2.3. Kringutrustning och annan maskinvara

Linux har stöd för ett stort antal maskinvaruenheter såsom möss, skrivare, skannrar, PCMCIA och USB-enheter. Dock krävs inte de flesta av dessa enheter vid installation av systemet.

Evalueringskortet Broadcom BCM91250A erbjuder standard 3.3v 32-bitars och 64-bitars PCI-platser såväl som USB-anslutningar. Evalueringskortet Broadcom BCM91480B innehåller fyra 64-bitars PCI-platser.