4.5. Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä kiintolevyltä

Asennin voidaan käynnistää käyttämällä koneessa jo olevalle kiintolevyn osiolle tallennettuja käynnistystiedostoja, joko toisesta käyttöjärjestelmästä tai käynnistämällä käynnistyslatain suoraan BIOS:sta.

Kokonaan ja “pelkästään verkosta” tapahtuva asennus on tehtävissä tällä tavalla. Tällöin vältetään kaikki vaihdettaviin taltioihin liittyvä sählinki, kuten romppuotosten etsiminen ja polttaminen tai liian lukuisten ja epäluotettavien levykkeiden kanssa tappeleminen.

Asennin ei osaa käynnistää NTFS-tiedostojärjestelmälle tallennetuista tiedostoista.

4.5.1. Kiintolevylle tallennetun asentimen käynnistäminen sovelluksilla LILO tai GRUB

Tässä luvussa selitetään kuinka käynnistysvalikkoon lisätään tai jopa korvataan koneessa oleva Linux-asennus käyttämällä sovelluksia LILO tai GRUB.

Käynnistyksen aikana molemmat käynnistylataimet tukevat ei vain ytimen vaan myös levyotoksen lataamista muistiin. Ydin voi käyttää tätä muistilevyä juuritiedostojärjestelmänä.

Kopioi seuraavat tiedostot Debianin asennuspalvelimelta sopivaan kohtaan kiintolevylle, esimerkiksi hakemistoon /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (ytimen ohjelmatiedosto)

  • initrd.gz (muistilevyn levyotos)

Tee lopuksi käynnistyslataimen asetukset jatkamalla kohtaan Kohta 5.1.2, “Käynnistäminen Linuxista LILO:lla tai GRUB:lla”.