4.4. Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä USB-muistilta

USB-muistin valmisteluun tarvitaan järjestelmä, jossa GNU/Linux on jo toiminnassa ja jossa USB on tuettu. Olisi varmistuttava ytimen moduulin usb-storage olevan ladattuna (modprobe usb-storage) ja yritettävä selvittää, mikä on USB-muistia vastaava SCSI-laitetiedosto (tässä esimerkissä tiedosto /dev/sda). Kun muistille kirjoitetaan, on sen kirjoitussuoja ehkä otettava pois päältä.

Huomaa, että USB-muistin olisi oltava kooltaan vähintään 256 Mt (pienempikin koko riittää jos noudatat ohjetta Kohta 4.4.2, “Tiedostojen kopiointi — joustava tapa”).

4.4.1. Tiedostojen kopiointi — helppo tapa

Tarjolla on kaikki-yhdessä-tiedostossa -paketti hd-media/boot.img.gz, jossa on kaikki asentimen tiedostot (myös ydin) sekä SYSLINUX ja sen asetustiedosto. Se on vain purettava suoraan USB-muistille:

# zcat boot.img.gz > /dev/sda

Varoitus

Tämä tapa tuhoaa kaikki tiedot laiteelta. Varmistu käyttäväsi USB-muistin oikeaa laitenimeä.

Tämän jälkeen liitetään USB-muisti (mount /dev/sda /mnt), jossa on nyt FAT-tiedostojärjestelmä , ja kopioidaan Debianin netinst tai businesscard ISO-otos siihen (katso Kohta 4.4.3, “ISO-otoksen lisääminen”). Huomaa, että tiedoston nimen loppuna on oltava .iso. Irrota muisti (umount /mnt) ja homma on valmis.

4.4.2. Tiedostojen kopiointi — joustava tapa

Jos USB-muistin sisältöä halutaan muokata tai halutaan tietää tarkemmin mitä tapahtuu, olisi tiedostot kopioitava muistille seuraavalla tavalla.

4.4.2.1. USB-muistin osiointi suoritinperheellä Intel x86

Nyt näytetään miten käytetään USB-muistin ensimmäistä osiota eikä koko muistia.

Huomaa

Koska useimmissa USB-muisteissa on tehtaan jäljiltä yksi FAT16-osio, ei liene tarpeen tehdä osioita uudestaan tai formatoida muistia. Jos niin kuitenkin on tehtävä, tee FAT16-osio komennolla cfdisk tai millä tahansa osiointityökalulla, ja luo osiolle sitten tiedostojärjestelmä seuraavasti:

# mkdosfs /dev/sda1

Varmistu käyttäväsi USB-muistin oikeaa laitenimeä. Komento mkdosfs sisältyy Debianin pakettiin dosfstools.

Ytimen käynnistämiseksi USB-muistilta käynnistettäessä tallennetaan muistille käynnistyslatain. Vaikkakin minkä tahansa käynnistyslataimen (esim. LILO) pitäisi toimia, on kätevintä käyttää SYSLINUX:ia, koska se käyttää FAT16-osiota ja sen asetuksia voidaan muuttaa tekstiedostoa muokkaamalla. Mitä tahansa FAT-tiedostojärjestelmää tukevaa käyttöjärjestelmää voidaan käyttää käynnistyslataimen asetustiedoston muuttamiseen.

SYSLINUX saadaan tallennettua FAT16-osioon USB-muistille asentamalla paketit syslinux ja mtools järjestelmään, ja antamalla komento:

# syslinux /dev/sda1

Tarkista taas huolellisesti, että laitenimi on oikein. Osio ei saa olla liitettynä kun SYSLINUX käynnistetään. Komento kirjoittaa osioon käynnistyssektorin ja luo tiedoston ldlinux.sys, jossa on käynnistyslataimen koodi.

Liitä osio (mount /dev/sda1 /mnt) ja kopioi seuraavat tiedostot Debianin asennuspalvelimelta muistille:

  • vmlinuz (ytimen ohjelmatiedosto)

  • initrd.gz (käynnistysmuistilevyn levyotos)

  • syslinux.cfg (SYSLINUXin asetustiedosto)

  • Valinnaisia ytimen moduuleita

Jos tiedostojen nimiä halutaan muuttaa, on huomattava ettei SYSLINUX osaa käsitellä muita kuin DOS:n (8.3) tiedostonimiä.

Asetustiedostossa syslinux.cfg pitäisi olla seuraavat kaksi riviä:

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

4.4.3. ISO-otoksen lisääminen

Asennin etsii muistilta Debianin ISO-otosta jossa on lisää asennuksessa tarvittavaa tietoa. Seuraavaksi on siis kopioitava Debianin ISO-otos (businesscard, netinst tai jopa täysi romppuotos) USB-muistille (muista valita otos joka mahtuu). Otostiedoston nimen lopussa on oltava .iso.

Edellinen vaihe tietenkin ohitetaan, jos asennetaan verkosta käyttämättä ISO-otosta. Lisäksi on käytettävä käynnistysmuistilevyn levyotosta hakemistosta netboot eikä hakemistosta hd-media, koska tiedostossa hd-media/initrd.gz ei ole verkkotukea.

Kun on valmista, irrotetaan USB-muisti (umount /mnt) ja pistetään kirjoitussuoja päälle.

4.4.4. Käynnistäminen USB-muistilta

Varoitus

Jos tietokone ei käynnisty USB-muistilta, on muistilla ehkä kelvoton pääkäynnistyslohko (MBR). Tämä korjataan komennolla install-mbr joka on paketissa mbr:

# install-mbr /dev/sda