5.1. Starta upp installeraren på Intel x86

Notera

För information om hur man startar upp den grafiska installeraren, se Avsnitt D.6, “Den grafiska installeraren”.

5.1.1. Uppstart från en cd-rom

Den enklaste vägen för de flesta personer är att använda en uppsättning Debian-cd-skivor. Om du har en cd-uppsättning och om din maskin har stöd för att starta upp direkt från cd, bra! Bara att konfigurera ditt system för att starta upp från en cd som beskrivs i Avsnitt 3.6.2, “Val av uppstartsenhet”, mata in din cd-skiva, starta om och fortsätt till nästa kapitel.

Observera att vissa cd-enheter kan kräver speciella drivrutiner och kan därför vara otillgängliga i de tidiga stegen av installationen. Om det visar sig att det vanliga sättet att starta upp från en cd inte fungerar på din maskinvara, besök det här kapitlet igen och läs om alternativa kärnor och installationsmetoder som kan fungera för dig.

Även om du inte kan starta upp från cd-rom kan du antagligen installera Debians systemkomponenter och de paket du vill från cd-rom. Starta helt enkelt upp på ett annat media, såsom disketter. När det är dags att installera operativsystemet, grundsystemet och eventuellt andra paket, peka installationssystemet till cd-rom-enheten.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.3, “Felsök installationsprocessen”.

5.1.2. Uppstart från Linux med LILO eller GRUB

För att starta upp installeraren från hårddisk måste du första hämta och placera de nödvändiga filerna som beskrivs i Avsnitt 4.5, “Förbereda filer för uppstart med hårddisk”.

Om du tänkte använda hårddisken bara för att starta upp och sedan hämta allt över nätverket, bör du hämta filen netboot/debian-installer/i386/initrd.gz och dess motsvarande kärna, netboot/debian-installer/i386/linux. Den låter dig partionera om hårddisken från vilken du startar upp installeraren, dock bör du göra med försiktighet.

Alternativt, om du tänker behålla en befintlig partition på hårddisken i oförändrat skick under installationen, kan du hämta filen hd-media/initrd.gz och dess kärna, såväl som en kopia av en cd-avbild till enheten (se till att filens namn slutar på .iso). Installeraren kan sedan starta upp från enheten och installera från cd-avbilden, utan behov av nätverk.

För LILO, behöver du konfigurera två viktiga saker i /etc/lilo.conf:

  • för att läsa in initrd.gz installeraren vid uppstart;

  • få kärnan vmlinuz att använda en RAM-disk som sin rotpartition.

Här är ett exempel på en /etc/lilo.conf:

image=/boot/newinstall/vmlinuz
       label=newinstall
       initrd=/boot/newinstall/initrd.gz

För fler detaljer, referera till manualsidorna initrd(4) och lilo.conf(5). Kör nu lilo och starta om.

Proceduren för GRUB är ganska likvärdig. Leta upp din menu.lst i katalogen /boot/grub/ (ibland finns den i /boot/boot/grub/) och lägg till följande rader:

title  Ny installation
kernel (hd0,0)/boot/newinstall/vmlinuz
initrd (hd0,0)/boot/newinstall/initrd.gz

och starta om.

Observera att värden för ramdisk_size kan behöva justeras efter initrd-avbildens storlek. Från och med nu bör det inte vara några skillnader mellan GRUB och LILO.

5.1.3. Uppstart från USB-minne

Låt oss anta att du har förberett allt från Avsnitt 3.6.2, “Val av uppstartsenhet” och Avsnitt 4.4, “Förbereda filer för uppstart med USB-minne”. Anslut ditt USB-minne i någon ledig USB-kontakt och starta om datorn. Systemet bör starta upp och du bör se prompten boot:. Här kan du ange ytterligare uppstartsargument eller bara trycka Enter.

5.1.4. Uppstart från startdisketter

Du ska redan ha hämtat diskettavbilderna du behövde och skapat disketterna från avbilderna i Avsnitt 4.3, “Skapa startdisketter från diskettavbilder”.

För att starta upp från installerarens startdiskett, placera den i primära diskettenheten, stäng av datorn som vanligt och starta upp den igen.

För att installera från en LS-120-enhet (ATAPI-version) med en uppsättning disketter, behöver du ange den virtuella platsen för diskettenheten. Det här gör man med uppstartsargumentet root=, som anger enheten som drivrutinen för ide-floppy kan binda enheten till. Till exempel, om din LS-120-enhet är ansluten som första IDE-enhet (master) på andra kabeln, anger du linux root=/dev/hdc på uppstartsprompten.

Observera att på vissa datorer återställer Control-Alt-Delete inte korrekt maskinen, så en “hård” omstart rekommenderas. Om du installerar från ett befintligt operativsystem (exempelvis på en dator med DOS installerat) har du inget val. Om inte, gör en hård omstart vid uppstart.

Disketten kommer att läsas från och du bör sedan se en skärm som introducerar startdisketten och slutar med prompten boot:.

När du trycker Enter, bör du se meddelandet Loading..., följt av Uncompressing Linux..., och sedan en skärm full av information om maskinvaran i ditt system. Mer information angående den här fasen i uppstartsprocessen kan hittas under i Avsnitt 5.3.5, “Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden”.

Efter uppstart från startdisketten kommer rotdisketten att efterfrågas. Mata in rotdisketten och tryck Enter, och dess innehåll kommer att läsas in i minnet. Installeringsprogrammet debian-installer startas automatiskt.

5.1.5. Uppstart via TFTP

Uppstart från nätverket kräver att du har en nätverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad för uppstarter (DHCP, RARP eller BOOTP).

Installationsmetoden som har stöd för nätverksuppstart finns beskriven i Avsnitt 4.6, “Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

Det finns olika sätt att göra en TFTP-uppstart på i386.

5.1.5.1. Nätverkskort eller moderkort med stöd för PXE

Det kan vara så att ditt nätverkskort eller moderkort tillhandahåller funktionalitet för uppstart via PXE. Det är en återimplementation av TFTP-uppstart från Intel™. Om så är fallet kan du konfigurera ditt BIOS att starta upp från nätverket.

5.1.5.2. Nätverkskort med Network BootROM

Det kan vara så att ditt nätverkskort erbjuder funktionalitet för att starta upp via TFTP.

5.1.5.3. Etherboot

Etherboot-projektet erbjuder startdisketter och även ROM-filer som kan göra uppstarter via TFTP.

5.1.6. Uppstartsprompten

När installeraren startar upp bör du presenteras med en hjälpsam grafisk skärm som visar Debians logotyp och en uppstartsprompt:

Press F1 for help, or ENTER to boot:

Vid uppstartsprompten kan du antingen bara trycka Enter för att starta upp installeraren med standardalternativ eller ange en specifik uppstartsmetod och, valfritt, uppstartsparametrar.

Information om tillgängliga uppstartsmetoder och om uppstartsparametrar som kan vara användbara, kan hittas genom att trycka F2 upp till F8. Om du lägger till några parametrar till kommandoraden, tänk på att ange uppstartsmetoden (standard är install) och ett blanksteg före den första parametern (t.ex. install fb=false).

Notera

Om du installerar systemet via en fjärrhanteringsenhet som tillhandahåller ett textgränssnitt till VGA-konsollen, kan du inte se den initiala grafiska uppstartsskärmen under uppstarten av installeraren; du kanske inte heller kan se uppstartsprompten. Exempel på de här enheterna inkluderar textkonsollen för Compaqs “integrated Lights Out” (iLO) och HP:s “Integrated Remote Assistant” (IRA). Du kan helt blint trycka F1[6] för att komma förbi den här skärmen och visa hjälptexten. När du har kommit förbi uppstartsskärmen och är vid hjälptexten kommer dina tangenttryckningar att ekas vid prompten som förväntat. För att förhindra att installeraren använder grafikkortet i resten av installationen, kan du också lägga till fb=false till uppstartsprompten, som beskrivs i hjälptexten.[6] I vissa fall kräver de här enheterna en speciell tangentsekvens för att göra den här tangenttryckningen, till exempel använder IRA Ctrl-F1.