D.2. Místo potřebné pro úlohy

Standardní instalace na architektuře i386 s jádrem 2.6 zabere na disku včetně všech standardních balíků 353MB. Menší instalace bez úlohy „Standardní systém“ zabere 225MB.

Důležité

V obou případech je zabrané místo počítáno po dokončení instalace a smazání všech dočasných souborů. Výpočet také nebere v úvahu režii souborového systému, například pro žurnálovací soubory. To znamená, že během instalace a také později při samotném používání systému bude potřeba mnohem více místa na dočasné soubory (stažené balíky) a uživatelská data.

Následující tabulka ukazuje velikosti úloh tak, jak je vypisuje program aptitude. Protože se mohou balíky v některých úlohách překrývat, je možné, že celková velikost instalovaných úloh bude menší než součet jejich velikostí.

Při určování velikostí diskových oblastí budete muset čísla uvedená v tabulce přidat k velikosti standardního systému. Většina z hodnot ve sloupci „Instalovaná velikost“ skončí v /usr, při instalaci je však ještě třeba počítat s hodnotami ze sloupce „Stáhne se“, které se (dočasně) uloží v adresáři /var.

Úloha Instalovaná velikost (MB) Stáhne se (MB) Místo během instalace (MB)
Desktopové prostředí 1360 454 1814
Notebook[a] 27 10 37
Webový server 35 11 46
Tiskový server 184 56 240
DNS server 2 1 3
Souborový server 50 21 71
Poštovní server 13 5 18
SQL databáze 32 10 42

[a] Tato úloha se dosti překrývá s úlohou Desktoppové prostředí, tzn. pokud nainstalujete obě, zabere tato úloha jen několik dalších MB.

Poznámka

Úloha Desktopové prostředí nainstaluje desktopové prostředí GNOME.

Instalujete-li v jiném jazyce než angličtině, je možné, že tasksel automaticky nainstaluje lokalizační úlohu pro daný jazyk. Velikost lokalizační úlohy závisí na tom, co do ní její tvůrci umístili za balíky.