativsystem.

4.3.2. Skriva diskettavbilder från DOS, Windows eller OS/2

Om du har tillgång till en i386- eller amd64-maskin, kan du använda ett av följande program för att kopiera avbilder till disketter.

Programmen rawrite1 och rawrite2 kan användas under MS-DOS. För att använda de här programmen måste du se till att du har startat upp i DOS. Försök att använda dessa program från DOS-prompten i Windows eller att dubbelklicka på de här programmen från Utforskaren i Windows kommer inte att fungera.

Programmet rwwrtwin kan köras på Windows 95, NT, 98, 2000, ME, XP och antagligen senare versioner. För att använda det behöver du packa upp diskio.dll i samma katalog.

De här verktygen kan hittas på de officiella Debian cd-skivorna under katalogen /tools.