Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura Mips
5.1.1. Arrencada amb TFTP
5.1.2. Paràmetres d'arrencada
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.3.2. Configuració de l'arrencada
5.3.3. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.4. Informar d'errors d'instal·lació
5.3.5. Emissió d'informes d'error