Uwagi do wydania Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), Mips
Przypisy

1

Nr wersji można zobaczyć na pierwszej stronie dokumentu PDF lub w stopce dokumentu HTML

2

Z niektórymi modułami z GNOME 2.16

3

Stary adres volatile.debian.net pozostaje przez pewien czas prawidłowym adresem.

4

Flaga filetype powinna już być ustawiona na większości filesystemów, za wyjątkiem instalowanych przed sarge.

5

Niektóre pakiety mogą nie współpracować prawidłowo z jądrem 2.4; zobacz Niektóre aplikacje nie będą pracować z jąderem 2.4, Rozdział 5.1.2.

6

System zarządzania pakietami Debiana normalnie nie pozwala pakietom usuwać lub zmieniać plików, których właścicielami są inne pakiety, chyba że zostaną one zdefiniowane jako dopuszczone do zmiany przez ten pakiet.

7

Running this command at the beginning of the upgrade process may give an error, for the reasons described in the next sections. In that case you will need to wait until you've done the minimal system upgrade as in Wstępny upgrade systemu, Rozdział 4.5.4 and upgraded your kernel as in Upgrade jądra, Rozdział 4.5.5 before running this command to estimate the disk space.

8

To polecenie sprawdza, czy jest konieczne zainstalowanie libfam0 i xlibmesa-glu i pokazuje status:

   # aptitude install x11-common \ $(dpkg-query --showformat
      '${Package} ${Status}\n' -W libfam0c102 xlibmesa-glu \ | grep 'ok
      installed$' | sed -e's/ .*//; s/c102//')

9

Może tak być, jeśli moduły jądra są ładowane statycznie poprzez konfigurację zapisaną w pliku /etc/modules

10

Reguły są generowane automatycznie przez skrypt /etc/udev/rules.d/z45_persistent-net-generator.rules w celu zachowania niezmienności nazw intrfejsów sieciowych. Usunięcie tego linku spowoduje wyłączenie niezmienności nazw dla NIC-ów pakietu udev.

11

Lub aż do wydania nowej wersji stabilnej w tym czasie. Zwykle są wspierane tylko dwa wydania stabilne jednocześnie.


Uwagi do wydania Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), Mips

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (obecny), Andreas Barth (obecny), Javier Fernández-Sanguino Peña (obecny), Steve Langasek (obecny)
debian-doc@lists.debian.org