[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ další ]


Poznámky k distribuci Debian GNU/Linux 4.0 (,,etch''), Mips
Kapitola 3 - Instalační systém


Oficiální instalační systém Debianu nabízí množství instalačních metod. Dostupné metody, které můžete použít pro instalaci svého systému, závisí na vaší architektuře.

Obrazy instalačního systému pro etch společně s instalační příručkou naleznete na stránkách Debianu.

Instalační příručka je dostupná i na prvním oficiálním CD/DVD v souboru

     /doc/install/manual/jazyk/index.html

Také byste se měli podívat na známé problémy instalačního systému.


3.1 Co je nového v instalačním systému?

Od svého prvního představení v sarge se instalační systém dále vyvíjel, což má za následek lepší podporu hardwaru a několik zajímavých vlastností.

V těchto poznámkách zmíníme pouze nejvýznamnější změny v instalačním systému. Pokud vás zajímá podrobný seznam změn od vydání sarge, pročtěte si oznámení k jednotlivým testovacím verzím, která jsou dostupná v archivu novinek D-I.


3.1.1 Hlavní změny

Nevyžaduje restart během instalace

Instalace byla dříve rozdělena do dvou částí. V první se nainstaloval základní systém a nastavilo se zavádění, ve druhé se spustil base-config a postaral se o prvotní nastavení jako vytvoření uživatele, nastavení balíkovacího systému a instalaci dalších balíků.

U etche byla druhá část sloučena do první, což má několik výhod, jako je zvýšená bezpečnost, méně otázek, nebo při desktopové instalaci první přihlášení rovnou do grafického prostředí.

Výchozí kódování UTF-8

Instalační systém implicitně nastaví univerzální kódování UTF-8. Dříve se používala kódování specifická pro každý jazyk (ISO-8859-2, EUC-JP nebo KOI-8).

Pružnější rozdělování disku

Nyní je možné použít asistované dělení i pro nastavení LVM.

Instalační systém umí nastavit šifrované souborové systémy. Při ručním dělení si můžete vybrat mezi šifrováním pomocí dm-crypt nebo loop-aes, použitím přístupové fráze nebo náhodného klíče na také můžete doladit některé jiné parametry. Při použití asistovaného dělení se vytvoří šifrovaná LVM oblast, která obsahuje ostatní oblasti jako logické svazky (s výjimkou oblasti /boot).

Záchranný režim

Instalační systém můžete použít i pro řešení problémů se svým systémem, například pokud odmítá startovat. První kroky vypadají jako běžná instalace, ovšem místo kroku pro rozdělení disku se zobrazí menu s několika záchrannými možnostmi.

Záchranný režim spustíte zavedením instalátoru příkazem rescue, nebo přidáním zaváděcího parametru rescue/enable=true.

Kryptografické ověření stažených balíků

Balíky stažené během instalace jsou nyní kryptograficky ověřovány pomocí apt, což výrazně ztěžuje možnost kompromitace systému při instalaci ze sítě.

Použití sudo místo účtu uživatele root

Během expertní instalace si můžete zvolit, že nechcete nastavit účet uživatele root (bude zamknutý), ale místo toho nastavit sudo tak, že první vytvořený uživatel je může používat pro správu systému.

Zjednodušené nastavení pošty

Při instalaci úlohy ,,Standardní systém'' bude poštovní server nastaven zcela automaticky. Tento poštovní server bude doručovat poštu pouze v rámci instalovaného systému a nebude dostupný z ostatních počítačů (ani z těch na stejné síti). Budete-li chtít poštu posílat nebo přijímat i mimo váš systém, budete muset po instalaci poštovní systém přenastavit.

Výběr desktopového prostředí

Pokud si uživatel při instalaci zvolí instalaci desktopového prostředí, nainstaluje se automaticky GNOME.

Pro příznivce jiných desktopových prostředí je zde nyní jednoduchá možnost instalace KDE nebo Xfce. Stačí při zavádění instalačního systému přidat parametry tasks="standard, kde-desktop", resp. tasks="standard, xfce-desktop". Poznamenejme, že toto nebude fungovat v případech, kdy instalujete z CD a nepoužijete síťové zrcadlo. Při použití DVD nebo jiného způsobu instalace bude vše fungovat očekávaným způsobem. Samotné CD je totiž příliš malé na to, aby se na něj vešla všechna tři prostředí. Pro různá desktopová prostředí jsou nyní dostupné různé obrazy CD.

Nové jazyky

Díky ohromnému úsilí překladatelů můžete nyní instalovat Debian v textovém režimu ve 47 jazycích, což je o šest jazyků více, než podporoval sarge. K nově přidaným jazykům patří běloruština, esperanto, estonština, kurdština, makedonština, tatalog, vietnamština a wolof. Z důvodu malé přeloženosti byla vypuštěna perština a velština.

Uživatelé, kteří nechtějí používat žádné místní prostředí (locale), mohou ve výběru jazyků zvolit C. Více informací o jazykovém pokrytí naleznete v seznamu jazyků v d-i.

Zjednodušená lokalizace a výběr časového pásma

Výběr jazyků, zemí a časových pásem byl zjednodušen tak, aby od uživatelů vyžadoval méně informací. Instalátor se nyní pokusí odhadnout zemi a časové pásmo jen na základě zvoleného jazyka. Pokud se mu to nepovede, nabídne alespoň zúžený výběr. V případě nutnosti je zachována možnost vytvořit bizarnější kombinace.

Vylepšená lokalizace celého systému

Většina lokalizačních úloh, které dříve vykonával nástroj localization-config, je nyní integrována přímo v instalačním systému Debianu nebo v samotných balících. To znamená, že výběr jazyka při instalaci automaticky nainstaluje užitečné balíky pro daný jazyk (slovníky, dokumentaci, fonty, ...). Drobným krokem zpět je fakt, že některá nastavení se již neprovádí automaticky. Sem patří nastavení velikosti papíru a pokročilejší nastavení klávesnice v Xorg.

Poznamenejme, že balíky pro daný jazyk se nainstalují pouze v případě, že jsou během instalace k dispozici.


3.1.2 Automatické instalace

Mnoho změn zmíněných v předchozích ovlivňují také podporu pro automatické instalace pomocí přednastavení. To znamená, že starší soubory s přednastavením, které fungovaly se sargeem nyní nemusí fungovat a nejspíš se budou muset upravit.

Dobrou zprávou je, že Instalační příručka nyní obsahuje samostatný dodatek s důkladným popisem celého systému přednastavení.

Instalační systém v etchi dále zjednodušuje automatické instalace a podporuje pokročilé rozdělení za použití RAIDu, LVM a šifrovaného LVM.


3.2 Nejpopulárnější balíky

Na rozdíl od předchozího vydání vám instalační systém opět nabídne možnost instalace balíku popularity-contest tak, jak tomu byl v dřívějších vydáních Debianu.

popularity-contest poskytuje projektu Debian hodnotné informace o tom, které balíky z distribuce se vlastně používají. To pomáhá při určování pořadí balíků na instalačních CD a také při rozhodování vývojářů o tom, zda adoptují nějaký balík opuštěný svým předchozím správcem, nebo zda jej z distribuce odstraní.

Informace z balíku popularity-contest se zpracovávají anonymně. Ocenili bychom, kdybyste se tohoto oficiálního průzkumu zůčastnili a pomohli tak zlepšit Debian.


[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ další ]


Poznámky k distribuci Debian GNU/Linux 4.0 (,,etch''), Mips

$Id: release-notes.cs.sgml,v 1.16 2007-08-16 16:37:20 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop, Andreas Barth, Javier Fernández-Sanguino Peña, Steve Langasek
debian-doc@lists.debian.org