Installationsguide för Debian GNU/Linux

Den här handboken är fri programvara; du kan distribuera den och/eller modifiera den under villkoren för GNU General Public License. Referera till licensen i Appendix F, GNU General Public License.

Sammanfattning

Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux 4.0 system (kodnamn “etch”) för arkitekturen Intel x86 (“i386”). Den innehåller även referenser till mer information och information om hur du får ut det mesta av ditt nya Debian-system.

Notera

Även om den här installationsguiden för i386 oftast är uppdaterad har vi planer på att göra vissa ändringar och organisera om delar av handboken efter den officiella utgåvan av etch. En nyare version av denna handbok kan hittas på Internet på debian-installer. Där har du även möjligheten att hitta ytterligare översättningar.

Översatt av Daniel Nylander <po@danielnylander.se>. Stort tack till Anders Lennartsson för korrekturläsningen. GNU General Public License översattes av Mikael Pawlo. Skicka synpunkter på översättningen till <debian-l10n-swedish@lists.debian.org> eller <tp-sv@listor.tp-sv.se>.


Innehållsförteckning

Installation av Debian GNU/Linux 4.0 för i386
1. Välkommen till Debian
1.1. Vad är Debian?
1.2. Vad är GNU/Linux?
1.3. Vad är Debian GNU/Linux?
1.4. Få tag på Debian
1.5. Få tag på senaste versionen av det här dokumentet
1.6. Organisering av det här dokumentet
1.7. Om copyright och programvarulicenser
2. Systemkrav
2.1. Maskinvara som stöds
2.1.1. Arkitekturer som stöds
2.1.2. Processor, moderkort och grafikstöd
2.1.3. Stöd för grafikkort
2.1.4. Bärbara datorer
2.1.5. Flera processorer
2.2. Installationsmedia
2.2.1. Disketter
2.2.2. Cd-rom/Dvd-rom
2.2.3. Hårddisk
2.2.4. USB-minne
2.2.5. Nätverk
2.2.6. Un*x eller GNU-system
2.2.7. Lagringssystem som stöds
2.3. Kringutrustning och annan maskinvara
2.4. Köpa maskinvara specifikt för GNU/Linux
2.4.1. Undvik proprietär eller sluten maskinvara
2.4.2. Windows-specifik maskinvara
2.5. Krav för minne och diskplats
2.6. Maskinvara för anslutning till nätverk
2.6.1. Drivrutiner som kräver fast programvara
2.6.2. Trådlösa nätverkskort
3. Före installation av Debian GNU/Linux
3.1. Översikt av installationsprocessen
3.2. Säkerhetskopiera dina befintliga data!
3.3. Information du behöver
3.3.1. Dokumentation
3.3.2. Hitta informationskällor för maskinvara
3.3.3. Maskinvarukompatibilitet
3.3.4. Nätverksinställningar
3.4. Matcha minimikrav för maskinvara
3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem
3.5.1. Partitionera från DOS eller Windows
3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation
3.6.1. Starta BIOS-inställningsmenyn
3.6.2. Val av uppstartsenhet
3.6.3. Blandade BIOS-inställningar
3.6.4. Maskinvaruproblem att se upp för
4. Få tag på installationsmedia
4.1. Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbilder
4.3. Skapa startdisketter från diskettavbilder
4.3.1. Skriva diskettavbilder från ett Linux eller Unix-system
4.3.2. Skriva diskettavbilder från DOS, Windows eller OS/2
4.4. Förbereda filer för uppstart med USB-minne
4.4.1. Kopiera filerna — det enkla sättet
4.4.2. Kopiera filerna — det flexibla sättet
4.4.3. Lägga till en ISO-avbild
4.4.4. Starta upp på USB-minne
4.5. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.5.1. Starta upp hårddiskinstalleraren med LILO eller GRUB
4.6. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.6.1. Konfigurera en BOOTP-server
4.6.2. Konfigurering av DHCP-server
4.6.3. Aktivering av TFTP-server
4.6.4. Flytta TFTP-avbilderna till rätt plats
4.7. Automatisk installation
4.7.1. Automatisk installation med Debian Installer
5. Starta upp installationssystemet
5.1. Starta upp installeraren på Intel x86
5.1.1. Uppstart från en cd-rom
5.1.2. Uppstart från Linux med LILO eller GRUB
5.1.3. Uppstart från USB-minne
5.1.4. Uppstart från startdisketter
5.1.5. Uppstart via TFTP
5.1.6. Uppstartsprompten
5.2. Uppstartsparametrar
5.2.1. Parametrar för Debian Installer
5.3. Felsök installationsprocessen
5.3.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.3.2. Tillförlitlighet för disketter
5.3.3. Uppstartskonfiguration
5.3.4. Vanliga installationsproblem på Intel x86
5.3.5. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.3.6. Rapportering av installationsproblem
5.3.7. Skicka installationsrapporter
6. Användning av Debian Installer
6.1. Hur installeraren fungerar
6.2. Introduktion till komponenter
6.3. Användning av individuella komponenter
6.3.1. Inställning av Debian-installeraren och maskinvarukonfiguration
6.3.2. Partitionering och val av monteringspunkter
6.3.3. Ställ in systemet
6.3.4. Installation av grundsystemet
6.3.5. Installera ytterligare programvara
6.3.6. Gör ditt system klart för uppstart
6.3.7. Färdigställ installationen
6.3.8. Blandat
7. Starta upp ditt nya Debian-system
7.1. Sanningens minut
7.2. Montering av krypterade volymer
7.2.1. dm-crypt
7.2.2. loop-AES
7.2.3. Problemlösning
7.3. Logga in
8. Nästa steg och hur man ska gå vidare
8.1. Stänga ner systemet
8.2. Om du är nybörjare i Unix
8.3. Orientera dig runt i Debian
8.3.1. Debians paketsystem
8.3.2. Hantera programversioner
8.3.3. Hantera cronjobb
8.4. Ytterligare läsning och information
8.5. Konfigurera ditt system att använda e-post
8.5.1. Standardkonfiguration för e-post
8.5.2. Skicka e-post utanför systemet
8.5.3. Konfigurera e-postservern Exim4
8.6. Bygg en ny kärna
8.6.1. Hantera kärnavbilder
8.7. Återställning av ett trasigt system
A. Installationshjälp
A.1. Förberedelser
A.2. Starta upp installeraren
A.2.1. Cd-rom
A.2.2. Diskett
A.2.3. USB-minne
A.2.4. Uppstart från nätverk
A.2.5. Uppstart från hårddisk
A.3. Installation
A.4. Sänd oss en installationsrapport
A.5. Och till slut…
B. Automatiserad installation med förinställningar
B.1. Introduktion
B.1.1. Metoder för förinställning
B.1.2. Begränsningar
B.2. Användning av förinställningar
B.2.1. Inläsning av förkonfigurationsfilen
B.2.2. Användning av uppstartsparametrar för att förinställa frågor
B.2.3. Auto-läget
B.2.4. Användbara alias vid förinställning
B.2.5. Använd en DHCP-server för att ange förkonfigurationsfiler
B.3. Skapa en förkonfigurationsfil
B.4. Innehållet av en förkonfigurationsfil
B.4.1. Lokalanpassning
B.4.2. Nätverkskonfiguration
B.4.3. Spegelinställningar
B.4.4. Partitionering
B.4.5. Partitionering med RAID
B.4.6. Inställning av klocka och tidszon
B.4.7. Apt-inställning
B.4.8. Kontoinställning
B.4.9. Installation av grundsystem
B.4.10. Installation av starthanteraren
B.4.11. Paketval
B.4.12. Färdigställande av första steget av installationen
B.4.13. Konfiguration av X
B.4.14. Förinställning av andra paket
B.5. Avancerade inställningar
B.5.1. Kör anpassade kommandon under installationen
B.5.2. Användning av förinställningar för att ändra på standardvärden
B.5.3. Kedjeinläsning av förkonfigurationsfiler
C. Partitionera för Debian
C.1. Bestämma Debian-partitioner och storlekar
C.2. Katalogträdet
C.3. Rekommenderad partitionstabell
C.4. Enhetsnamn i Linux
C.5. Debians partitioneringsprogram
C.5.1. Partitionera för Intel x86
D. Diverse bitar
D.1. Linux-enheter
D.1.1. Konfigurera din mus
D.2. Nödvändig diskplats för funktioner
D.3. Installera Debian GNU/Linux från ett Unix/Linux-system
D.3.1. Påbörja arbetet
D.3.2. Installera debootstrap
D.3.3. Kör debootstrap
D.3.4. Konfigurera grundsystemet
D.3.5. Installera en kärna
D.3.6. Ställ in starthanteraren
D.3.7. Slutgiltiga justeringar
D.4. Installera Debian GNU/Linux över Parallel Line IP (PLIP)
D.4.1. Krav
D.4.2. Ställ in källor
D.4.3. Installera måldatorn
D.5. Installera Debian GNU/Linux över PPP over Ethernet (PPPoE)
D.6. Den grafiska installeraren
D.6.1. Användning av den grafiska installeraren
D.6.2. Kända problem
E. Administrivia
E.1. Om det här dokumentet
E.2. Bidrag till det här dokumentet
E.3. Stora bidragsgivare
E.4. Varumärken
F. GNU General Public License

Tabellförteckning

3.1. Maskinvaruinformation som behövs för en installation
3.2. Rekommenderade minimala systemkrav