Kapitel 6. Användning av Debian Installer

Innehållsförteckning

6.1. Hur installeraren fungerar
6.2. Introduktion till komponenter
6.3. Användning av individuella komponenter
6.3.1. Inställning av Debian-installeraren och maskinvarukonfiguration
6.3.2. Partitionering och val av monteringspunkter
6.3.3. Ställ in systemet
6.3.4. Installation av grundsystemet
6.3.5. Installera ytterligare programvara
6.3.6. Gör ditt system klart för uppstart
6.3.7. Färdigställ installationen
6.3.8. Blandat