Appendix A. Installationshjälp

Innehållsförteckning

A.1. Förberedelser
A.2. Starta upp installeraren
A.2.1. Cd-rom
A.2.2. Uppstart från nätverk
A.2.3. Uppstart från hårddisk
A.3. Installation
A.4. Sänd oss en installationsrapport
A.5. Och till slut…

Det här dokumentet beskriver hur man installerar Debian GNU/Linux etch för Mips (“mips”) med den nya debian-installer. Det här är en snabb genomgång av installationsprocessen vilken bör innehålla all information du behöver för de flesta typer av installationer. När mer information kan vara av användning kommer vi att länka till mer detaljerade förklarningar i andra delar av det här dokumentet.