4.4. Förbereda filer för uppstart med USB-minne

För att förbereda USB-minnet behöver du ett system där GNU/Linux redan körs och där USB stöds. Du bör se till att kärnmodulen usb-storage är inläst (modprobe usb-storage) och försöka lista ut vilken SCSI-enhet som USB-minnet har länkats till (i det här exemplet används /dev/sda). För att skriva till minnet måste du kanske inaktivera skrivskyddet på minnet.

Observera att USB-minnet bör vara minst 256 MB stort (mindre installationer är möjliga om du följer Avsnitt 4.4.2, “Kopiera filerna — det flexibla sättet”).

4.4.1. Kopiera filerna — det enkla sättet

Det finns en allt-i-ett-fil kallad hd-media/boot.img.gz som innehåller alla installerarens filer (inklusive kärnan) såväl som SYSLINUX och dess konfigurationsfil. Du behöver bara extrahera den direkt till ditt USB-minne.

# zcat boot.img.gz > /dev/sda

Varning

Den här metoden förstör allt som redan finns på enheten. Se till att du använder det korrekta enhetsnamnet för ditt USB-minne.

Efter det, montera USB-minnet (mount /dev/sda /mnt), som nu har ett FAT-filsystem på sig, och kopiera en av Debians nätinstallation- eller visitkortsavbilder till den (se Avsnitt 4.4.3, “Lägga till en ISO-avbild”). Avmontera minnet (umount /mnt) och du är klar.

4.4.2. Kopiera filerna — det flexibla sättet

Om du vill ha mer flexibilitet eller bara vill veta vad som händer, bör du använda följande metod att lägga in filerna på ditt USB-minne.

4.4.2.1. Partitionering av USB-minne på Intel x86

Vi kommer nu att visa hur man ställer in USB-minnet att använda första partitionen, istället för hela enheten.

Notera

Eftersom de flesta USB-minnen kommer förkonfigurerade med en enda FAT16-partition, behöver du antagligen inte partitionera om eller formatera om minnet. Om du måste göra det ändå, använd cfdisk eller något annat partitioneringsverktyg för att skapa en FAT16-partition och skapa sedan filsystemet med:

# mkdosfs /dev/sda1

Se till att du använder det korrekta enhetsnamnet för ditt USB-minne. Kommandot mkdosfs finns i Debian-paketet dosfstools.

För att kunna starta kärnan efter uppstart från USB-minnet, lägger vi på en starthanterare på minnet. Även om valfri starthanterare (exempelvis LILO) bör fungera, är det bekvämt att använda SYSLINUX, eftersom den använder en FAT16-partition och kan konfigureras om genom att redigera en textfil. Alla operativsystem som har stöd för FAT-filsystemet kan användas för att göra ändringar till konfigurationen av starthanteraren.

För att lägga SYSLINUX på FAT16-partitionen på ditt USB-minne, installera paketen syslinux och mtools på ditt system, och kör:

# syslinux /dev/sda1

Igen, se till att du använder det korrekta enhetsnamnet. Partitionen får inte vara monterad när SYSLINUX startas. Den här proceduren skriver en startsektor till partitionen och skapar filen ldlinux.sys som innehåller starthanterarens programkod.

Montera partitionen (mount /dev/sda1 /mnt) och kopiera följande filer från Debian-arkiven till minnet:

  • vmlinuz (kärnbinär)

  • initrd.gz (initial ramdiskavbild)

  • syslinux.cfg (konfigurationsfil för SYSLINUX)

  • Valfria kärnmoduler

Om du vill byta namn på filerna, tänk på att SYSLINUX endast kan behandla DOS-filnamn (8.3).

Konfigurationsfilen syslinux.cfg ska innehålla följande två rader:

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

4.4.3. Lägga till en ISO-avbild

Installeraren kommer att leta efter en Debian ISO-avbild på minnet som dess källa för ytterligare data som behövs för installationen. Så ditt nästa steg är att kopiera en Debian ISO-avbild (visitkort, netinst eller till och med en fullständig cd-avbild) till ditt USB-minne (se till att välja den som passar). Filnamnet på avbilden måste sluta på .iso.

Om du vill installera över nätverket, utan att använda en ISO-avbild, kommer du så klart hoppa över föregående steg. Vidare måste du använda den initiala ramdisken från katalogen netboot istället för den från hd-media, på grund av att hd-media/initrd.gz inte har stöd för nätverk.

När du är klar, avmontera USB-minnet (umount /mnt) och aktivera dess skrivskydd.

4.4.4. Starta upp på USB-minne

Varning

Om ditt system vägrar att starta upp från minnet kanske det beror på att minnet innehåller en ogiltig huvudstartsektor (MBR). För att rätta till det, använd kommandot install-mbr från paketet mbr:

# install-mbr /dev/sda