2.2. Instalační média

Tato podkapitola popisuje různé druhy instalačních médií, která můžete použít pro instalaci Debianu. Výhody a nevýhody jednotlivých médií pak podrobněji rozebírá kapitola 4 – „Získání instalačních médií.

2.2.1. CD-ROM/DVD-ROM

Poznámka

Kdykoliv v této příručce uvidíte napsáno „CD-ROM“, čtěte to jako „CD-ROM nebo DVD-ROM“, protože z hlediska operačního systému není mezi těmito technologiemi žádný rozdíl.

Některé architektury umožňují instalaci z CD. Na počítačích s možností zavedení systému z CD mechaniky se lze při instalaci vyhnout použití disket. I v případě, že váš počítač neumí zavádět systém přímo z CD, můžete CD-ROM využít po počátečním zavedení systému z jiného média, viz 5 – „Zavedení instalačního systému.

Na počítačích DECstation funguje zavádění z CD pouze u SCSI mechanik, které umí pracovat s velikostí bloku 512 bajtů. Těch je na trhu poměrně málo. Pokud má vaše CD mechanika propojku (jumper) nazvanou „Unix/PC“ nebo „512/2048“, přepněte ji do pozice „Unix“ nebo „512“.

První CD obsahuje instalátor pro podarchitekturu r3k-kn02, kam patří počítače založené na R3000, jako DECstation 5000/1xx, 5000/240, nebo některé modely Personal DECstation. Na druhém CD se nachází instalátor pro podarchitekturu r4k-kn04, což jsou stroje založené na R4x00 — DECstation 5000/150, 5000/260 a Personal DECstation 5000/50.

Samotné zavedení z CD se provede v promptu firmwaru příkazem boot #/rzid, kde # je číslo TurboChannel zařízení, ze kterého se má zavádět (většinou to bývá 3), a id je SCSI ID CD-ROM mechaniky. Pokud potřebujete zadat speciální parametry, použijte syntaxi:

boot #/rzid parametr1=hodnota1 parametr2=hodnota2 ...

2.2.2. Pevný disk

Pro mnoho architektur je také zajímavá možnost zavedení instalačního systému z pevného disku. To však vyžaduje jiný operační systém, pomocí kterého nahrajete na disk instalační program.

2.2.3. Síť

Během instalace můžete pro stažení potřebných souborů použít síť (konkrétně služny HTTP nebo FTP). To, zda se síť použije, závisí na typu instalace, který si zvolíte, a na vašich odpovědích během instalace. Instalační systém podporuje většinu typů síťových připojení včetně PPPoE, výjimkou jsou ISDN nebo PPP. Po instalaci můžete svůj systém nastavit i pro tato připojení.

Instalační systém také můžete zavést ze sítě.

Příjemnou možností je bezdisková instalace. Systém se zavede z lokální sítě a všechny lokální souborové systémy se připojí přes NFS.

2.2.4. Un*x nebo systém GNU

Pokud používáte jiný unixový systém, můžete jej využít pro instalaci Debian GNU/Linuxu a úplně tak obejít debian-installer popisovaný ve zbytku příručky. Tento způsob instalace je vhodný zejména pro uživatele s podivným hardwarem, který jinak není podporován instalačními médii, nebo na počítačích, které si nemohou dovolit prostoje. Jestliže vás zmíněná technika zajímá, přeskočte na D.3 – „Instalace Debianu ze stávajícího unixového/linuxového systému“.

2.2.5. Podporovaná datová média

Zaváděcí disky Debianu obsahují jádro s velkým množstvím ovladačů, aby fungovaly na co nejširší škále počítačů. Jestli se vám takto připravené jádro zdá pro běžné použití zbytečně velké, pročtěte si návod o přípravě vlastního jádra (8.6 – „Kompilace nového jádra“). Podpora co nejvíce zařízení na instalačních discích je žádoucí pro snadnou instalaci na libovolném hardwaru.