Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installeraren på Mips
5.1.1. Uppstart via TFTP
5.1.2. Uppstartsparametrar
5.2. Uppstartsparametrar
5.2.1. Parametrar för Debian Installer
5.3. Felsök installationsprocessen
5.3.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.3.2. Uppstartskonfiguration
5.3.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.3.4. Rapportering av installationsproblem
5.3.5. Skicka installationsrapporter