4.5. Chuẩn bị tập tin để khởi động đĩa cứng

Có thể khởi động trình cài đặt bằng tập tin khởi động nằm trên một phân vùng đĩa cứng đã có, hoặc được khởi chạy từ hệ điều hành khác, hoặc bằng cách gọi một bộ tải khởi động trực tiếp từ BIOS.

Có thể dùng phương pháp này để cài đặt “hoàn toàn qua mạng”. Làm như thế tránh tất cả các vấn đề về vật chứa rời, v.d. cần phải tìm và chép ra ảnh đĩa CD, hoặc gặp khó khăn quản lý đĩa mềm quá nhiều hay không đáng tin.

Trình cài đặt không thể khởi động từ tập tin nằm trên hệ thống kiểu NTFS.

4.5.1. Khởi động trình cài đặt trên đĩa cứng bằng LILO hay GRUB

Tiết đoạn này diễn tả cách thêm, ngay cả cách thay thế bản cài đặt Linux đã có, dùng bộ tải khởi động hoặc LILO hoặc GRUB.

Vào lúc khởi động, cả hai bộ tải khởi động hỗ trợ khả năng tải vào bộ nhớ không phải chỉ hạt nhân, cũng lại một ảnh đĩa. Hạt nhân có thể sử dụng đĩa RAM này như là hệ thống tập tin gốc.

Hãy sao chép những tập tin theo đây từ kho Debian vào một vị trí tiện trên đĩa cứng, v.d. vào /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (tập tin nhị phân của hạt nhân)

  • initrd.gz (ảnh đĩa RAM)

Cuối cùng, để cấu hình bộ tải khởi động, hãy tiếp tục tới Phần 5.1.2, “Khởi động từ Linux bằng LILO hay GRUB.