2.5. Krav för minne och diskplats

Du måste ha åtminstone 32MB minne och 500MB hårddiskutrymme. Observera att dessa siffror endast är ett absolut minimum. För mer realistiska siffror, se Avsnitt 3.4, “Matcha minimikrav för maskinvara”.