Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä Intel x86
5.1.1. Käynnistäminen rompulta
5.1.2. Käynnistäminen Linuxista LILO:lla tai GRUB:lla
5.1.3. Käynnistys USB-muistilta
5.1.4. Käynnistäminen levykkeiltä
5.1.5. Käynnistys TFTP:llä
5.1.6. Käynnistyskehote
5.2. Käynnistysparametrit
5.2.1. Debianin asentimen parametrit
5.3. Asennusprosessin vianetsintä
5.3.1. Romppujen luetettavuus
5.3.2. Levykkeen luotettavuus
5.3.3. Käynnistysasetukset
5.3.4. Yleisiä suoritinperheen Intel x86 asennuspulmia
5.3.5. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.3.6. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.3.7. Asennusraporttien lähettäminen