5.1. Zavedení instalátoru na Intel x86

Poznámka

Informace o zavedení grafického instalátoru naleznete v kapitole D.6 – „Grafický instalátor“.

5.1.1. Zavedení z CD-ROM

Pro většinu lidí bude nejjednodušší použít sadu debianích CD. Pokud tuto sadu máte a váš počítač podporuje zavádění z CD, nastavte podle 3.6.2 – „Výběr zaváděcího zařízení“ zavádění z CD, vložte CD do mechaniky, restartujte počítač a přejděte k další kapitole.

Některé CD mechaniky mohou vyžadovat použití speciálních ovladačů a tím pádem nemusí být dostupné v prvních fázích instalace. Pokud na vašem hardwaru nefunguje standardní cesta zavádění z CD, přečtěte si pasáž o alternativních jádrech a o jiných instalačních metodách.

I když není možné zavést systém přímo z CD-ROM, můžete z CD-ROM instalovat základní systém a balíčky. Jednoduše zaveďte systém pomocí jiného instalačního média (třeba z disket). Když dojde na instalaci základního systému a dalších balíků, zadejte, že budete instalovat z CD-ROM mechaniky.

Pokud máte problémy se zaváděním, prostudujte si 5.3 – „Problémy s instalačním systémem“.

5.1.2. Zavedení z Linuxu programem LILO nebo GRUB

Pro zavedení instalátoru z pevného disku musíte nejprve stáhnout potřebné soubory a umístit je podle kapitoly 4.5 – „Příprava souborů pro zavedení z pevného disku“.

Plánujete-li z disku jenom nastartovat a poté již všechno stáhnout ze sítě, měli byste použít soubor netboot/debian-installer/i386/initrd.gz a odpovídající jádro netboot/debian-installer/i386/linux. To vám umožní přerozdělit disk, ze kterého jste instalaci spustili.

Pokud během instalace nebudete měnit diskovou oblast, na které jsou soubory instalačního systému, můžete použít hd-media/initrd.gz, příslušné jádro a také obraz CD (musí končit na .iso). Instalační systém pak nebude vyžadovat připojení k síti.

Pro zavaděč LILO musíte v souboru /etc/lilo.conf nastavit dvě důležité věci:

  • říci zavaděči, že má při zavádění použít soubor initrd.gz jako RAMdisk,

  • říci jádru vmlinuz, že má tento RAMdisk použít jako svou kořenovou oblast.

Následuje příklad /etc/lilo.conf:

image=/boot/newinstall/vmlinuz
       label=newinstall
       initrd=/boot/newinstall/initrd.gz

Pokud vás zajímají pikantní detaily, prozkoumejte manuálové stránky initrd(4) a lilo.conf(5). Nyní stačí spustit lilo a restartovat počítač.

Postup pro GRUB je velmi podobný. Do souboru menu.lst v adresáři /boot/grub/ (občas /boot/boot/grub/) přidejte následující řádky:

title  Instalace Debianu
kernel (hd0,0)/boot/newinstall/vmlinuz
initrd (hd0,0)/boot/newinstall/initrd.gz

a restartujte počítač.

Také je možné, že budete muset upravit hodnotu parametru ramdisk_size podle skutečné velikosti obrazu initrd.gz. Od teď by neměl být mezi oběma zavaděči žádný rozdíl.

5.1.3. Zavedení z USB „klíčenky

Předpokládejme, že jste si připravili vše nezbytné z 3.6.2 – „Výběr zaváděcího zařízení“ a 4.4 – „Příprava souborů pro zavedení z USB zařízení“. Nyní jednoduše zapojte klíčenku do volného USB portu a restartujte počítač. Systém by měl nastartovat a měl by zobrazit úvodní obrazovku s výzvou boot:, kde můžete zadat volitelné parametry, nebo prostě zmáčknout Enter.

5.1.4. Zavedení z disket

Předpokládáme, že jste si již potřebné obrazy stáhli a podle 4.3 – „Zápis obrazů disků na diskety“ vytvořili příslušné diskety.

Zavedení z diskety je jednoduché. Zasuňte disketu do první disketové jednotky a normálně systém vypněte a znovu zapněte.

Instalace z mechaniky LS-120 (ATAPI verze) je podporovaná, ovšem musíte jádru zadat umístění virtuální disketové mechaniky. Docílíte toho zaváděcím parametrem root=, kterému zadáte zařízení, na které ovladač ide-floppy připojí mechaniku LS-120. Například pokud ji máte připojenou jako první IDE zařízení na druhém kabelu, zadáte install root=/dev/hdc.

Poznamenejme, že na některých stanicích kombinace kláves Control-Alt-Delete neprovede korektní reset počítače a je nutné použít „tvrdý restart“. Pokud instalujete z existujícího operačního systému (např. na stanici, kde je nainstalován DOS), pak nemáte na výběr. V ostatních případech použijte „tvrdý restart“ během zavádění.

Po stisknutí Enter se objeví hlášení Loading... následované Uncompressing Linux... a několika stranami o hardwaru vašeho počítače. O této fázi zavádění pojednává 5.3.5 – „Význam hlášek při zavádění jádra“.

Po zavedení ze zaváděcí diskety je požadována kořenová disketa. Vložte ji do mechaniky, zmáčkněte Enter a počkejte, až se její obsah natáhne do paměti a automaticky se spustí program debian-installer.

5.1.5. Zavedení z TFTP

Zavedení se sítě vyžaduje síťové připojení, funkční TFTP server a DHCP, RARP nebo BOOTP server.

Nastavení zavádení ze sítě je popsáno v 4.6 – „Příprava souborů pro zavedení ze sítě pomocí TFTP“.

Na architektuře i386 existuje několik možností zavedení z TFTP.

5.1.5.1. Síťová karta s podporou PXE

Novější síťové karty podporují zavádění metodou PXE, což je reimplementace TFTP od Intel™u. Zde by mělo stačit příslušně nastavit BIOS.

5.1.5.2. Síťová karta s bootROM

Je možné, že vaše síťová karta nabízí možnost zavedení z TFTP.

5.1.5.3. Etherboot

Projekt Etherboot nabízí kromě zaváděcích disket také paměti do síťových karet, které umí zavádět z TFTP.

5.1.6. Zaváděcí výzva

Při zavádění instalačního programu se objeví grafická obrazovka s logem Debianu, pod kterým se nachází tzv. zaváděcí výzva (boot prompt):

Press F1 for help, or ENTER to boot:

Zde se můžete porozhlédnout po nápovědě, která se skrývá pod klávesami F1F10, nebo můžete stisknout Enter a zavést systém s výchozími hodnotami.

Pokud chcete zadat některé z parametrů, o kterých jste se dočetli v nápovědě pod klávesami F3F8, nezapomeňte na prvním místě zadat název jádra, které chcete zavést (implicitní je install). Celý řádek by tedy vypadal třeba takto: install fb=false. Jestliže stisknete pouze Enter, je to stejné, jako kdyby jste zadali install bez dalších parametrů.

Poznámka

Instalujete-li systém přes zařízení pro vzdálenou správu, jež nabízí textové rozhraní k VGA konzoli (např. Compaq „integrated Lights Out“ (iLO), HP „Integrated Remote Assistant“ (IRA), ...), je možné že neuvidíte grafickou část obrazovky a někdy dokonce ani zaváděcí výzvu. Můžete se pokusit naslepo stisknout klávesu F1[5] a přepnout se tak na (textovou) obrazovku s nápovědou. Zde by už mělo fungovat echo, tj. znaky, které na klávesnici napíšete, by měly být normálně vidět na řádku se zaváděcí výzvou. Chcete-li instalačnímu systému zakázat použití grafického framebufferu ve zbytku instalace, přidejte na řádek parametr fb=false.[5] Pro některá zařízení to znamená použít speciální sekvenci kláves, například IRA používá Ctrl-F1.