Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbilder
4.3. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.3.1. Konfigurering av DHCP-server
4.3.2. Aktivering av TFTP-server
4.3.3. Flytta TFTP-avbilderna till rätt plats
4.4. Automatisk installation
4.4.1. Automatisk installation med Debian Installer